Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Odbor archeológie

Odbor archeológie

Odbor archeológie Pamiatkového úradu SR sa špecializuje na celoslovenské záležitosti: konania o náleznom (odmena za nahlásenie a odovzdanie náhodných nálezov), podklady k trestným konaniam v oblasti archeológie, výskumné dokumentácie z archeologických výskumov, ich kontrolu, evidenciu a vydávanie stanovísk, správu Depozitára archeologických nálezov, prevody a výpožičky nálezov v správe Pamiatkového úradu SR, prípravu metodík a odborných podkladov, prípravu podnetov a podkladov pre vyhlásenie archeologických nálezísk za NKP a pod.

Kontakty:

Odbor archeológie PÚ SR všeobecnearcheologia@pamiatky.gov.sk

Depozitár archeologických nálezov PÚ SRdepozitar@pamiatky.gov.sk

Mgr. Peter Bisták, PhD. – vedúci odboru archeológie, podklady k trestným konaniam, stanoviská k výskumným dokumentáciám
peter.bistak@pamiatky.gov.sk

Mgr. Andrea Feníková – konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám
andrea.fenikova@pamiatky.gov.sk

Mgr. Filip Jaššo, PhD. – fortifikácie, konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám
filip.jasso@pamiatky.gov.sk

Mgr. Slavomír Katkin – zástupca vedúceho odboru, konania o náleznom
slavomir.katkin@pamiatky.gov.sk

Mgr. Petra Kmeťová, PhD. – archeologické nálezy – prevody a výpožičky, Európske dni archeológie, tajomníčka Subkomisie OMK pre archeológiu
petra.kmetova@pamiatky.gov.sk

Mgr. Erika Makarová, Ph.D. – evidencia výskumných dokumentácií, stanoviská k výskumným dokumentáciám
erika.makarova@pamiatky.gov.sk

Mgr. Terézia Tomašovičová, Ph.D. – konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám (t.č. materská dovolenka)
terezia.tomasovicova@pamiatky.gov.sk

Telefonický kontakt na pracovníkov Odboru archeológie PÚ SR