Cena PUSR 2014

11. apríla 2014

Cena PU SR logoCena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2014
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bude 26. apríla 2014 v Červenom Kláštore po siedmykrát slávnostne udelená cena Pamiatkového úradu  SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2014. Tohtoročnými laureátmi ceny sú Mgr. Štefánia Tóthová, PhDr. Alexander Balega a Ing. arch. Ján Lichner, CSc. in memoriam.

Výročné správy

1. apríla 2014

Pozývame Vás na verejný odpočet činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2013, ktorý sa uskutoční dňa 29.4. 2014 (utorok) o 10.30 hod. v zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu SR.

Verejné obstarávanie

25. marca 2014

Dobová kresba dnešnej budovy Pamiatkového úradu SR, v pozadí Červený mostPamiatkový úrad Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk/profily v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty, o ktorých ustanovuje citovaný zákon o verejnom obstarávaní

Archeologický nález a nálezisko

9. marca 2014

Bratislava – Devínska Nová Ves. Nález 10 286 strieborných mincí z 15. – 17. storočia. ( autor fotografie: M. Budaj)Tlačová správa - Poklad mincí z Bratislavy - Devínskej Novej Vsi
Pamiatkový úrad SR v týchto dňoch vypláca poctivému nálezcovi nálezné v celkovej sume 100 % hodnoty archeologického nálezu za odovzdaný hromadný nález – poklad mincí (depot). Ide o archeologický nález 10 268 kusov strieborných mincí z 15. – 17. storočia, ktorý bol uložený v hlinenej nádobe. Tento nález nálezca našiel na území mestskej časti Devínska Nová Ves v Bratislave v decembri 2011. Následne ho riadne ohlásil Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava. Mince z nálezu boli odborne roztriedené a datované odborníkom z Historického múzea SNM v Bratislave. Po tomto vyhodnotení bol predmetný nález ohodnotený znalcom v odbore numizmatika, ktorý stanovil jeho hodnotu na 30 000,-eur.

Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku

28. februára 2014

Pozvánka na 46. medzinárodnú konferenciu archeológie stredovekuPamiatkový úrad Slovenskej republiky a Krajský pamiatkový úrad Prešov si Vás dovoľujú pozvať na 46. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku, ktorá sa uskutoční v priestoroch Dvorany evanjelického kolégia v Prešove v dňoch 16. – 19. septembra 2014. Konferencia s nosnou témou „Výskum a obnova torzálnej architektúry“ bude v rámci programu rozdelená do viacerých tematických blokov (sakrálna architektúra, hradná architektúra a pod.)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu