SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého vo Zvolene

13. septembra 2018
Dedičstvo Karola Veľkého pozvánkaDňa 13.9.2018 sa v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku vo Zvolene uskutoční vernisáž výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktorej hlavným organizátorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Mesto Zvolen, Slovenská národná galéria a Archeologický ústav SAV. Výstava bude sprístupnená v priestoroch SNG od 14. septembra do 9. decembra 2018.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017

10. septembra 2018
Logo časopisu Pamiatky a múzeáRedakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelili po dvadsiaty siedmy raz spomedzi 159 nominačných návrhov prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok 2017  v desiatich kategóriách. Ocenenia prevezmú  laureáti v rámci slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v Slovenskej republike v Nitrianskej galérii 7. septembra 2018.

Kalvária v Nitrianskom Pravne – história a súčasnosť

10. septembra 2018

Kalvária v Nitrianskom PravneKrajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza a Rímskokatolícka cirkev farnosť Nitrianske Pravno Vás srdečne pozývajú na podujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 „Kalvária v Nitrianskom Pravne – história a súčasnosť“, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2018 o 10:00 hod. Súčasťou prehliadky kultúrnej pamiatky budú aj dve odborné prednášky venované jej histórii.


50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku

6. septembra 2018

Valtice, zdroj: www.npu.czV dňoch 17. až 21. septembra 2018 sa na moravskom zámku Valtice uskutoční jubilejný 50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku. Pamiatkový úrad SR spolu s Ústavom archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne sú partnermi hlavného usporiadateľa, ktorým je Národní památkový ústav. Témou konferencie je archeológia prehliadaných a interpretácia problematických pamiatok.

 

 

Deň otvorených dverí

6. septembra 2018
pamiatkovo

Srdečne Vás pozývame 22. 9 .2018 (sobota) na Deň otvorených dverí v Pamiatkovom úrade v Bratislave. Podujatie je určené širokej verejnosti, najmä rodinám s deťmi. Pripravujeme bohatý vzdelávací program pre deti a mládež. Prostredníctvom zaujímavých ukážok sa návštevníci môžu oboznámiť s praktickými činnosťami v procese ochrany pamiatok. Prezentujeme práce s najnovšími technológiami používanými pri výskume pamiatok, rovnako ako aj tradičné spôsoby práce s hodnotnými historickými artefaktmi. Kedy? 22.9.2018 (sobota) 10:00 - 18:00. Kde? v Bratislave v sídle Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6. Tešíme sa na Vás!

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia

3. septembra 2018

Erb_Banska_StiavnicaPozvánka na výstavu: Banská Štiavnica - 25 rokov lokalitou svetového dedičstva UNESCO. Pamiatkový úrad SR poskytol na prezentačné účely digitálne výstupy z projektu Digitálny pamiatkový fond - pre výstavu "Banská Štiavnica - 25 rokov lokalitou svetového dedičstva UNESCO." Zostavovateľom výstavy je Mesto Banská Štiavnica. Výstava prezentuje historický vývoj Banskej Štiavnice, najmä vývoj od zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO po dnešok. Termín podujatia: 6. 9. - 20. 9. 2018. Miesto konania:Starý zámok, Banská Štiavnica

Železničná stanica v Banskej Bystrici sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

21. augusta 2018
Železničná stanica v Banskej BystriciŽelezničná stanica v Banskej Bystrici si do dnešnej doby zachovala svoje monumentálne pôsobenie v rámci urbanizmu časti mesta a nadčasovo pôsobiace architektonické a výtvarné hodnoty. Predstavuje kvalitné architektonické dielo v rámci dodnes zachovaných verejných stavieb, ale najmä v rámci zachovaných príkladov realizácií železničných stavieb 40. rokov 20. storočia. Súbor objektov je nositeľom historickej, spoločenskej, architektonickej a výtvarnej pamiatkovej hodnoty.

Zoznam svetového dedičstva UNESCO sa rozrástol o 19 nových lokalít

16. júla 2018
Logo 42.zasadnutia výboru UNESCOV dňoch 24. júna – 4.júla 2018 sa v bahrajnskej Maname na 42. zasadnutí Výboru svetového dedičstva rozhodovalo o tom, ktoré z 29 nominovaných lokalít získajú prestížny status Svetového dedičstva UNESCO. Jedinečná svetová hodnota bola nakoniec priznaná 19 novým lokalitám kultúrneho, prírodného i zmiešaného dedičstva a v prípade jednej lokality došlo k zásadnému rozšíreniu hraníc územia svetového dedičstva.

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - III. ročník

11. júla 2018

Titulka konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - III. ročníkObčianske združenie Gotická cesta v odbornej spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - III. ročník. Konferencia sa uskutoční 30. a 31. august 2018 v Radnici Mesta Rožňava, Námestie baníkov č. 32, Rožňava. Konferencia je voľne prístupná, všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

 

KPÚ Trenčín - Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

4. júla 2018
Trenčín - obnovené Mierové námestieV sobotu 19. mája 2018 bolo v Trenčíne slávnostne otvorené zrekonštruované Mierové námestie, ktoré je zároveň centrom Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. Víťazný architektonický návrh Ateliéru RAW vzišiel z hlasovania verejnosti i posúdenia odborníkov. Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. €, pričom súbežne s povrchmi boli kompletne vymenené aj opotrebované inžinierske siete na náklady ich správcov, čo predstavovalo investíciu vo výške ďalších 2 mil. €.

KPÚ Trenčín - Obnova kalvárie v Považskej Bystrici

28. júna 2018
Kalvária je situovaná na strmom kopci vo východnej časti mesta Považská Bystrica a východne od jeho hlavnej zástavby. Jej kompozíciu tvorilo charakteristických 12 malých murovaných zastavení, kamenné súsošie Kalvárie s trojicou ukrižovaných a smútiacimi postavami Panny Márie, Jána Evanjelistu a Márie Magdalény a vo vrchole malé jednolodie s polkruhovým uzáverom – Kaplnka sv. Márie Magdalény. S postupnou prípravou a realizáciou obnovy a záchrany považskobystrickej kalvárie sa začalo od roku 2004.

KPÚ Trnava - Nález trámu ľudového domu s vročením 1856 v obci Borský Mikuláš, miestna časť Borský Peter

27. júna 2018

Krajský pamiatkový úrad Trnava prevzal v máji 2018 drevený stropný trám s vročením 1856 ako nález pochádzajúci zo zbúraného ľudového domu z miestnej časti Borský Peter, obce Borský Mikuláš, okres Senica. Na jar roku 2018 bol objekt zbúraný z dôvodu zlého technického stavu a plánovanej výstavby nového rodinného domu (bungalov). Noví vlastníci poskytli okrem trámu KPÚ Trnava aj fotodokumentáciu objektu pred zbúraním (pohľad uličný a dvorový, trám s vročením) a historické fotky zachytávajúce dom a jeho časti. Objekt nebol zapísaný ako národná kultúrna pamiatka.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu