SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výberové konanie na pozíciu Odborný radca - KPÚ Prešov

zverejnené: 22. októbra 2021

logo

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje širšie vnútorné výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Pozícia: Odborný radca

Pracovisko: KPÚ Prešov

Prihlásenie možné do: 29.10.2021

Viac informácií na slovensko.sk

Voľné pracovné miesto - technológ Chemicko-technologického oddelenia

zverejnené: 19. októbra 2021
logoPamiatkový úrad SR príjme do pracovného pomeru uchádzača na uvoľnú pozíciu: Samostatný technológ ( zastupovanie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky)

Miesto výkonu práce: Pamiatkový úrad SR, Chemicko-technologické oddelenie, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Nástup: ihneď alebo dohodou
Termín na podávanie žiadostí: 31. 10. 2021
 
Detail pracovnej ponuky vrátane náplne práce, požiadaviek a potrebných znalostí, či platových podmienok nájdete v článku.
 

„ A predsa sa točí !...“ - Unikátny glóbus v jasovskej knižnici

zverejnené: 12. októbra 2021
Unikátny glóbus v jasovskej knižniciV tajomnom pološere knižničnej sály premonštrátskeho opátstva v Jasove  už 150 rokov robí nenápadne vznešenú spoločnosť tisíckam zväzkov kníh aj jeden úplne zabudnutý historický glóbus. Unikol súpisu starých glóbusov v Československu, ba i veľkému súpisu pamiatok. Vo svojej unikátnosti však neunikol našej pamiatkárskej pozornosti pri 900. výročí premonštrátov, i pri 500. výročí prvej úspešnej plavby Fernanda Magellana okolo guľatého sveta! Aký je príbeh tohto skoro „neznámeho“ jasovského glóbusu v rámci dejín glóbusov i dejín samotných premonštrátov s ich kláštorom sa dozvedáme v novom článku vďaka spolupráci s Mgr. Veronikou Timuľákovou, historičkou a knihovníčkou jasovskej kláštornej knižnice. Vitajte v točiacom sa svete !...


Výzvy v rámci projektu financovaného z EEA Grants – Červený Kláštor – znovuzrodený

zverejnené: 7. októbra 2021
veduta PUSRPamiatkový úrad SR (ďalej „Verejný obstarávateľ“) v rámci projektu s názvom Červený kláštor – znovuzrodený (CLTTP002 – financovaný ako preddefinovaný projekt z grantov EHP) potrebuje pri aktivite prípravy a realizácie novej expozície vo svojom múzeu v Červenom Kláštore nájsť tvorcu jej výtvarno-priestorového riešenia  a následne aj projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude možné novú expozíciu aj zrealizovať. Ako profesionála v oblasti tvorby nových múzejných expozícií si vás dovoľujeme osloviť a zaslať vám výzvu na predkladanie ponúk s názvom: Výtvarno-priestorové riešenie/NÁVRH EXPOZÍCIE  a ocenenie projektovej dokumentácie pre expozíciu „Dejiny Červeného Kláštora“/KVALIFIKOVANÝ ODHAD CENY PD.

Medzinárodná konferencia Max Dvořák a ochrana pamiatok - pripojenie k ONLINE konferencii

zverejnené: 6. októbra 2021
Max Dvořák konferenciaMilí priatelia a priaznivci kultúrneho dedičstva,
opätovne dávame do vašej pozornosti medzinárodnú konferenciu Max Dvořák a ochrana pamiatok, ktorá sa bude konať 13. októbra 2021 od 8:45 hod. a upozorňujeme, že kvôli protipandemickým opatreniam sa uskutoční formou ONLINE. V prípade záujmu o účasť na konferencii sa, prosím, zaregistrujte na adrese maxdvorak@pamiatky.gov.sk; v predmete správy uveďte: maxdvorak. Na základe registrácie bude na Vašu e-mailovú adresu doručený link na pripojenie ku konferencii (MS Teams).
Max Dvořák (1874 – 1921), jedna z kľúčových osobností Viedenskej školy dejín umenia, pôsobil taktiež v disciplíne ochrany pamiatok a zanechal hlbokú stopu v jej dejinách. Účastníci medzinárodnej konferencie z príležitosti stého výročia Dvořákovho úmrtia sa zameriavajú na jeho zástoj pri ochrane pamiatok v širokom rámci teritórií býv. Habsburskej monarchie.

Nález hrobu z obdobia sťahovania národov

zverejnené: 5. októbra 2021
Nález hrobu z obdobia sťahovania národovV meste Gbely majiteľ pozemku počas kopania základových rýh na novú garáž v mieste zbúranej starej garáže a šopy pristavanej k rodinnému domu narazil na ľudskú lebku a ohlásil to polícii. Zistilo sa, že kosti pochádzajú z hrobu, v ktorom boli uložení vo vystretej polohe na chrbte dvaja jedinci ženského pohlavia vo veku 20 až 25 rokov a 25 až 40 rokov, orientovaní hlavou na západ a nohami na východ. Pochovaní boli bez šperkov a príloh. Hrob datovala rádiokarbónová analýza do obdobia rokov 421 až 541 n. l., ktoré je známe pod názvom obdobie sťahovania národov.

Deň otvorených dverí v Pamiatkovom úrade v Bratislave

zverejnené: 27. septembra 2021
Pamiatkovo 2021 plagátSrdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v Pamiatkovom úrade v Bratislave, Cesta na Červený most 6, ktorý sa uskutoční v sobotu 2.10.2021 od 10:00 do 17:00. Podujatie je určené širokej verejnosti, najmä rodinám s deťmi. Pripravujeme bohatý vzdelávací program pre deti a mládež, prostredníctvom zaujímavých ukážok sa návštevníci môžu oboznámiť s praktickými činnosťami našich pracovníkov v procese ochrany pamiatok. Budeme prezentovať najnovšie technológie používané pri výskume pamiatok, rovnako ako aj tradičné spôsoby práce s historickými artefaktmi.

Z archeologického depozitára: nálezy z obdobia fašistického slovenského štátu

zverejnené: 14. septembra 2021
Nálezy z obdobia fašistického slovenského štátuVo štvrtok 9. septembra 2021 si Slovensko pripomenulo 80. výročie vydania rasistického Židovského kódexu, ktorý bol súhrnom nariadení a zákazov závažným spôsobom obmedzujúcich ľudské, občianske, hospodárske aj sociálne práva židovských obyvateľov Slovenska. Zhodou okolností boli práve v ten istý deň do Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR odovzdané nálezy, medzi ktorými sú aj dva predmety pripomínajúce toho smutné obdobie slovenských dejín.


Revue Pamiatky a múzeá - ročník 2021

zverejnené: 14. septembra 2021
Obálka Revue Pamiatky a múzea 3/2021Tretie číslo časopisu Pamiatky a múzeá prináša už tradične prehľad všetkých nominačných návrhov, z ktorých vybrala redakčná rada a editori časopisu nositeľov siedmich výročných cien za uplynulý rok. V aktuálnom vydaní sa dozviete viac o objave neskorogotického pastofória v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne či projekte reštaurovania barokových nástenných malieb v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Predstavíme reláciu rádia Lumen zameranú na jeden z fenoménov nášho nehmotného kultúrneho dedičstva – ručné zvonenie. Priblížime dejiny minoritského kláštora v Levoči a projekt jeho obnovy. Na Spiši sa tento rok uskutočnilo otváracie podujatie Dní európskeho kultúrneho dedičstva a v nadväznosti naň v osobitnej rubrike prinášame príspevky venované numizmatickým skvostom regiónu, ako aj tamojším významným osobnostiam i histórii spolkovej činnosti. Pripravili sme aj článok o zaujímavých výstavách v rímskych múzeách a v rozhovore s režisérom filmu Erikom Prausom sme nahliadli do zákulisia prípravy oceneného filmu Fantastický stredovek. Prajeme Vám príjemné čítanie.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020

zverejnené: 13. septembra 2021
Pamiatky a múzeá - výročné ceny za rok 2020Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Slovenským národným múzeom udelila po tridsiaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Slávnostné odovzdávanie výročných cien sa uskutočnilo dňa 8. 9. 2021 v priestoroch Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu.

Zborník Gotická cesta 3/2018

zverejnené: 8. septembra 2021
Zborník Gotická cesta 3/2018 titulkaPredložený zborník prináša publikovanú formu príspevkov, ktoré odzneli na III. ročníku konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, konanej v Rožňave 30. – 31. augusta 2018. Cieľom zborníka je sprístupniť širokej verejnosti výsledky rôznych pamiatkových výskumov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre prehĺbenie nášho poznania už na úrovni aktuálnych technických možností 21. storočia ale predovšetkým zabezpečenie adekvátnej komplexnej obnovy unikátne autenticky zachovaného súboru sakrálnych pamiatok z oblasti Gemera, Malohontu a Spiša na Gotickej ceste. Zborník je realizovaný v plnofarebnej tlači, v mäkkej väzbe, formátu A4, má 226 strán. Texty jednotlivých štúdií sú doplnené bohatou obrazovou a grafickou prílohou. Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe.

Železničné dedičstvo v 21. storočí

zverejnené: 6. septembra 2021
Železničné dedičstvo v 21. storočí - titulkaRok 2021 je Európskym rokom železníc a touto cestou by sme radi ukázali, že aj železničné dedičstvo má svoje miesto v 21.storočí. Organizázormi podujatia sú STM-Múzeum dopravy Bratislava, Pamiatkový úrad SR a ŽSR-Železničné múzeum. Cez deň budú prebiehať aktivity zamerané pre školské skupiny. Večerený program ukončí moderovaná diskusia so zaujímavými hosťami, na ktorú by sme vás radi pozvali. Diskusiu moderuje Martin Jurčo z RTVS. Podujatie sa koná v rámci Európskeho roka železníc a Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu