SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Informácia o poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

28. mája 2020
Pamiatkový úrad SR v BratislaveV zmysle postupného uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu sprístupňuje Pamiatkový úrad SR a  krajské pamiatkové úrady svoje pracoviská pre verejnosť, a to v dňoch pondelok a streda v rozsahu úradných hodín. V záujme pretrvávajúceho epidemiologického nebezpečenstva COVID-19 odporúčame verejnosti naďalej využívať pre vybavovanie žiadostí formu riadnej a emailovej pošty, ako aj telefonického kontaktu. Tlačivá na vybavenie žiadosti nájdete na internetovej stránke úradu. Priamy kontakt odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch, po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Zároveň upozorňujeme verejnosť na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení, s ktorými budete oboznámení pred vstupom do úradu. 
Od 1. júna 2020 budú pre verejnosť otvorené aj priestory Archívu a Knižnice Pamiatkového úradu SR. Podmienky pre prístup do Bádateľne nájdete v osobitnom usmernení na internetovej stránke úradu.

Archív a knižnica opäť otvorené

28. mája 2020
Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveOznamujeme všetkým užívateľom archívu a knižnice Pamiatkového úradu SR, že od 1. júna 2020 budeme opäť prijímať návštevy bádateľov a žiadateľov o štúdium archívnych a knižničných dokumentov. Vzhľadom na pretrvávajúce nebezpečenstvo nákazy a v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR sme zaviedli zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia. Kvôli nutnosti priebežnej dezinfekcie priestorov budú stránkové hodiny skrátené o pol hodinu dopoludnia a pol hodinu popoludní. Podmienky vstupu do priestorov archívu a knižnice Pamiatkového úradu SR nájdete v priloženom dokumente.

Voľné pracovné miesta

28. mája 2020

logo

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta:
Odborný radca - Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, počet obsadzovaných miest: 2
Odborný radca - Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vo verejnej správe:
Vedúci technicko-prevádzkového oddelenia - Pamiatkový úrad SR, Bratislava

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 3.6.2020

KPÚ Nitra - Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka pri Prašiciach

28. mája 2020

Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže DuchonkaPracovníci Krajského pamiatkového úradu Nitra vykonali v druhej polovici minulého roka obhliadku zameranú na identifikáciu a dokumentáciu archeologických nálezov súvisiacich so železiarskou výrobou na brehoch vodnej nádrže Duchonka v pôvodnom povodí potoka Železnica, približne 1,5 km severne od obce Prašice, okr. Topoľčany. Predmetné nálezy Krajskému pamiatkovému úradu Nitra oznámil občan Českej republiky, ktorý sa na amatérskej báze venuje montánnej archeológii a metalurgii. V čase obhliadky bola vodná nádrž Duchonka čiastočne vypustená z dôvodu vykonávaných vodohospodárskych prác a práve pokles vodnej hladiny nádrže odhalil a sprístupnil archeologické nálezy, ktoré sa pôvodne nachádzali pod úrovňou vodnej hladiny.


Archeologické doklady baníctva zo Slovenska

26. mája 2020
Nálezy baníckych nástrojov na SlovenskuÚzemie Slovenska bolo v minulosti bohaté na ložiská kvalitných kovových rúd, predovšetkým rúd medi, striebra, železa a zlata. Hoci banská činnosť prebiehala v takmer každom hornatom regióne, dlhodobo najväčší význam mali dve oblasti, a to stredoslovenská a východoslovenská banská oblasť. Okrem zvyškov banských diel sú dokladom tejto činnosti najmä banícke nástroje (v rôznom stupni opotrebenia), ktoré sú často nachádzané v blízkosti baní alebo na haldách. Precíznou dokumentáciou ich nálezových okolností sa dozvieme veľa o minulosti konkrétnej bane alebo o banskej činnosti v danom regióne. V opačnom prípade – keď nálezy z miesta vyzdvihne neodborník – sa tieto informácie nenávratne stratia, navyše ide o nezákonnú činnosť.
 


KPÚ Trenčín - Trenčiansky hrad bez „skleníka“

25. mája 2020
Obnova pamiatkového objektu tzv. skleníka na Trenčianskom hradeV roku 2019 bola ukončená obnova pamiatkového objektu „stavba obytná II“, desaťročia známa ako „skleník“ , ktorý je súčasťou  jedného z najvýznamnejších a najväčších  hradných areálov na Slovensku, Trenčianskeho hradu. Bola odstránená nevhodná, rušivo vnímateľná a materiálovo dožitá presklená časť objektu. Pamiatkový objekt, napriek svojmu torzálnemu zachovaniu, zvyškom obytnej stavby a priľahlej brány v opevnení je významnou súčasťou hradného komplexu a  pohľadovo veľmi exponovaným objektom, ktorý v minulosti plnil obytnú funkciu.

KPÚ Trnava - Pamätná tabuľa v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave priniesla odpoveď na mnohé nezodpovedané otázky

22. mája 2020
Pamätná tabuľa a obnova Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v TrnaveV zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza zaujímaný predmet - pamätná tabuľa,  ktorej text informuje o osobách, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na stavbe bližšie nekonkretizovanej  budovy. Pri tomto predmete ale chýba informácia, kedy, odkiaľ a za akých okolností sa tabuľa dostala do múzea. Dobrá spolupráca dvoch trnavských inštitúcií - pamiatkovej a múzejnej, dopomohla obom k zodpovedaniu mnohých doteraz nezodpovedaných otázok. Na základe nápisu na tabuli a pri poznaní stavebného vývoja významnejších objektov v meste sa podarilo identifikovať budovu, ktorá v nápise nebola uvedená. Išlo o Arcibiskupské gymnázium v Trnave, ktorého komplexná obnova bola ukončená v roku 2018.

KPÚ Nitra - Zachránil tzv. Fogdovu baštu - reminiscenciu na novozámockú protitureckú pevnosť

21. mája 2020
Záchrana tzv.Fogdovej bašty v Nových ZámkochOjedinelá historizujúca stavba záhradného pavilónu, známa ako „Fogdova bašta“, bola postavená ako reminiscencia na slávnu fortifikáciu, symbolicky na ňu odkazuje svojím umiestnením, materiálom a pôdorysom. Stavba dlhodobo vykazovala vysokú mieru degradácie a deštrukcie murív. Do konštrukcií stavby dlhodobo zatekalo a nepretržite boli vystavené aj fyzickému poškodzovaniu miestnymi vandalmi. Novozámčan a priaznivec histórie mesta pán  Peter Ranto dlhodobo upozorňoval zainteresovaných, ako aj vlastníka stavby, na havarijný stav Fogdovej bašty. Hoci nie je majiteľom pamiatky, začiatkom roka 2019 na základe súhlasu vlastníka, Mesta Nové Zámky, z vlastnej iniciatívy požiadal KPÚ Nitra o poskytnutie odborno - metodickej pomoci a usmernenia pri záchrane tejto výnimočnej, no predsa zabudnutej stavby.
 

Vznik bratislavského zimného prístavu

20. mája 2020

Vznik bratislavského zimného prístavuZimný prístav bol vytvorený na pôvodnom mieste odčlenením sa čalovského ramena od hlavného toku Dunaja východne od centra mesta. Prístav spolu s železničnou traťou bol srdcom priemyselnej zóny mesta vznikajúcej na prelome 19. a 20.storočia na Mlynských nivách. V Bratislave je doložených v rôznych časových obdobiach viacero prístavov. "Tranzit po Dunaji zachytávajú písomné pramene už v roku 903 − 905 v raffelstattskej colnej tarife, kde sa spomína, soľ prepravovaná nemeckými obchodníkmi na lodiach po Dunaji až na trh Moravanov".Evanjelický kostol architekta E.Belluša v Nesvadoch

19. mája 2020
Celkový pohľad na kostol v Nesvadoch, pohľad na severovýchodnú fasádu, bočné krídlo a vežu. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015Rok 2019 bol rokom okrúhlych výročí spojených s menom architekta prof. Emila Belluša (*19. 9. 1899 – † 14. 12. 1979) – uplynulo 120 rokov od narodenia a zároveň 40 rokov od úmrtia tejto zakladateľskej osobnosti slovenskej modernej architektúry. Pamiatkový fond, v ktorom sú evidované takmer všetky jeho zásadné architektonické diela vrátane už ikonických verejných či industriálnych stavieb, sa v roku 2019 obohatil o reprezentanta sakrálnej architektúry. Evanjelický kostol v Nesvadoch (okr. Komárno) z rokov 1950-1951 je jedným z dvoch realizovaných kostolov v portfóliu arch. Belluša a patrí do povojnovej fázy jeho tvorby.


KPÚ Nitra - Zomrel architekt Vladimír Dedeček, v Nitre nám zanechal ikonickú stavbu slovenskej neskorej moderny

19. mája 2020
Aula Maxima architekta Vladimíra Dedečka v NitrePísal sa rok 1966. Na starom letisku, tam, kde v záhradách za riekou „bulhari“ pestovali zeleninu,  pristála Nová Brazília. Zo železobetónu ju tam vytesali architekti Vladimír Dedeček a Rudolf Miňovský. A stojí tam dodnes... Aby ju poľudštili, pridali jej farby, lesk mozaiky a dopriali jej vlastné odrazy vo vodnej hladine. Na poliach za bielou hmotou kupoly auly Maximy kvitne vo farebnom kontraste   na jar rok čo rok repka olejka...  Slovenská poľnohospodárska univerzita, stavba storočia, ktorá navždy zmenila smerovanie, tvár aj význam periférneho mestečka, ktoré nikdy predtým neprekročilo svoj „meander“ rieky a významu.

Výročné správy Pamiatkového úradu SR

18. mája 2020

logo PÚSRVerejný odpočet a prezentácia činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2019 plánovaný na 21. apríla 2020 sa z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a odporúčaní Ministerstva kultúry Slovenskej republiky s ohľadom na ochranu individuálneho a kolektívneho zdravia neuskutočnil. Správa o činnosti a hospodárení Pamiatkového úradu SR za rok 2019 je však dostupná online na našom webe, kde taktiež nájdete archív predchádzajúcich výročných správ. Na prípadné otázky k obsahu výročnej správy radi zodpovieme.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu