SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pracovné miesta

10. februára 2017

logoVoľné pracovné miesta vo verejnej správe. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave hľadá na voľnú pracovnú pozíciu: Vedúca / vedúci  oddelenia informačných a komunikačných technológii (IKT) (nástup od 1.4.2017 a účtovníčku / účtovníka (nástup od 1.3.2017 alebo dohodou.)

Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej

9. februára 2017
Cena PU SR logo

Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2017 za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku 2017 po desiaty raz Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bude udelená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý sa oslavuje každoročne 18. apríla. Uzávierka nominácií je  8. marca 2017.

Aktuality KPU Trnava

9. februára 2017

Výsledky druhej etapy archeologického výskumu tzv. Dolnej brány stredovekých hradieb v Trnave, priniesli viaceré nové zistenia. Pri búraní brány zostali zachované podzemné a čiastočne aj nadzemné časti murív brány, predbránia aj mosta. Prekvapením bola zachovaná stredoveká vozovka s viditeľnými stopami po kolesách vozov...

Aktuality SKD

6. februára 2017

logo Heritage Forum4. Fórum dedičstva strednej Európy. Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci krajín V4 - Pamiatkovým úradom SR, Národným centrom Gyulu Forstera pre manažment kultúrneho dedičstva v Budapešti a Ministerstvom kultúry Českej republiky organizuje v dňoch 1. – 3. júna 2017 v Krakove, Poľsku už 4. ročník medzinárodnej konferencie Fórum dedičstva strednej Európy.

Monumento Salzburg 2018

6. februára 2017

monumento 2018

V dňoch 11. – 13. januára 2018 sa Pamiatkový úrad SR už po tretíkrát zúčastní veľtrhu pamiatkovej starostlivosti Monumento, v rakúskom Salzburgu. Záujemcovia o tematiku obnovy pamiatok sa môžu tešiť na aktuality z tejto oblasti, pozrieť si ukážky rôznych remeselných a reštaurátorských pracovných postupov, vypočuť si prednášky a vymeniť si svoje odborné znalosti a skúsenosti s kolegami z okolitých krajín. Tešíme sa na Vašu návštevu na našom stánku.

Aktuality KPU Žilina

3. decembra 2016
KPU_ZA_stretnutie1

Koncom októbra 2016 vydal Martin Furman, zamestnanec Krajského pamiatkového úradu Žilina monografiu „Opevnenia na Liptove". Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek“. Kniha vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a firmy Daniel Furman – Stolárstvo s výraznou pomocou Krajského pamiatkového úradu Žilina. Knihu podporili tiež viaceré obce Liptova a mesto Liptovský Mikuláš. ...

Aktuality KPU Bratislava

20. novembra 2016

Zahorska_Bystrica_archeolog-vyskumPočas plánovanej výstavby obytného súboru WEST PARK I. v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica bolo počas archeologického výskumu objavených  a identifikovaných viac ako 50 sídliskových objektov - najmä jamy, ale aj sídliskové chaty a pec. Objekty je možné datovať neskorej doby kamennej - do obdobia záveru eneolitu (2500 - 1900 pnl) a doby železnej – halštatskej (750 - 350 pnl). Počas výskumu bola systematicky odoberaná aj výplň z objektov pre archeobotanický rozbor.

Aktuality KPU Prešov

14. novembra 2016
KPU_PO_Zvon Campana Maxima

Kežmarok, obnova zvona „Campana Maxima“ z r. 1525 zo zvonice. Zvon „Campana Maxima“ z Kežmarku patrí k najvýznamnejším a najväčším zachovaným pamiatkam zvonolejárstva na Slovensku z obdobia prelomu stredoveku a novoveku. Uliaty bol v roku 1525 a váži 4.300 kg. Je to jediný zachovaný historický zvon z kolekcie zvonov na kežmarskej zvonici.

Pamäť na skle

4. novembra 2016

3_B_PetrikÚspešnému tímu v projekte „Pamäť na skle“ sa podarilo nanovo objaviť, preskúmať, pre budúcnosť zachrániť a pre súčasnosť prezentovať historickú unikátnu zachovanú foto-pozostalosť farára a fotografa Bélu Petrika, objavenú na rímskokatolíckej fare v obci Rad (okres Trebišov), ktorá je známa o.i. aj minoritskými mučeníkmi z Radu (17. stor.). Fotografie sú tiež súčasťou bohatej farskej kroniky, zachytávajúc pozoruhodné obrazové i písomné informácie v širšom kontexte doby, kultúry, religiozity, pamiatok, krajiny a udalostí ... Pozývame Vás na výstavu v Bratislave od 6.11 do 4.12.2016 v kaplnke sv. Jána Evanjelistu vo Franiškánskom kostole.

Aktuality KPU Košice

4. novembra 2016

zemlin_002 Dňa 4.10.2016 sa uskutočnila v obci Zemplín (okr. Trebišov) v polohe Hradisko medzinárodná odborná komisia archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely, ktorý túto sezónu vykonávali pracovníci KPÚ Košice. Odborná komisia bola oboznámená s výsledkami výskumu, a tiež s ďalšími plánmi a postupom, ako aj s celkovým potenciálom lokality, ktorá je  prezentovaná v rámci medzinárodného projektu Dedičstvo Karola Veľkého – Ranný stredovek ako kolíska európskej kultúry.


Konsolidácia IKT nástrojov MKSR

15. októbra 2015
button OPISPamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizuje nový projekt “Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií”. Projekt nám umožní zlepšiť vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi rezortnými inštitúciami, čím sa zvýši aj úroveň elektronických služieb pre verejnosť.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu