Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Stará Ľubovňa

Zásady ochrany PZ Stará Ľubovňa

Pamiatková zóna Stará Ľubovňa
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Glos
Autorská spolupráca: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. arch. Ľubica Viničenková, Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Stará Ľubovňa - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 710 kB)
PZ Stará Ľubovňa - Záverečné ustanovenia (pdf, 312 kB)  

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy s vymedzením hraníc PZ a jej ochranného pásma (pdf, 1,54 MB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (pdf, 3,00 MB)
Výkres č. 3 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 2,72 MB)
Výkres č. 4 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (pdf, 2,36 MB)
Výkres č. 5 - Ortofotomapa (pdf, 2,03 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Stará Ľubovňa - Fotodokumentácia (pdf, 4,66 MB)
Chránené pohľady v interiéri pamiatkového územia (pdf, 544 kB)
Chránené pohľady v interiéri pamiatkového územia na hrad Ľubovňa (pdf, 143 kB)
Chránené diaľkové pohľadové kužele na pamiatkové územie (pdf, 637 kB)