SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Košická abeceda ...

zverejnené: 11. mája 2022
Urbanistický vývoj mesta Košice - mapaK májovým sviatkom a dňom mesta Košice si pamiatkari pripravili svoj „pamiatkarský darček“ (nielen) pre Košičanov. V čase pandémie, karantén a home-office v prvom švrťroku 2022 bolo opäť trochu viac času na bádanie či spracovávanie neznámeho. V tom všetkom sa našiel čas aj na pokračovanie série digitálnych mapových podkladov pre užívateľov mesta a pre jeho fanúšikov.  V „ateliéri KPÚ Košice“ sa tak zrodila ďalšia mapová „košická abeceda“ urbanistického vývoja. Poslúži pre lepšie vizuálne či celostné poznanie územia MPR Košice – našej najväčšej pamiatkovej rezervácie na Slovensku, spolu ochranným pásmom, v širšom historickom kontexte veľkého urbanizmu Košíc. Viac nájdete v najnovšom článku KPÚ Košice a hlavne v jeho grafických prílohách...


Výberové konania na pozíciu Odborný radca – KPÚ Banská Bystria

zverejnené: 11. mája 2022

logo

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje širšie vnútorné výberové konanie na obsadenie pracovných miest v štátnej správe:

Pozícia 1: Odborný radca – KPÚ Banská Bystria

Pozícia 2: Odborný radca – KPÚ Banská Bystria, pracovisko Banská Štiavnica

Prihlásenie možné do: 18.5.2022 

Viac informácií na slovensko.sk a slovensko.sk

Publikácie Pamiatkového úradu SR

zverejnené: 9. mája 2022
MENCL, Václav. Dějiny evropské architektury III.MENCL, Václav. Dějiny evropské architektury III.
 
Po prvých dvoch dieloch – Umenie starovekých ríši a Umenie antického sveta – vychádza tretí diel Menclových dejín európskej architektúry s podnázvom Stredoveké umenie európskeho západu, 1. časť. Začína 9. storočím – karolínskou renesanciou, otonským umením a pokračuje do polovice 12. storočia románskym umením. Stredoveká architektúra bola v centre pozornosti Václava Mencla. Venoval sa jej aj počas svojej pôsobnosti na Slovensku. Znalosti starovekých kultúr, gréckeho a rímskeho umenia i byzantskej architektúry využil pri svojej interpretácii stredovekej architektúry Európy. Jej zhodnotenie má čo povedať aj súčasnému čitateľovi.

Výberové konanie na pozíciu Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec Osobného úradu

zverejnené: 5. mája 2022

logo

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie pracovného miesta v štátnej správe:

Pozícia: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec Osobného úradu PÚ SR

Miesto výkonu: Bratislava

Prihlásenie možné do: 15.5.2022 

Viac informácií na slovensko.sk

Pamiatkový úrad SR má od 1. 5. 2022 nového generálneho riaditeľa

zverejnené: 3. mája 2022
GR PUSR
Po úspešnom výberovom konaní je od 1.5.2022 do funkcie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Pamiatkového úradu SR vymenovaný Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MSc. Menovací dekrét mu pri slávnostnom stretnutí v zasadačke PÚ SR 2. 5. 2022 odovzdala riaditeľka osobného úradu MK SR Mgr. Andrea Legátová. Nový generálny riaditeľ je dlhoročným pracovníkom v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Vo svojej kariére prešiel mnohými špecializáciami v oblasti ochrany pamiatok, od metodickej činnosti priamo v teréne, cez riadiacu funkciu na Ministerstve kultúry SR, spolupodieľal sa na implementácii projektu Pro Monumenta – Prevencia údržbou v Pamiatkovom úrade SR a projektu Plán obnovy a odolnosti...


Žijúca legenda …

zverejnené: 2. mája 2022
Kampanológ Juraj Spiritza a jeho celoživotné ocenenieNa zámku vo Zvolene boli ocenení noví laureáti ceny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej - Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany nášho pamiatkového fondu. Odborná komisia vybrala osobnosti, ktoré sa významnou mierou podieľali na formovaní pamiatkovej starostlivosti a prezentácii nášho kultúrneho dedičstva. A jedným z nich je aj archivár, historik a legendárny žijúci kampanológ - Dr. Juraj Spiritza. Pri tejto výnimočnej príležitosti chceme s Vami v radosti zdielať príbeh jeho zvonivého života, diela a jeho stopy v nás i medzi nami v našom slávnostnom novom článku ...

Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte sa zaradili do prestížnej spoločnosti lokalít Európskeho dedičstva

zverejnené: 28. apríla 2022
Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte získali Značku Európskeho dedičstvaS potešením si Vás dovoľujeme informovať, že Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte sa dnes stali jednou z dvanástich lokalít, ktorým Európska komisia udelila prestížne ocenenie Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label). Toto ocenenie sa udeľuje lokalitám symbolizujúcim spoločnú európsku históriu, kultúru a hodnoty, na ktorých stojí európska integrácia, a do dnešného dňa ho získalo 60 lokalít z 22 európskych krajín. Radí sa k popredným medzinárodným programom na podporu kultúrneho dedičstva podobne ako Svetové dedičstvo UNESCO alebo Kultúrne trasy Rady Európy. Ocenenú slovenskú lokalitu Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte tvorí súbor 12 ranogotických kostolov s unikátne zachovanou kolekciou stredovekých nástenných malieb, ktoré predstavujú výnimočný doklad internacionálneho charakteru európskeho umenia a živých kultúrnych kontaktov naprieč Európou už v dávnej minulosti.


Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel oslávime na Zvolenskom zámku

zverejnené: 27. apríla 2022
Logo 20.výročia vzniku Pamiatkového úradu SRMedzinárodný deň pamiatok a historických sídiel oslávime dvomi slávnostnými podujatiami na Zvolenskom zámku, v priestoroch Slovenskej národnej galérie. V piatok 29. apríla 2022 odovzdáme v Rytierskej sieni Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej šiestim laureátom. V sobotu dopoludnia 30. apríla 2022 od 9. 30 hod. si v priamom prenose moderovanej diskusie z Kráľovskej siene pripomenieme 20. výročie vzniku Pamiatkového úradu SR. Diskutovať budú PhDr. Katarína Kosová, Ing. Kristína Markušová, PhDr. Peter Maráky a PhDr. Zdeněk Vácha. Diskusiu môžete sledovať naživo cez Facebook a YouTube.

Správa Riadenie a ochrana kultúrneho dedičstva v krajinách V4

zverejnené: 22. apríla 2022
ICC report 2022 titulkaMedzinárodné centrum kultúry v Krakove, spolu s partnermi  Pracovnej skupiny expertov kultúrneho dedičstva krajín V4 - Ministerstvom kultúry Českej republiky, Úradom predsedu vlády Maďarska a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pripravili pri príležitosti tridsiatich rokov od založenia Vyšehradskej štvorky Správu Riadenie a ochrana kultúrneho dedičstva v krajinách V4, ktorá predstavuje a diagnostikuje spoluprácu v oblasti manažmentu a ochrany kultúrneho dedičstva a súčasne i prístup k pamiatkovej ochrane v jednotlivých krajinách, ako aj spoločné úspechy, projekty a programy. Navyše by chcela smerovať hlavné výzvy a príležitosti pre budúcu spoluprácu.

Predĺženie termínu nominačných návrhov do výročných cien revue Pamiatky a múzeá

zverejnené: 14. apríla 2022
Leták revue Pamiatky a múzeáRedakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo predlžuje termín na prihlasovanie nominačných návrhov do výročných cien revue do 25. 4. 2022. Vaše nominácie môžete prihlásiť vo vybraných kategóriách:
1.    objav / nález / akvizícia
2.    expozícia / výstava
3.    publikácia / periodická tlač
4.    obnova / adaptácia
5.    reštaurovanie
6.    podujatie
7.    audiovízia / multimédiá

Kvitnúci raj...

zverejnené: 11. apríla 2022
Svätenie jari v štóskom parku
Blízkosť Veľkej Noci sa nám spája s blízkosťou Zmŕtvychvstania i nového života. Staré odumiera, nové sa rodí, tak ako vo večnom kolobehu zeme. Osobitne aj symbolika Kvetnej nedele spojená s kvetmi ako predobrazmi palmových vetiev, ktorými židovský ľud vítal Ježiša v Jeruzaleme. A v našom sľúbenom pokračovaní Vás zo svätého mesta nachvíľu prenesieme na prechádzky kúpeľami v Štóse s oživujúcim zvítaním s historickým parkom – kvitnúcou národnou kultúrnou pamiatkou. Práve vďaka prírodnému prostrediu tu blahodarne pôsobí na zdravie návštevníkov osobitné zloženie skladby drevín. Klienti sem radi prichádzajú ako do kvitnúceho raja, aby sa vyhli obdobiu alergizujúcich rastlín v ich domácom prostredí. A tak aj „zelené“ kultúrne pamiatky nás všetkých môžu uzdravovať, a to Vám úprimne prajeme s pozvánkou na spoločnú prechádzku - na svätenie jari v Štóse v novom článku Krajského pamiatkového úradu v Košiciach...
 

Cena Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

zverejnené: 7. apríla 2022
Veduta Pamiatkový úrad SR titulkaPoznáme nových laureátov ocenenia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany nášho pamiatkového fondu za rok 2022. Z jedenástich nominačných návrhov vybrala komisia tri osobnosti, ktoré sa významnou mierou podieľali na formovaní pamiatkovej starostlivosti a prezentácii nášho kultúrneho dedičstva. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v priestoroch Zvolenského zámku v dňoch 29. – 30. apríla 2022 v rámci podujatia organizovaného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Ocenenia budú udelené aj laureátom, ktorých komisia vybrala v roku 2020, avšak z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou covid-19, nebolo možné ich odovzdanie uskutočniť.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu