SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

EHHF

10. júna 2016

EHHF_EU_logo

Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. 8. júna 2016 bola prijatá stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Ide o nový model spolupráce s členskými štátmi EÚ, národnými kultúrnymi inštitúciami, súkromnými a verejnými prevádzkovateľmi.

Archív

6. júna 2016
PUSRvedutaV dňoch 1. 7. – 30. 7. 2016 bude bádateľňa archívu a knižnice Pamiatkového úradu SR pre verejnosť zatvorená. Online služby a poskytovanie informácií prostredníctvom mailových adries budú fungovať bez prerušenia. Za pochopenie ďakujeme.

Aktuality KPU Bratislava

6. júna 2016
KPU_BA_05_05Počas plánovanej rekonštrukcie chodníka na ulici M. R. Štefánika bola odkrytá tehlová murovaná konštrukcia identifikovaná ako zaniknutý predsunutý vchod do pivnice do budovy Malokarpatského múzea. Murivo bolo začistené a zdokumentované archeológmi Malokarpatského múzea v Pezinku (L. Choma Soročinová, J. Vavák). Objavený a identifikovaný bol strieborný rakúsky fenig cisára Ferdinanda I. Habsburského  z roku 1531 ...

Aktuality KPU Prešov

6. júna 2016
Pamiatkový úVeronika so šatkou a Nesenie krížarad SR Bratislava – Krajský pamiatkový úrad Prešov v súvislosti s obnovou Zborovského hradu v roku 2016 realizuje archeologický výskum, ktorý je vo väzbe na pripravovanú obnovu v tomto roku. Aktuálne prebieha výskum pred objektom severnej bránovej veže prvého predhradia. Postupným znižovaním deštrukčných vrstiev vzniknutých postupným degradovaním hradu bolo doteraz zachytených viacero hnuteľných archeologických nálezov.

Aktuality KPU Košice

5. júna 2016

KPU_KE_univerzita2 V júni 2016 sa v Noszvaji (Maďarsko) uskutoční prestížne medzinárodné podujatie – 46. ročník Letnej pamiatkárskej univerzity Romana Andrása, s aktívnou účasťou a prednáškami aj odborných pracovníkov KPÚ Košice, ktorí budú reprezentovať aktuálny stav ochrany a obnovy pamiatkového fondu na Slovensku.

  


Aktuality KPU Nitra

5. júna 2016

KPU-NR_Sv-Stanislav

Nové stredoveké nálezy v Kostole Narodenia Panny Márie v Krušovciach. V rokoch 2014-2015 bol na kostole realizovaný pamiatkový reštaurátorský výskum Mgr. art. Petrom Koreňom a Mgr.art. Martinom Mikulášom v súčinnosti s architektonicko-historickým, vykonaným Ing.arch. Martinom Bónom PhD. Výskumy priniesli nové nálezy, ktoré výraznou mierou doplnili poznatky o sakrálnom umení Slovenska.

Aktuality KPU Žilina

5. júna 2016
KPU_ZA_stretnutie1Dňa 20.4.2016 sa uskutočnilo verejné stretnutie zástupcov Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina s občanmi mesta, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností a prevádzok situovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Toto stretnutie bolo realizované v nadväznosti na dlhodobú spoluprácu Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina v súvislosti s hľadaním vhodných riešení pre označenia prevádzok, ako aj ostatných  reklamných a informačných zariadení osadzovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Jedným z výsledkov tejto spolupráce bol aj Manuál reklamy ...

Aktuality KPU Trnava

5. júna 2016
KPU_TT_detailOdkrytý nápis spojil Trnavu s východným Slovenskom. Pri obnove objektu bývalého klariského kláštora dnes slúžiaceho na expozičné účely Západoslovenského múzea v Trnave sa podarilo odkryť doteraz neznámu výzdobu fasád východného nádvoria pochádzajúcu z polovice 17.storočia. Jej súčasťou bol aj nápis (z ktorého sa zachovala viac ako polovica) po celom obvode nádvoria. Nápis pre súčasníkov hlásal, že tento kláštor na večnú pamiatku svojich najbližších, manžela Jána Drugeta z Humenného a syna Juraja Drugeta z Humenného ...

Aktuality KPU Banská Bystrica

5. júna 2016
LC_synagogaNeologická synagóga Lučenec je zachovaná budúcim generáciám. Synagóga je po 89 rokoch a 101 dňoch od ukončenia jej výstavby 8. septembra 1925 obnovená.  Obnova začala 1. júna 2015 a bola ukončená po 6 mesiacoch kolaudačným rozhodnutím vydaným 29. decembra 2015. Mesto Lučenec získalo na rekonštrukciu finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov ...

Digitálny pamiatkový fond - vzory výstupov

29. januára 2016
button OPISVzory výstupov z projektu Digitálny pamiatkový fond, vytvorené v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Konsolidácia IKT nástrojov MKSR

15. októbra 2015
button OPISPamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizuje nový projekt “Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií”. Projekt nám umožní zlepšiť vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi rezortnými inštitúciami, čím sa zvýši aj úroveň elektronických služieb pre verejnosť.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu