SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Knižnica

30. septembra 2015

logo pusr Knižnica PÚ SR je v plnej prevádzke od 2. septembra 2015

Digitálny pamiatkový fond - vzory výstupov

30. septembra 2015
button OPISVzory výstupov z projektu Digitálny pamiatkový fond, vytvorené v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Monument revue

20. augusta 2015
MONUMENT REVUE 1/2015. Nové číslo nášho periodika sa zameriava na oblasť výtvarných pamiatok – teda pamiatok sochárstva, maliarstva či umeleckých remesiel, vrátane ich väzby k architektonickým nosičom. Výraznou mierou sú prezentované špecializované činnosti pracovníkov Pamiatkového úradu SR a nechýbajú ani kapitoly venované monumentológii a osobnostiam ochrany pamiatok.

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2015 v Slovenskej republike

10. augusta 2015
logo DED DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2015 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Otváracie podujatia v Modre 11. – 13. septembra 2015.

Slávnostné udeľovanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2014
11. septembra 2015 o 14. 00 h v nemeckom evanjelickom kostole na Dolnej ulici.


Dědictví Karla Velikého

10. augusta 2015
Pamiatkový úrad SR Bratislava Vás pozýva na výstavu Dědictví Karla Velikého, ktorú pripravil v spolupráci s Archeologickým ústavom AV ČR, Praha. Výstava sa koná v období 17. 7. 2015 –14. 10. 2015 v priestoroch tereziánskeho krídla Pražského hradu. Výstava bpola pripravená na záver projektu Cradles of European Culture, udeleného v rámci Programu Culture 2007–2015.

Udelenie čestného občianstva

26. júna 2015
dekretDňa 28. mája 2015 bolo slávnostne udelené čestné občianstvo mesta Levoča generálnej riaditeľke PÚ SR PhDr. Kataríne Kosovej, za výraznú pomoc pri reštaurátorských prácach na Hlavnom oltári Majstra Pavla z Levoče v Kostole sv. Jakuba v Levoči.

Tlačová správa

11. júna 2015
BAhradBratislavský hrad - dokumenty k objektivizácii kauzy „garáže“. Vzhľadom na tlačovú správu, ktorú vydala TASR 18. 3. 2015 k problematike stavebnej činnosti, výskumov a ochrany pamiatok na severnej terase Bratislavského hradu, dávame do pozornosti Závery odborného grémia trvajúceho 14 hodín, ktoré vyhodnotilo doteraz vykonávané výskumy a ochranu nálezov ... činnosť pamiatkarov bola vyhodnotená  ako zodpovedajúca, ochrana nálezov ako dostatočná a ich prezentácia adekvátna...

ORA Levoča - Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

11. júna 2015
prezidentSRPrezident SR Andrej Kiska 21. novembra 2014 v rámci pracovného výjazdu navštívil mesto Levoča. Pri tejto príležitosti navštívil prezident aj Pamiatkový úrad SR – Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča.

Neperiodické publikácie od roku 2000

13. mája 2015

knihaZvonyNOVÁ PUBLIKÁCIA:  Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v novembri 2014 prvú publikáciu, zaoberajúcu sa obsiahlou a dôležitou, ale dosiaľ nespracovanou tematikou zvonov a ich pamiatkovej ochrany. Praktická odborná príručka Pamiatková ochrana zvonov – metodika vysvetľuje základné metodické princípy, zjednocuje používanú terminológiu a prehľadne vymedzuje všetky potrebné kroky a postupy údržby, obnovy a reštaurovania, vedúce k zachovaniu zvonolejárskych pamiatok v tradičnom používaní a v bezpečnej a funkčnej prevádzke.


Monumento Salzburg 2016

13. mája 2015
MonumentoSalzburg.JPGMedzinárodný veľtrh Monumento Salzburg, špecializovaný na ochranu a starostlivosť o kultúrne pamiatky, sa bude konať v dňoch 28. - 30. januára 2016 v Salzburgu, Rakúsko. 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu