SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Nominácie a výročné ceny

23. augusta 2016
logo casopisu Pamiatky a múzeáRedakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty piaty  raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2015 získali zo 113 nominácií v jednotlivých kategóriách

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016

23. augusta 2016
Logo DEKDVýročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok  2015 budú udelené oceneným laureátom na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016 v Slovenskej republike, ktoré sa bude konať za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, vydavateľov revue, Mesta Zvolen, Združenia historických miest a obcí SR a ďalších organizátorov vo štvrtok 8. septembra 2016 o 14.00 hodine.

Aktuality KPU Trenčín

5. augusta 2016

Trencin obnova kostola PiaristovObnova a reštaurovanie piaristického kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne, spolu s priľahlým piaristickým kolégiom a rezidenciou, predstavuje jednu z najdôležitejších architektonicko – historických a umelecko – historických pamiatok Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín, ako aj celého trenčianskeho okresu. Založenie pôvodne ranobarokového jezuitského kostola sa spája s osobou uhorského magnáta a trenčianskeho župana Juraja Ilešháziho s ktorého finančnou podporou ho v rokoch 1653 – 1657 postavil taliansky staviteľ Pietro Spazzo. Kostol s kláštorom spolu s ich vnútornou ranobarokovou výzdobou značne poškodil požiar v roku 1708. Preto ho v rokoch 1712 – 1715 obnovil Christoph Tausch...

Bardkontakt 2016

29. júla 2016
BARDKONTAKT-2016Pozývame Vás na 26. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2016 - Problematika mestských pamiatkových centier, ktorá sa uskutoční 23.-24. augusta 2016 v zasadacej sieni mestského zastupiteľstva na Radničnom námestí č.16 v Bardejove. Hlavná téma konferencie: Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok.


Dedičstvo Karola Veľkého

11. júla 2016

ilustracneDňa 17. 6. 2016 bola vernisáž výstavy Dedičstvo Karola Veľkého na Bratislavskom hrade, ktorej hlavným organizátorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Bratislava a Archeologický ústav SAV. Výstava nadväzuje na projekt Kolísky európskej kultúry, ktorý bol udelený v rámci programu Kultúra 2007-2013. Výstavná koncepcia bola spracovaná počas projektu a prezentovaná na dvoch veľkých výstavách v belgickom Ename a v Prahe ...

Aktuality KPU Trnava

11. júla 2016
TT-Cast_najdenych_minci V júni bol KPÚ Trnava ohlásený nález strieborných mincí v Kostolných Kračanoch. Nálezca našiel pri kopaní jamy na bazén 312 strieborných mincí s črepmi z nádoby, v ktorej boli uložené. Archeológovia na mieste nálezu a v halde zeme z jamy našli ešte 18 mincí  a ďalšie črepy z nádoby...

Aktuality KPU Bratislava

8. júla 2016
KPU_BA_05_05Počas plánovanej rekonštrukcie chodníka na ulici M. R. Štefánika bola odkrytá tehlová murovaná konštrukcia identifikovaná ako zaniknutý predsunutý vchod do pivnice do budovy Malokarpatského múzea. Murivo bolo začistené a zdokumentované archeológmi Malokarpatského múzea v Pezinku (L. Choma Soročinová, J. Vavák). Objavený a identifikovaný bol strieborný rakúsky fenig cisára Ferdinanda I. Habsburského  z roku 1531 ...

Aktuality KPU Prešov

30. júna 2016
sambranaOd začiatku roka 2016 vlastník Mesto Levoča s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci grantového programu „Obnovme si svoj dom“, realizuje reštaurovanie západnej časti južnej fasády pôvodne stredovekého kostola, ktorý je hmotovou a priestorovou dominantou Námestia Majstra Pavla v Levoči...

Aktuality KPU Nitra

30. júna 2016
susosie_padli_1-sv-vojnaPomník padlým v I. svetovej vojne, stojaci v nitrianskom Mestskom parku na Sihoti, bol odhalený 29. septembra 1918, teda ešte v čase prebiehajúcich bojov a riadnej existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie. Financie na jeden z prvých pomníkov svojho druhu získala Nitrianska župa z verejnej zbierky. Pomník, no predovšetkým súsošie v jeho vrchole, v r. 1917 – 1918 navrhol a následne realizoval svetoznámy sochár uhorského pôvodu Alexander Finta (1881 – 1958). 

EHHF

10. júna 2016

EHHF_EU_logo

Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. 8. júna 2016 bola prijatá stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Ide o nový model spolupráce s členskými štátmi EÚ, národnými kultúrnymi inštitúciami, súkromnými a verejnými prevádzkovateľmi.

Aktuality KPU Košice

5. júna 2016

KPU_KE_univerzita2 V júni 2016 sa v Noszvaji (Maďarsko) uskutoční prestížne medzinárodné podujatie – 46. ročník Letnej pamiatkárskej univerzity Romana Andrása, s aktívnou účasťou a prednáškami aj odborných pracovníkov KPÚ Košice, ktorí budú reprezentovať aktuálny stav ochrany a obnovy pamiatkového fondu na Slovensku.

  


Aktuality KPU Žilina

5. júna 2016
KPU_ZA_stretnutie1Dňa 20.4.2016 sa uskutočnilo verejné stretnutie zástupcov Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina s občanmi mesta, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností a prevádzok situovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Toto stretnutie bolo realizované v nadväznosti na dlhodobú spoluprácu Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina v súvislosti s hľadaním vhodných riešení pre označenia prevádzok, ako aj ostatných  reklamných a informačných zariadení osadzovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Jedným z výsledkov tejto spolupráce bol aj Manuál reklamy ...
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu