Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie

Bádanie

V tejto sekcii nájdete archívne fondy a zbierky, ktoré majú spracované elektronické archívne pomôcky vo formáte word, excel, pdf, ale nie sú súčasťou archívneho informačného systému.

Archívne dokumenty si môžete objednávať na štúdium v bádateľni po odoslaní žiadanky (rtf, 50 kB) na adresu archiv@pamiatky.gov.sk.

Archívne dokumenty budú sprístupnené najskôr 24 hodín po prijatí žiadanky.

Bádateľovi bude fyzicky poskytnutých maximálne 6 materiálov za deň.

Žiadanka (rtf, 50 kB)

Postup pri vypĺňaní žiadanky (pdf, 75 kB)

Manuál pre online bádanie (pdf, 145 kB)

ARCHÍVNE ZBIERKY - POPIS
Zbierka historických máp 1762 – 1945 (kópie starých katastrálnych máp, ktorých originály sa nachádzajú v Ústrednom archíve geodézie a kartografie v Bratislave, vo Vojenskom historickom ústave a múzeu v Budapešti a v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti). Zbierka obsahuje 2549 máp
Zbierka súčasných máp 1945 – 1999. Zbierka obsahuje 1598 máp
Zbierka negatívov 1919 - 2006 (Inventár – úvod, rozbor, charakteristika zbierky, 228098 negatívov)
Zbierka filmov 1956 - 1989, 162 malometrážnych filmov
Zbierka plagátov 1952 – 2012, 345 plagátov
Zbierka videokaziet 1993 – 2006, 137 VHS
Zbierka digitálnych fotografií2004 – 2012, 337 CD a DVD
Zbierka elektronických dokumentov Pamiatkového úradu SR 2000 – 2012, 255 CD a DVD
ARCHÍVNE FONDY
Pamiatkové orgány 1919 - 1951 (Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku 1919 - 1922, Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku 1923 - 1939, Ministerstvo školstva a národnej osvety – odbor pamiatok 1938 - 1945, Povereníctvo pre školstvo a národnú osvetu – pamiatkové oddelenie 1945 - 1948, Povereníctvo školstva, vied a umení – pamiatkové oddelenie 1948 - 1953, Povereníctvo kultúry – pamiatkové oddelenie 1953 - 1956, Národná kultúrna komisia 1946 - 1951, Pamiatkový ústav – Slovenský pamiatkový ústav 1951 - 1958)
Projektový archív 1919 - 1951 (Dodatok k Pamiatkové orgány 1919 -1951, Projektový archív Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku 1919 - 1951 - Úvod, Kompletný inventár - vo formáte Excel)
Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici (pdf, 139 kB) (1949) 1960 - 1992 (1994) Zoznam písomností , Mesto Banská Bystrica (pdf, 56 kB)Mesto Kremnica (pdf, 60 kB) (vo formáte PDF) Mesto Banská Štiavnica (pdf, 76 kB)
Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave (pdf, 145 kB) (1950) 1960 - 1992 (1994)
Inventár – všeobecné spisy (xls, 145 kB), Inventár – odborné spisy (xls, 145 kB)
Štátne reštaurátorské ateliéry (1975) 1981 - 1994 (Opis fondu)
Okresná pamiatková správa v Banskej Štiavnici 1969 - 1990
Okresná pamiatková správa v Žiline (pdf, 145 kB) 1960 - 1990
OSOBNÉ FONDY
Janko Alexy - životopis, súpis pozostalosti 1894 - 1970
Vendelín Jankovič - životopis, pozostalosť, literatúra 1915 - 1997
Václav Mencl - životopis, pozostalosť 1905 - 1978
Alfred Piffl - vo fondoch Pamiatkového úradu SR
Karel Veselý životopis, súpis pozostalosti 1912 - 1997