ORA Levoča - Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

25. januára 2015

Prezident SR Andrej Kiska navštívil Levoču a Pamiatkový úrad SR - Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča, 21. 11. 2014Prezident SR Andrej Kiska 21. novembra 2014 v rámci pracovného výjazdu navštívil mesto Levoča. Pri tejto príležitosti navštívil prezident aj Pamiatkový úrad SR – Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča.

ORA Levoča - Ocenenie Baumit Oskar 1994 – 2014

19. decembra 2014

Cena Baumit Oskar 1994 - 2014 Top firma v sanácií budovDňa 27.11.2014 bolo na Táloch slávnostne udelené prestížne ocenenie firmy Baumit. Cena "Baumit Oskar 1994-2014 Top firma v sanácií budov" bola udelená Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky - Oblastnému reštaurátorskému ateliéru Levoča.

Neperiodické publikácie od roku 2000

18. decembra 2014

NOVÁ PUBLIKÁCIA:  Obálka publikácie Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku - metodikaPamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v novembri 2014 prvú publikáciu, zaoberajúcu sa obsiahlou a dôležitou, ale dosiaľ nespracovanou tematikou zvonov a ich pamiatkovej ochrany.
Praktická odborná príručka Pamiatková ochrana zvonov – metodika vysvetľuje základné metodické princípy, zjednocuje používanú terminológiu a prehľadne vymedzuje všetky potrebné kroky a postupy údržby, obnovy a reštaurovania, vedúce k zachovaniu zvonolejárskych pamiatok v tradičnom používaní a v bezpečnej a funkčnej prevádzke.

Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe: Na stiahnutie (PDF, 13381 kB)

PRO MONUMENTA

9. septembra 2014

logo Pro MonumentaProjekt PRO MONUMENTA je novým projektom Pamiatkového úradu SR zameraným na technickú diagnostiku stavu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, spoluprácu s ich vlastníkmi a správcami a ukážky vhodnej údržby. Projekt bol podporený finančným mechanizmom EHP a jeho partnerom je Nórsky pamiatkový úrad - "Riksantikvaren".

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu