Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Lúčka

Zásady ochrany PZ Lúčka

Pamiatková zóna Lúčka

Spracovatelia: Ing. arch. Eva Šmelková, zodpovedný riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš, archeológia, Ing. Vladimír Sobota, historická zeleň

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice, pracovisko Rožňava, Betliarska 6 048 01 Rožňava.
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:

Zásady ochrany pamiatkového územia - pamiatková zóna Lúčka (pdf, 785 kB) 

Záverečné ustonovenie (pdf, 341 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:

PZ Lúčka - Funkčné využitie (pdf, 385 kB)

PZ Lúčka - História (pdf, 447 kB)

PZ Lúčka - NKP (pdf, 226 kB)

PZ Lúčka - Pamiatkové hodnoty 1 (pdf, 524 kB)

PZ Lúčka - Pamiatkové hodnoty 2 (pdf, 518 kB)

PZ Lúčka - Urbanistické etapy (pdf, 451 kB)

MAPOVÉ PRÍLOHY:

PZ Lúčka - rozbor (jpg, 1,90 MB)

PZ Lúčka - širšie vzťahy (pdf, 2,42 MB)