Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Potrebujem vybaviť
  3. Výpisy z ÚZPF

Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

Žiadosti o výpis z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (potvrdenie o národnej kultúrnej pamiatke) môžete podať buď osobne na Pamiatkovom úrade SR, poštou alebo emailom. Vo výpisoch, o ktoré nežiada sám vlastník, budú znehodnotené informácie o vlastnícte v zmysle ochrany osobných údajov. Potvrdené výpisy (počiatka a podpis) sú štandardne zasielané poštou, je ale možné prevziať si ich aj osobne na Pamiatkovom úrade SR. Vzor žiadosti - formulár vo formáte PDF (pdf, 620 kB) môžete vyplniť elektronicky a zaslať e-mailom, prípadne vytlačiť a zaslať poštou.

Kontakt:osis@pamiatky.gov.sk

alebo priamo:

 

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PROGRAME OBNOVME SI SVOJ DOM:

Radi by sme upozornili žiadateľov na zmenu v obsahu náležitostí (príloh), ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu, že už viac nie je potrebné, aby dokladali aj kópiu Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (platné pre všetky podprogramy). Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke MK SR.