SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Aktuality SKD

20. októbra 2016

logo_unesco.gif

4 . Fórum dedičstva strednej Európy. Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci krajín V4 - Pamiatkovým úradom SR, Národným centrom Gyulu Forstera pre manažment kultúrneho dedičstva v Budapešti a Ministerstvom kultúry Českej republiky organizuje v dňoch 1. – 3. júna 2017 v Krakove, Poľsku už 4. ročník medzinárodnej konferencie Fórum dedičstva strednej Európy.

Aktuality KPU Trnava

18. októbra 2016
Výročnú cenu revue Pamiatky a múzea za rok 2015 v kategórii Obnova dostala revitalizácia barokového žrebčína v Kopčanoch. Kopčiansky žrebčín bol súčasťou barokovej urbanisticky komponovanej krajiny v okolí mesta Holíč...

Aktuality KPU Bratislava

5. októbra 2016
Slávnostné strMirbachov palac po restaurovanimetnutie pri príležitosti zreštaurovania fasády Mirbachovho paláca sa uskutoční vo štvrtok 6. októbra 2016 o 10:00 na Františkánskom námestí 11 za osobnej účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala. Mirbachov palác patrí k najzachovanejšej pôvodnej architektúre starého Prešporka. Rokokový klenot postavený na mieste starej zástavby, ktorá sa spomína už v roku 1459 ako CURIA CIVITATIS alebo WEITE HOF.


 

 

Pamäť na skle

8. septembra 2016

3_B_PetrikÚspešnému tímu v projekte „Pamäť na skle“ sa podarilo nanovo objaviť, preskúmať, pre budúcnosť zachrániť a pre súčasnosť prezentovať historickú unikátnu zachovanú foto-pozostalosť farára a fotografa Bélu Petrika, objavenú na rímskokatolíckej fare v obci Rad (okres Trebišov), ktorá je známa o.i. aj minoritskými mučeníkmi z Radu (17. stor.). Fotografie sú tiež súčasťou bohatej farskej kroniky, zachytávajúc pozoruhodné obrazové i písomné informácie v širšom kontexte doby, kultúry, religiozity, pamiatok, krajiny a udalostí ...

Nominácie a výročné ceny

23. augusta 2016
logo casopisu Pamiatky a múzeáRedakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty piaty  raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2015 získali zo 113 nominácií v jednotlivých kategóriách

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016

23. augusta 2016
Logo DEKDVýročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok  2015 budú udelené oceneným laureátom na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016 v Slovenskej republike, ktoré sa bude konať za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, vydavateľov revue, Mesta Zvolen, Združenia historických miest a obcí SR a ďalších organizátorov vo štvrtok 8. septembra 2016 o 14.00 hodine.

Dedičstvo Karola Veľkého

11. júla 2016

ilustracneDňa 17. 6. 2016 bola vernisáž výstavy Dedičstvo Karola Veľkého na Bratislavskom hrade, ktorej hlavným organizátorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Bratislava a Archeologický ústav SAV. Výstava nadväzuje na projekt Kolísky európskej kultúry, ktorý bol udelený v rámci programu Kultúra 2007-2013. Výstavná koncepcia bola spracovaná počas projektu a prezentovaná na dvoch veľkých výstavách v belgickom Ename a v Prahe ...

Aktuality KPU Prešov

30. júna 2016
sambranaOd začiatku roka 2016 vlastník Mesto Levoča s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci grantového programu „Obnovme si svoj dom“, realizuje reštaurovanie západnej časti južnej fasády pôvodne stredovekého kostola, ktorý je hmotovou a priestorovou dominantou Námestia Majstra Pavla v Levoči...

Aktuality KPU Nitra

30. júna 2016
susosie_padli_1-sv-vojnaPomník padlým v I. svetovej vojne, stojaci v nitrianskom Mestskom parku na Sihoti, bol odhalený 29. septembra 1918, teda ešte v čase prebiehajúcich bojov a riadnej existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie. Financie na jeden z prvých pomníkov svojho druhu získala Nitrianska župa z verejnej zbierky. Pomník, no predovšetkým súsošie v jeho vrchole, v r. 1917 – 1918 navrhol a následne realizoval svetoznámy sochár uhorského pôvodu Alexander Finta (1881 – 1958). 

Aktuality KPU Žilina

5. júna 2016
KPU_ZA_stretnutie1Dňa 20.4.2016 sa uskutočnilo verejné stretnutie zástupcov Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina s občanmi mesta, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností a prevádzok situovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Toto stretnutie bolo realizované v nadväznosti na dlhodobú spoluprácu Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina v súvislosti s hľadaním vhodných riešení pre označenia prevádzok, ako aj ostatných  reklamných a informačných zariadení osadzovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Jedným z výsledkov tejto spolupráce bol aj Manuál reklamy ...

Aktuality KPU Banská Bystrica

5. júna 2016
LC_synagogaNeologická synagóga Lučenec je zachovaná budúcim generáciám. Synagóga je po 89 rokoch a 101 dňoch od ukončenia jej výstavby 8. septembra 1925 obnovená.  Obnova začala 1. júna 2015 a bola ukončená po 6 mesiacoch kolaudačným rozhodnutím vydaným 29. decembra 2015. Mesto Lučenec získalo na rekonštrukciu finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov ...

Konsolidácia IKT nástrojov MKSR

15. októbra 2015
button OPISPamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizuje nový projekt “Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií”. Projekt nám umožní zlepšiť vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi rezortnými inštitúciami, čím sa zvýši aj úroveň elektronických služieb pre verejnosť.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu