Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Zbierka filmov

Zbierka filmov

Zbierka filmov bola založená 24.3.1961. Prírastkovú knihu signovala dr. Soňa Kovačevičová. Ako prvý získal signatúru dvojdielny farebný ozvučený film Staletá krása – film o stredovekých pamiatkach (920 metrov) vyrobený Československým štátnym filmom v roku 1956. Prvú sadu získaných filmov zaevidoval odborný pracovník Ivan Harminc. Išlo o 16 mm dokumenty získané od Československého štátneho filmu, krátke šoty od Československého týždenníka a Filmových laboratórií Gottwaldov vyrobené v rokoch 1956 – 1962. Ide o filmy čiernobiele, farebné, ozvučené aj bez zvuku. Autormi niekoľkých filmov boli aj pracovníci Pamiatkového ústavu Hilda Ruttkayová, Šimko, Rudolf Kedro, Štefan Pisoň.

V rokoch 1962 – 1972 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody spolupracoval s Československým populárno-vedeckým filmom na výrobe dokumentárnych, populárno-vedeckých a krátkometrážnych filmov. Ich autormi boli: Ján Hraško, Fodor, Alexander Šášky, Imrich Puškár, Blanka Puškárová, Hrašková, Alžbeta Güntherová-Mayerová, Alojz Jursa, Tibor Kalafús, Ľudmila Hromadová, Soňa Kovačevičová, Alexander Frický a Mária Mariániová. Na výrobe filmov sa podieľali: Štúdio krátkych filmov Koliba a Filmové laboratóriá Gottwaldov. Väčšinou sú to 35 mm farebné a ozvučené filmy. Pri tvorbe filmov rezonovali najmä tieto témy: stredoveká nástenná a tabuľová maľba, drevená stredoveká a ľudová plastika, ikony, diela Majstra Pavla z Levoče, národné kultúrne pamiatky, hrady, stredoveké spišské mestá, drevené kostoly na východnom Slovensku, mestá Bardejov, Spišská Sobota, Bratislava, Kremnica a pod. Niekoľko dokumentov sa venuje i ochrane prírody, Tatranskému národnému parku, Pieninám, Považiu, Dunajcu a pod. V roku 1982 Slovenská filmová tvorba Bratislava vyrobila farebný dokumentárny film Záchrana pamiatok z oblasti Liptovskej Mary, v roku 1988 Ľudová architektúra južného a západného Slovenska a z roku 1989 je posledným prírastkom farebný film Historické jadrá miest a súčasnosť. Objednávateľom všetkých troch filmov bol Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti. Všetky tri filmy majú komentár.

Zbierka obsahuje 162 filmov. V roku 2007 sa začalo s postupným prepisom filmov z filmových kotúčov na DVD nosiče. Boli prepísané tri filmy – o Bratislavskom hrade a podhradí a o rotunde v Bíni.

Viera Plávková