SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Vnútorné výberové konania na pracovné miesta na KPÚ

zverejnené: 18. januára 2021

logo

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje užšie vnútorné výberové konanie na obsadenie pracovných miest vo verejnej správe:

KPÚ Bratislava – odborný radca – užšie vnútorné výberové konanie (viac informácií tu na slovensko.sk)
KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec – odborný radca – užšie vnútorné výberové konanie (viac informácií tu na slovensko.sk)
KPÚ Prešov – hlavný štátny radca – riaditeľ KPÚ Prešov - užšie vnútorné výberové konanie
(viac informácií tu na slovensko.sk)

Prihlásenie do 26. 1. 2021

Posledná rozlúčka s dlhoročnou kolegyňou Ing. arch. Máriou Slovákovou

zverejnené: 14. januára 2021
Ing. arch. Mária Slováková Vo veku 78 rokov navždy opustila tento svet Ing. arch. Mária Slováková. Pani architektka patrila k tým pamiatkarským osobnostiam, ktoré celý svoj profesijný život prežili v priamom kontakte s regionálnymi pamiatkami a pamiatkovými územiami. Posledná rozlúčka s Ing. arch. Máriou Slovákovou sa bude konať 19.1.2021 v Spišskej Novej Vsi.

Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 11. januára 2021
Pamiatkový úrad SR v Bratislave
Obmedzený režim fungovania od 1.1.2021 do 24.1.2021
 
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a sprísnenými opatreniami prijatými Vládou SR budú Pamiatkový úrad SR a príslušné krajské pamiatkové úrady fungovať v obmedzenom režime. V uvedenom období preto verejnosti odporúčame v prípade potreby využívať predovšetkým elektronickú formu komunikácie.

Oznam pre žiadateľov o poskytnutie dotácie v programe Obnovme si svoj dom na rok 2021

zverejnené: 4. januára 2021
Logo MKSR ObnovaUpozorňujeme verejnosť, že termín na predkladanie žiadostí v dotačnom programe Ministerstva kultúry SR - Obnovme si svoj dom - na rok 2021 zameraného na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu, trvá do 29. januára 2021. Zároveň pripomíname žiadateľom, že k vybaveniu žiadosti už viac nepotrebujú potvrdenú kópiu výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ktorú im na základe žiadosti vydával Pamiatkový úrad SR. Toto platí pre všetky podprogramy, týkajúce sa obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok. Podrobnejšie informácie nájdete na webstránke Ministerstva kultúry SR.

Časopis Pamiatky a múzeá. Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2020

zverejnené: 31. decembra 2020
Logo časopisu Pamiatky a múzeáRedakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo Vás žiada o návrhy na nominácie na Výročné ceny časopisu za rok 2020, ktoré budú udelené za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva vo vybraných kategóriách. Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2020. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prihlasovanie nominačných návrhov do jubilejného 30. ročníka výročných cien časopisu, bude prebiehať výlučne elektronicky vyplnením online formulára najneskôr do 15. apríla 2021.

Nález liturgických predmetov záhadného pôvodu v Hubine

zverejnené: 23. decembra 2020
Náhodný nález kalichov so záhadným pôvodomNa jeseň 2020 objavil hubár v lese nad obcou Hubina dve nádoby z medeného plechu, ktoré majú upravený lesklý povrch, pravdepodobne zlátený červeným zlatom s veľkým obsahom medi a tepanou výzdobou. Nález odovzdal na Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý miesto obhliadol aj s detektorom kovov, no ďalšie predmety už nájdené neboli. S nádobami sa spája viacero záhad. Pokiaľ ide o tvaroslovie a ornamentiku, v stredoeurópskom priestore sa s historickými liturgickými nádobami tohto typu nestretávame. Nezvyčajný je aj použitý materiál - medený plech. Liturgické nádoby bývali v našom prostredí najčastejšie zhotovené zo striebra, upraveného zlátením.

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri

zverejnené: 21. decembra 2020

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na GemeriV rámci vypĺňania prázdnych miest na archeologickej mape Banskobystrického kraja potrebnej pre výkon štátnej správy na úseku ochrany archeologického dedičstva sa podarilo KPÚ Banská Bystrica zdokumentovať nález ktorý by mohol byť indíciou k počiatkom spracovania železnej rudy na našom území.


Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 18. decembra 2020
Pamiatkový úrad SR v Bratislave
Obmedzený režim fungovania počas vianočných a novoročných sviatkov
 
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a sprísnenými opatreniami prijatými Vládou SR od 19.12.2020 do 10.1.2021 budú Pamiatkový úrad SR a príslušné krajské pamiatkové úrady fungovať v obmedzenom režime. V uvedenom období preto verejnosti odporúčame v prípade potreby využívať predovšetkým elektronickú formu komunikácie.

Objav pravekého sídliska na Záhorí

zverejnené: 18. decembra 2020
Objav pravekého sídliska v RadošovciachV obci Radošovce v okrese Skalica sa pri predstihovom archeologickom výskume v súvislosti s výstavbou rodinných domov našli pozostatky pravekého sídliska. Lokalita je situovaná v severnej časti katastra obce Radošovce v polohe Dražné pole, vedľa miestnej školy. Tu sa nachádza sídelná terasa Kováloveckého potoka, ktorá má vhodné podmienky na osídlenie pre dobrú dostupnosť k vode i výhľad do okolia. Archeológovia Slovenského archeologického a historického inštitútu – SAHI, o.z. zachytili celkovo 11 archeologických objektov v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo archeologického materiálu. Išlo najmä o sídliskové, ťažobné a zásobné jamy využívané pravekými ľuďmi na skladovanie obilia.

Kaštieľ vo Vysočanoch - začiatok pamiatkovej obnovy a sen jedného optimistu

zverejnené: 14. decembra 2020
Začiatok obnovy kaštieľa vo VysočanochSúčasťou pamiatkového fondu okresu Bánovce nad Bebravou je aj kaštieľ v obci Vysočany, ktorého vznik sa kladie do 2. polovice 16. storočia. Bloková stavba kaštieľa, ozvláštnená nárožným polygonálnym vežičkovým rizalitom a pilierovým portikom, ktorý pôvodne niesol jednoduchý balkón, sa nachádza v tesnej blízkosti pôvodne stredovekého kostola sv. Martina. V minulosti kaštieľ v rámci Vysočian vynikal zaujímavou polohou, avšak stavebný vývoj obce, striedanie vlastníkov a hlavne dlhoročná opustenosť bez kontinuity využitia a údržby spôsobili, že zostal nechránený, na neohradenom pozemku, v tesnej blízkosti novej bytovky a hlavnej cestnej komunikácie pretínajúcej obec.  


Výsledky prieskumu v modranskej hore

zverejnené: 10. decembra 2020
Výsledky arch.prieskumu v modranskej horeNáhodný nález ostrohy zo 14. až 15. stor. a následne zistené stopy vykrádania lokality nálezu tzv. detektoristami podnietili výskum, ktorého výsledky boli nedávno zosumarizované. Okrem archeológov KPÚ Bratislava a Trnava sa výskumu zúčastnili dobrovoľníci, prevažne z Občianskeho združenia Hradiská. Z náleziska sa podarilo získať 111 predmetov, prevažne kovových. Najstaršie sú keramické črepy s opatrnosťou datované do mladšej až neskoršej bronzovej doby (cca 1 200 až 750 p.n.l.), ktoré tu poukazujú na výšinné sídlisko. Opevnenie sídliska sa nezistilo, ale palisáda (ohrada) z kolov vylúčená nie je. Vzhľadom na malý počet nájdených črepov bolo sídlisko osídlené najskôr iba krátkodobo.


Košický Jeruzalem alebo nová mapová vízia opevnenia mesta

zverejnené: 7. decembra 2020
Nová mapová vízia opevnenia mesta KošiceKaždé opevnené mesto stredoveku malo svoj najvyšší vzor v nebeskom Jeruzaleme. Nový komplexný mapový výstup pre poznanie, popularizáciu a vyhodnocovanie historického opevnenia mesta od najstarších čias po jeho zánik i novodobú prezentáciu na KPÚ Košice vypracovali kolegovia ing. arch. Róbert Kiráľ a archeologička PhDr. Marcela Ďurišová. Ako vieme, Košice so svojimi troma hlavnými pásmi hradieb patrili už od stredoveku k najlepšie opevneným mestám v strednej Európe. Nový zverejnený dvojplán „HRADBY – MESTA – KOŠICE“ pozostáva zo schémy mestského opevnenia v jeho vrcholnej fáze, ktorá je prekreslením historického plánu pevnosti Košice (Festung Caschau) z rokov 1754-1755 do aktuálneho plánu mesta.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu