Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Svetové dedičstvo UNESCO

Svetové dedičstvo UNESCO

logo UNESCO k 50. výročiu

Svetové dedičstvo predstavuje jedinečnú hodnotu, ktorá presahuje národné hranice a je dôležitá pre súčasné a budúce generácie celého ľudstva. Jeho permanentná ochrana má najvyššiu dôležitosť u medzinárodnej komunity ako celku.

Každý štát, ktorý Dohovor prijal, môže navrhnúť do Zoznamu svetového dedičstva svoje kultúrne pamiatky a prírodné lokality, spĺňajúce kritériá jedinečnej svetovej hodnoty, autenticity a integrity, ktoré majú náležitú právnu ochranu a vytvorené mechanizmy na zabezpečenie ich zachovania.

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a z neho vyplývajúce záväzky do súčasnosti prijalo 194 štátov sveta. V Zozname svetového dedičstva UNESCO je aktuálne zapísaných 1154 lokalít, nachádzajúcich sa v 167 štátoch. Z toho je 897 kultúrnych, 218 prírodných a 39 zmiešaných lokalít.

Svetové dedičstvo na Slovensku

V roku 1993 boli do Zoznamu svetového dedičstva zapísané prvé 3 slovenské lokality s kultúrnym dedičstvom: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec. Každá z nich predstavuje iný výnimočný typ kultúrneho dedičstva. V roku 2000 bol do Zoznamu svetového dedičstva zapísaný Bardejov a v roku 2008 Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola v roku 2009 rozšírená o územie historického jadra mesta Levoča s dielom Majstra Pavla a bol zmenený jej názov na Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. V roku 2021 pribudla zatiaľ posledná lokalita vyhlásená na území troch štátov Nemecka, Rakúska a Slovenska, a to Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť).

Spolu s Jaskyňami Aggtelekského krasu a Slovenského krasu tvoriacimi našu spoločnú lokalitu s Maďarskom (zápis 1995, rozšírenie 2000) a Karpatskými bukovými pralesmi a starými bukovými lesmi Nemecka (lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom, zápis 2007, rozšírenie v r. 2011), ktoré reprezentujú prírodné dedičstvo, má dnes Slovensko na Zozname svetového dedičstva 8 lokalít.

Kultúrne:

Prírodné:

 

Návrhy na zápis do Svetového dedičstva

LOKALITY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA VYTIPOVANÉ NA ZÁPIS DO ZOZNAMU SVETOVÉHO DEDIČSTVA :

Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami, prechod na lokalitu na unesco.org 

Pevnostný systém na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome, prechod na lokalitu na unesco.org 

Pamätník Chatama Sófera, prechod na lokalitu na unesco.org

Tokajská vinohradnícka oblasť, súbor vinohradníckych pivníc, prechod na lokalitu na unesco.org

Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice, prechod na lokalitu na unesco.org 

Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopačanoch, prechod na lokalitu na unesco.org

Kontakt:

Ing. arch. Anna Gondová, PhD. 
Referát svetového kultúrneho dedičstva
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Tel.: 02/20 464 504
E-mail: anna.gondova@pamiatky.gov.sk