Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Piešťany

Zásady ochrany PZ Piešťany

Pamiatková zóna Piešťany - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Gabriela Kvetanová (zásady, urbanistický a architekt.vývoj, charakteristika pam.hodnôt, zeleň), Ing. arch. Veronika Kšiňanová (zásady a podklady), Mgr. Adriana Kondlová (historický a stavebný vývoj), Mgr. Peter Grznár (archeológia), Ing. Alexandra Jakabšicová (zeleň), Mgr. Zuzana Rábiková (pam.hodnoty nehmotnej povahy)

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.

Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Piešťany - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,48 MB)
PZ Piešťany - Záverečné ustanovenia (pdf, 296 kB)
PZ Pieštany - Titulná strana, obsah (pdf, 612 kB)


MAPY:
Výkres č.1 - Širšie vzťahy (pdf, 416 kB)
Výkres č.2 - Základný výkres (pdf, 909 kB)
Výkres č.3 - Slohová analýza objektov (pdf, 0,91 MB)
Výkres č.4 - Rozbor pamiatkových hodnôt územia (pdf, 5,30 MB)
Výkres č.5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 5,06 MB)
Výkres č.6 - Katastrálna mapa z roku 2010 (pdf, 599 kB)
Výkres č.7 - Vymedzenie územia PZ (pdf, 2,20 MB)


FOTOGRAFIE:

PZ Piešťany - Chránené exteriérové pohľady (pdf, 492 kB)
PZ Piešťany - Chránené interiérové pohľady (pdf, 5,10 MB)
PZ Piešťany - Súčasné fotografie objektov po uliciach v 1.pásme PZ (pdf, 10,11 MB)
PZ Piešťany - Súčasné fotografie objektov po uliciach v 2.pásme PZ (pdf, 16,11 MB)
PZ Piešťany - Historické fotografie objektov po uliciach (pdf, 10,55 MB)
PZ Piešťany - Mosty (pdf, 1,18 MB)
PZ Piešťany - Parky (pdf, 6,53 MB)
Pohľady do parkov a objekty v parkoch (pdf, 5,95 MB)
PZ Piešťany - Sochy (pdf, 3,96 MB)
PZ Piešťany - Historické mapy a plány (pdf, 5,34 MB)
PZ Piešťany - Pamätihodnosti mesta v PZ (pdf, 6,08 MB)
 

PRÍLOHY:

PZ Piešťany - Zoznam národných kultúrnych pamiatok (tabuľka NKP) (pdf, 134 kB)
PZ Piešťany - Zásady na ochranu, údržbu a regeneráciu NKP (tabuľka) (pdf, 139 kB)
PZ Piešťany - Zásady na ochranu, údržbu a regeneráciu nehnuteľností (tabuľka) (pdf, 338 kB)
PZ Piešťany - Vytypované nehnuteľnosti na zápis za NKP (pdf, 118 kB)
PZ Piešťany - Vyhláška Okresného úradu v Trnave o vyhlásení PZ (pdf, 7,57 MB)