Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. PÚSR
 3. Bádateľňa

Bádateľňa

Vitajte v bádateľni Archívu Pamiatkového úradu SR!

Stránkové hodiny:  
pondelok – štvrtok:8.00 – 12.0013.00 - 15.00
piatok:8.00 – 12.00 

Kontakty:
telefón ústredňa: +421 2 20 464 111 archiv@pamiatky.gov.sk

Pracovníci bádateľne:
Lenka Višváderová tel. 20 464 390 lenka.visvaderova@pamiatky.gov.sk
Marián Chrvala tel. 20 464 388 marian.chrvala@pamiatky.gov.sk

 

Poskytované služby:

 • vyhľadávanie archívnych dokumentov v archívnom informačnom systéme vrátane ich digitálnych kópií Bádanie online
 • vyhľadávanie archívnych dokumentov v elektronických archívnych pomôckach Bádanie v archívnych zbierkach a fondoch
 • vyhľadávanie archívnych dokumentov v tlačených archívnych pomôckach
 • poskytovanie archívnych dokumentov na štúdium v priestoroch bádateľne
 • vyhotovovanie digitálnych a reprografických kópií archívnych dokumentov
 • vyhotovovanie odpisov a výpisov archívnych dokumentov s osvedčovacou doložkou
 • vyhotovovanie archívnych rešerší
 • predaj publikácií PÚ SR

 

Bádanie online (automatizované vyhľadávanie)

Bádanie v archívnych zbierkach a fondoch

Prístup k archívnym dokumentom je v zásade neobmedzený. Bádať môže každá fyzická osoba bez rozdielu štátnej príslušnosti, ktorá sa preukáže platným občianskym preukazom alebo pasom. Obmedzený prístup sa vzťahuje na osobné fondy a archívne dokumenty, ktoré sú autorským dielom Povolenie na prístup k archívnemu dokumentu (pdf, 22 kB). Pri vstupe do bádateľne sa bádateľ riadi Bádateľským poriadokom (pdf, 145 kB) archívu a pokynmi pracovníkov archívu. Bádateľ si môže priniesť vlastný fotoaparát, skenovacie zariadenie, notebook. Poskytované služby sú spoplatnené podľa Cenníka služieb (pdf, 165 kB). Pri bádaní pre potreby vedeckých prác je poskytovaná zľava na základe potvrdenia Potvrdenie o vedecko-výskumnom účele štúdia (pdf, 145 kB). Použité archívne dokumenty sa citujú podľa pravidiel citácie Citovanie dokumentov (pdf, 221 kB).