KPU Trenčín

15. septembra 2014

OZNAM: KPÚ Trenčín - pracovisko Prievidza presťahované na novú adresu: Nová ul. č. 2, 971 01 Prievidza.

Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku

15. septembra 2014

Pozvánka na 46. medzinárodnú konferenciu archeológie stredovekuPamiatkový úrad Slovenskej republiky a Krajský pamiatkový úrad Prešov si Vás dovoľujú pozvať na 46. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku, ktorá sa uskutoční v priestoroch Dvorany evanjelického kolégia v Prešove v dňoch 16. – 19. septembra 2014. Konferencia s nosnou témou „Výskum a obnova torzálnej architektúry“ bude v rámci programu rozdelená do viacerých tematických blokov (sakrálna architektúra, hradná architektúra a pod.)

Pracovné miesta

11. septembra 2014

logo

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade Pamiatkového úradu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave:
Obsadzovaná funkcia: Odborný radca,
Organizačný útvar: Krajský pamiatkový úrad Prešov. Obsadzovaná funkcia: Odborný radca, Organizačný útvar: Krajský pamiatkový úrad Trnava.

PRO MONUMENTA

9. septembra 2014

logo Pro MonumentaProjekt PRO MONUMENTA je novým projektom Pamiatkového úradu SR zameraným na technickú diagnostiku stavu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, spoluprácu s ich vlastníkmi a správcami a ukážky vhodnej údržby. Projekt bol podporený finančným mechanizmom EHP a jeho partnerom je Nórsky pamiatkový úrad - "Riksantikvaren".

Monument revue

26. augusta 2014

obálka Monument revue 1/2014MONUMENT REVUE 1/2014

Nové číslo Monument revue je venované téme prvej svetovej vojny. Prináša príspevky o pamiatkach, ktoré boli počas bojov zničené, ale aj o tých, ktoré sa obnovovali. Približuje objekty, ktoré vznikli priamo na podnet vojny – pomníky padlým a vojenské opevnenia. Veľký priestor je venovaný významným pamiatkarským osobnostiam. Nechýbajú ani preklady dobových textov, približujúce dejiny monumentológie.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu