Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Publikácie
  3. Monument revue

Monument revue

Časopis Monument revue - odborný časopis zameraný na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. Cieľom časopisu je prinášať aktuálne výsledky vedecko-výskumnej činnosti Pamiatkového úradu SR, prezentovať historické dokumenty vypovedajúce o bohatstve pamiatkového fondu Slovenska, rozvíjať monumentológiu ako samostatnú vedeckú disciplínu a prinášať profily významných osobností monumentológie a iných príbuzných disciplín. Pravidelný priestor je venovaný osobnostiam v oblasti ochrany pamiatok, najmä laureátom Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Uverejňuje tiež anotácie a recenzie nových publikácií zo sledovanej oblasti, diel historiografie a príbuzných vedných disciplín, ako aj správy z domácich a zahraničných konferencií a seminárov. Jednotlivé čísla sú väčšinou tematicky zamerané. Vydáva ho Pamiatkový úrad Slovenskej republiky od roku 2011 dvakrát ročne v tlačenej a elektronickej verzii. Od roku 2018 vychádza plnofarebne. Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a má číslo ISSN 1338-807X.

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Monument revue (pdf, 751 kB)

Archív predošlých ročníkov časopisu Monument revue:

Monument revue 1 - 2020 (pdf, 16,34 MB)

Monument revue 2 - 2019 (pdf, 4,18 MB)
Monument revue 1 - 2019 (pdf, 6,25 MB)
Monument revue 2 - 2018 (pdf, 4,02 MB)
Monument revue 1 - 2018 (pdf, 9,46 MB)
Monument revue 2 - 2017 (pdf, 5,22 MB)
Monument revue 1 - 2017 (pdf, 2,69 MB)
Monument revue 2 - 2016 (pdf, 3,23 MB)
Monument revue 1 - 2016 (pdf, 145 kB)
Monument revue 2 - 2015 (pdf, 145 kB)
Monument revue 1 - 2015 (pdf, 145 kB)
Monument revue 2 - 2014 (pdf, 2,86 MB)
Monument revue 1 - 2014 (pdf, 2,83 MB)
Monument revue 2 - 2013 (pdf, 3,58 MB)
Monument revue 1 - 2013 (pdf, 2,36 MB)
Monument revue 2 - 2012 (pdf, 2,24 MB)
Monument revue 1 -2012 (pdf, 145 kB)