SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Voľné pracovné miesto - technológ Chemicko-technologického oddelenia

zverejnené: 16. septembra 2021
logoPamiatkový úrad SR príjme do pracovného pomeru uchádzača na uvoľnú pozíciu: Samostatný technológ ( zastupovanie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky)

Miesto výkonu práce: Pamiatkový úrad SR, Chemicko-technologické oddelenie, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Nástup: ihneď alebo dohodou
Termín na podávanie žiadostí: 30. 9. 2021
 
Detail pracovnej ponuky vrátane náplne práce, požiadaviek a potrebných znalostí, či platových podmienok nájdete v článku.
 

Z archeologického depozitára: nálezy z obdobia fašistického slovenského štátu

zverejnené: 14. septembra 2021
Nálezy z obdobia fašistického slovenského štátuVo štvrtok 9. septembra 2021 si Slovensko pripomenulo 80. výročie vydania rasistického Židovského kódexu, ktorý bol súhrnom nariadení a zákazov závažným spôsobom obmedzujúcich ľudské, občianske, hospodárske aj sociálne práva židovských obyvateľov Slovenska. Zhodou okolností boli práve v ten istý deň do Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR odovzdané nálezy, medzi ktorými sú aj dva predmety pripomínajúce toho smutné obdobie slovenských dejín.


Revue Pamiatky a múzeá - ročník 2021

zverejnené: 14. septembra 2021
Obálka Revue Pamiatky a múzea 3/2021Tretie číslo časopisu Pamiatky a múzeá prináša už tradične prehľad všetkých nominačných návrhov, z ktorých vybrala redakčná rada a editori časopisu nositeľov siedmich výročných cien za uplynulý rok. V aktuálnom vydaní sa dozviete viac o objave neskorogotického pastofória v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne či projekte reštaurovania barokových nástenných malieb v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Predstavíme reláciu rádia Lumen zameranú na jeden z fenoménov nášho nehmotného kultúrneho dedičstva – ručné zvonenie. Priblížime dejiny minoritského kláštora v Levoči a projekt jeho obnovy. Na Spiši sa tento rok uskutočnilo otváracie podujatie Dní európskeho kultúrneho dedičstva a v nadväznosti naň v osobitnej rubrike prinášame príspevky venované numizmatickým skvostom regiónu, ako aj tamojším významným osobnostiam i histórii spolkovej činnosti. Pripravili sme aj článok o zaujímavých výstavách v rímskych múzeách a v rozhovore s režisérom filmu Erikom Prausom sme nahliadli do zákulisia prípravy oceneného filmu Fantastický stredovek. Prajeme Vám príjemné čítanie.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020

zverejnené: 13. septembra 2021
Pamiatky a múzeá - výročné ceny za rok 2020Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Slovenským národným múzeom udelila po tridsiaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Slávnostné odovzdávanie výročných cien sa uskutočnilo dňa 8. 9. 2021 v priestoroch Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu.

Zborník Gotická cesta 3/2018

zverejnené: 8. septembra 2021
Zborník Gotická cesta 3/2018 titulkaPredložený zborník prináša publikovanú formu príspevkov, ktoré odzneli na III. ročníku konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, konanej v Rožňave 30. – 31. augusta 2018. Cieľom zborníka je sprístupniť širokej verejnosti výsledky rôznych pamiatkových výskumov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre prehĺbenie nášho poznania už na úrovni aktuálnych technických možností 21. storočia ale predovšetkým zabezpečenie adekvátnej komplexnej obnovy unikátne autenticky zachovaného súboru sakrálnych pamiatok z oblasti Gemera, Malohontu a Spiša na Gotickej ceste. Zborník je realizovaný v plnofarebnej tlači, v mäkkej väzbe, formátu A4, má 226 strán. Texty jednotlivých štúdií sú doplnené bohatou obrazovou a grafickou prílohou. Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe.

Železničné dedičstvo v 21. storočí

zverejnené: 6. septembra 2021
Železničné dedičstvo v 21. storočí - titulkaRok 2021 je Európskym rokom železníc a touto cestou by sme radi ukázali, že aj železničné dedičstvo má svoje miesto v 21.storočí. Organizázormi podujatia sú STM-Múzeum dopravy Bratislava, Pamiatkový úrad SR a ŽSR-Železničné múzeum. Cez deň budú prebiehať aktivity zamerané pre školské skupiny. Večerený program ukončí moderovaná diskusia so zaujímavými hosťami, na ktorú by sme vás radi pozvali. Diskusiu moderuje Martin Jurčo z RTVS. Podujatie sa koná v rámci Európskeho roka železníc a Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Slávnostné udeľovanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020

zverejnené: 6. septembra 2021
Logo časopisu Pamiatky a múzeáRedakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, ktorý si toho roku pripomína 70. výročie svojho vzniku, udelí spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky po tridsiaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva. Podujatie sa uskutoční 8. septembra 2021 na Bratislavskom hrade.
 

52. medzinárodná konferencia Archaeologia Historica 2021 20. - 22. 9. 2021

zverejnené: 3. septembra 2021
Arecheologia Historica 2021 poster pozvánkaPamiatkový úrad SR, Katedra archeológie UKF v Nitre, Katedra muzeológie UKF v Nitre a Národní památkový ústav ČR Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku Archaeologia Historica 2021, ktorá sa uskutoční v termíne 20. - 22. septembra 2021 foromu ONLINE. V článku nájdete program konferencie, technické podklady ku konferencii a Knihu abstraktov Archaeologia Historica 2021 - Človek a jeho životný priestor.

Pamiatkový úrad SR pripravil nové digitálne 3D modely hradov, hrádkov a jedného hradiska

zverejnené: 30. augusta 2021
Digitálne 3D modely hradov, hrádkov a hradiskaPracovníci Pamiatkového úradu SR pri príležitosti júnových Európskych dní archeológie 2021 pripravili a zverejnili ďalších 11 digitálnych 3D modelov terénu zaujímavých archeologických nálezísk, z ktorých viaceré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. V nasledujúcom článku predstavíme sedem z nich: hrady Devín, Gemer a Tekovská Breznica, hrádky v Dlžíne, v Kameníne a v Slovenskom Pravne a hradisko Pohanská pri Plaveckom Podhradí.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji

zverejnené: 27. augusta 2021
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom krajiAj tento rok pamiatkari v mesiaci september pripomínajú kultúrne dedičstvo, a KPÚ Košice sa s radosťou znovu pridáva k podujatiam. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v tomto jesennom mesiaci v kontexte zvolenej hlavnej témy v jednotlivých štátoch Európy. Aktuálne sa pripomína téma s takmer dovolenkárskym názvom - "Heritage: All-Inclusive!", teda - "Dedičstvo pre všetkých". Oslavuje sa spoločné dedičstvo Európy, ale aj naša rozmanitosť. Na Slovensku sa v tomto roku zapojilo niekoľko desiatok samospráv, inštitúcií, organizácií a občianskych združení s približne 120 aktivitami. Z toho priamo v Košickom kraji sa uskutoční okolo 30 akcií. Radi by sme dali do Vašej pozornosti aspoň tie z nich, ktoré sú so zapojením košického KPÚ a Pamiatkového úradu SR.
Logo DEKD 2021

Stručný príspevok k fasádnym úpravám architektúry záveru 20. a začiatku 30. rokov 20.storočia

zverejnené: 25. augusta 2021
Fasádne úpravy architektúry záveru 20. a zač. 30. rokov 20.stor.V nedávnom období boli Krajským pamiatkovým úradom Bratislava v rámci príprav na rekonštrukčné práce vykonané prieskumy fasád niekoľkých stavieb v Bratislave pochádzajúcich zo záveru 20. a začiatku 30. rokov 20. storočia – ide o objekty NKP na Medenej 5 a Vajanského nábreží 9 (tzv. Palác Kotva) a objekt nezapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu na Grösslingovej 11. Pod nánosmi neskorších, často stavebno-technicky nevyhovujúcich novodobých omietkových a náterových vrstiev sa podarilo identifikovať technologicky a výrazovo totožné primárne fasádne povrchové úpravy.
 

Japonsko v Košiciach

zverejnené: 16. augusta 2021
Japonsko v KošiciachImidž kultúrnych Košíc doputoval až do ďalekého Japonska už za socializmu ! Mesto totiž vo svete súčasného umenia preslávili i za hranicami „železnej opony“ medzinárodné sochárske sympóziá v kove vo Východoslovenských železiarňach (VSŽ) v rokoch 1967 - 1973. Stali sa veľmi prestížnym, obľúbeným a nadčasovým podujatím, usporadúvaným každoročne od polovice augusta do októbra vďaka vydarenej organizácii zo strany VSŽ Košice (dnes USS), SNG Bratislava a Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Pod záštitou UNESCO mali zúčastnení umelci „vytvárať ohniská umeleckej aktivity, kde umelci rozlišných národností, tvoriaci v prírode z miestnych zdrojov a inšpirácií ...
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu