SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2016

4. júla 2017

logo casopisu Pamiatky a múzeá

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty šiesty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.

Bádateľňa

29. júna 2017

logoV dňoch 3. 7. – 31. 7. 2017 bude bádateľňa Pamiatkového archívu pre externú verejnosť ZATVORENÁ.

Svoje písomné žiadosti môžete adresovať na archiv@pamiatky.gov.sk.

Za pochopenie ďakujeme.

Aktuality KPU Trnava

27. júna 2017

V apríli 2017 na základe ohlásenia náhodného archeologického nálezu políciou preskúmali archeológovia KPÚ Trnava s dobrovoľníkmi hrob, nájdený pri zakladaní rodinného domu v západnej časti katastra Trnavy, z ktorej zatiaľ nie sú evidované žiadne hrobové nálezy. V hrobe sa okrem úplnej kostry našiel železný nôž a v hornej časti zásypu jamy praveký črep.

Aktuality KPU Banská Bystrica

22. júna 2017
Triumfálny oblúk, prezentácia oboch vrstiev výmaľby metódou stratigrafie, stav po reštaurovaní

Jednou z najvýznamnejších reštaurátorských akcií realizovaných v poslednom období v banskobystrickom regióne bolo reštaurovanie stredovekých nástenných malieb vo svätyni r. k. kostola sv. Martina z Tours v Čeríne. Reštaurátorské práce boli realizované vďaka Nadácii VÚB – Hlasovacej súťaže Poklady môjho srdca 2016 a boli prezentované aj v rozpracovanosti in situ, pri príležitosti „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“ dňa 11.9.2016. Cieľom realizovaných reštaurátorských prác bola záchrana a prezentovanie vzácnych gotických malieb zo 14. st. v kontexte živého sakrálneho priestoru.

Aktuality KPU Prešov

22. júna 2017

Celkový pohľad na kostol od severozápadu Pri obnove r. kat. kostola sv. Martina v Radaticiach (miestna časť Radačov) v okrese Prešov bola na jar 2017 počas archeologického výskumu v interiéri objavená pôvodná dlažba kostola. Jedná sa o kamennú podlahu z veľkoformátových nepravidelných pieskovcových platní s rozmermi cca 60x60cm v lodi, pričom v priestore svätyne bola dlažba tvorená z pravidelných ortogonálnych  platní.

Dni technických pamiatok 2017

23. mája 2017

Konferencia titulkaDňa 26.9.2017 sa v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave uskutoční vedecká konferencia Dni technických pamiatok 2017 – depozitáre, fondy a výskum, ktorá bude zameraná na rozšírenie poznania o technických fondoch múzeí a archívov. Konferencia bude súčasťou "industriálneho týždňa" Bratislavských dní technických pamiatok, ktoré pripravuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami...

Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte

5. mája 2017
V dňoch 18. – 19. mája 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutoční medzinárodná konferencia na tému „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte“, ktorá bude zameraná na zlepšenie ochrany, využitia a prezentácie pamiatok montánneho charakteru, skvalitnenie špecializovaných odborných činností a sprostredkovanie aktuálnych poznatkov v jednotlivých oblastiach ich ochrany, obnovy a súčasného využitia v kontexte medzinárodnej spolupráce.

Cena Pamiatkového úradu SR

6. apríla 2017
Cena PU SR logo

Cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2017 bude po jubilejný desiaty raz slávnostne udelená laureátom pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Ocenenie odovzdá generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 22. apríla 2017.


Výročné správy

5. apríla 2017

logo Verejný odpočet a prezentácia činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2016 sa uskutoční 26. apríla 2017 o 10:30 hod. v zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava.

Monument revue

21. marca 2017
MONUMENT REVUE 2/2016. K dobrým tradíciám Pamiatkového úradu SR patria pravidelné stretnutia pamiatkarov organizované v päťročných cykloch, ktoré sú príležitosťou na bilancovanie uplynulého obdobia a zhodnotenie toho, čo sa nám v ochrane pamiatkového fondu Slovenska podarilo a čo ostáva nechceným mementom do nasledujúcich rokov. Ostatné podujatie sa uskutočnilo v čerstvo obnovenom kaštieli v Gbeľanoch pri Žiline, o ktorom sa viac dočítate v rubrike Správy.

Aktuality KPU Bratislava

2. marca 2017

Budmerice1.jpgObnova Pálffyovského kaštieľa v Budmericiach. V roku 2016 bola ukončená obnova Pálffyovského kaštieľa v Budmericiach. Kaštieľ bol od 50.-tych rokov 20.storočia dlhodobo užívaný pre Spolok slovenských spisovateľov, pre tento účel bol aj v interiéroch adaptovaný. V súčasnosti, po obnove, ktorú financovalo Ministerstvo kultúry SR je jeho účelovým zariadením.

Aktuality SKD

27. februára 2017

logo Heritage Forum4. Fórum dedičstva strednej Európy. Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci krajín V4 - Pamiatkovým úradom SR, Národným centrom Gyulu Forstera pre manažment kultúrneho dedičstva v Budapešti a Ministerstvom kultúry Českej republiky organizuje v dňoch 1. – 3. júna 2017 v Krakove, Poľsku už 4. ročník medzinárodnej konferencie Fórum dedičstva strednej Európy.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu