Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Publikácie
  3. Pamiatky a múzeá - revue pre kultúrne dedičstvo

Pamiatky a múzeá - revue pre kultúrne dedičstvo


Štvrťročník, 80 strán, plnofarebný, resumé v nemčine a angličtine
ISSN 1335-4353
Vydavatelia: Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR
Cena: 5 €/ks, pre predplatiteľov 3,50 €/ks

BIBLIOGRAFIA ČLÁNKOV – PAMIATKY A MÚZEÁ / VLASTIVEDNÝ ČASOPIS (1952 – 2006) ​

Časopis v rokoch 1952 – 1960 vychádzal pod názvom Pamiatky a múzeá, následne sa rozdelil na Vlastivedný časopis a Pamiatky a príroda. Až od roku 1991 sa titul opäť zjednotil a vrátil k pôvodnému názvu, pod ktorým ho poznáme dnes. Sleduje a vyhodnocuje aktivity inštitúcií a odborníkov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o výskum, obnovu a sprístupňovanie cenných pamiatok a historických dokladov, podieľali sa na budovaní zbierok i propagácii hnuteľného a nehnuteľného hmotného dedičstva a tiež tzv. nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Má ambíciu prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu a k prehlbovaniu historického vedomia súčasnej populácie o ňom. Súčasťou tohto úsilia je i každoročné oceňovanie najpozoruhodnejších výsledkov jeho poznávania, ochrany a prezentácie výročnými cenami časopisu.

Pokyny pre autorov (pdf, 242 kB)

Resumé článku (docx, 104 kB) (DOCX, 106 kB)

Autorská anotácia (docx, 107 kB) (DOCX, 109 kB)

Poštová adresa redakcie: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Sídlo redakcie: Brämerova kúria, Žižkova 18, P. O. Box 13, 811 02 Bratislava

Kontakty:

Mgr. Petronela Križanová, PhD., šéfredaktorka: petronela.krizanova@pamiatky.gov.sk, +421 2 20 491 240
Mgr. Michaela Demovičová, výkonná redaktorka: michaela.demovicova@pamiatky.gov.sk, +421 2 20 491 242
PhDr. Peter Maráky, výkonný redaktor: peter.maraky@gmail.com, +421 2 20 491 240
Mgr. Magdaléna Gajdošová, výkonná redaktorka: magdalena.gajdosova@snm.sk, +421 2 20 491 242
Mgr. Renata Holienčinová, vedúca vydavateľstva SNM: renata.holiencinova@snm.sk, +421 2 20 491 232
Gizela Bendeová, tajomníčka redakcie: public@snm.sk, +421 2 20 491 231

WEB

www.pamiatky.sk, www.snm.sk

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, zahranicna.tlac@slposta.sk

Vybrané predajné miesta:

  • Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
  • SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad
  • SNM, výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
  • Artforum, s. r. o., Kozia 20, Bratislava
  • múzeá SNM na Slovensku

Staršie čísla: public@snm.sk


VÝROČNÉ CENY ČASOPISU

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá sa udeľujú za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva v kategóriách:

1. OBJAV/NÁLEZ/AKVIZÍCIA
2. EXPOZÍCIA/VÝSTAVA
3. PUBLIKÁCIA/PERIODICKÁ TLAČ
4. OBNOVA/ADAPTÁCIA
5. REŠTAUROVANIE
6. PODUJATIE
7. AUDIOVIZÍA/MULTIMÉDIÁ

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka.

Kontakty: vyrocneceny@snm.sk, +421 2 20 491 232