Monument revue

26. augusta 2014

obálka Monument revue 1/2014MONUMENT REVUE 1/2014

Nové číslo Monument revue je venované téme prvej svetovej vojny. Prináša príspevky o pamiatkach, ktoré boli počas bojov zničené, ale aj o tých, ktoré sa obnovovali. Približuje objekty, ktoré vznikli priamo na podnet vojny – pomníky padlým a vojenské opevnenia. Veľký priestor je venovaný významným pamiatkarským osobnostiam. Nechýbajú ani preklady dobových textov, približujúce dejiny monumentológie.

Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku

18. augusta 2014

Pozvánka na 46. medzinárodnú konferenciu archeológie stredovekuPamiatkový úrad Slovenskej republiky a Krajský pamiatkový úrad Prešov si Vás dovoľujú pozvať na 46. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku, ktorá sa uskutoční v priestoroch Dvorany evanjelického kolégia v Prešove v dňoch 16. – 19. septembra 2014. Konferencia s nosnou témou „Výskum a obnova torzálnej architektúry“ bude v rámci programu rozdelená do viacerých tematických blokov (sakrálna architektúra, hradná architektúra a pod.)

KPU Trenčín

13. augusta 2014

OZNAM: V dňoch 13.8. - 15.8.2014 sa KPÚ Trenčín - pracovisko Prievidza sťahuje na novú adresu: Nová ul. č. 2, 971 01 Prievidza. Nová poštová adresa bude aktuálna od 1.9.2014, dovtedy platí stará adresa – Ul. Červeňa 34, 971 06 Prievidza.

Bardkontakt 2014

13. augusta 2014

Bardkontakt 2014Pozvánka na 22. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2014 - Problematika mestských pamiatkových centier. Hlavná téma tohtoročnej konferencie je "DOPRAVA V HISTORICKÝCH CENTRÁCH" a uskutoční sa v dňoch 26.-27. augusta 2014 v zasadačke mestského zastupiteľstva na Radničnom námestí č.16 v Bardejove.

Archív

6. augusta 2014

PatronkaOZNAM: Archív a knižnica PÚSR budú v dňoch od 1. augusta do 5. septembra 2014 otvorené od 8:00 do 12:00 hod.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu