SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

XXVII. odborná konferencia Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier

7. augusta 2019

Logo BardkontaktMesto Bardejov, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Vás pozývajú na XXVII. odbornú konferenciu Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 20. august 2019 v zasadacej miestnosti MsÚ na Radničnom námestí 16 v Bardejove. V poradí už XXVII. ročník konferencie Bardkontakt je venovaný téme OBNOVA FASÁD MEŠTIANSKEHO DOMU V HISTORICKÝCH JADRÁCH V KONTEXTE ŽIVOTA A ROZVOJA OBCÍ.

5. fórum dedičstva strednej Európy: Dedičstvo a životné prostredie

30. júla 2019
V dňoch 19. – 20. septembra 2019 sa uskutoční v Medzinárodnom centre kultúry v Krakove už 5. ročník fóra dedičstva strednej Európy venovaný filozofickým otázkam, riadeniu a ochrane kultúrneho dedičstva. V tomto roku bude ústrednou témou vzťah dedičstva a životného prostredia. Medzinárodné centrum kultúry v Krakove je hlavným organizátorom podujatia, v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR spolu s krajinami V4.

KPÚ Trnava - Nález technického diela na toku Trnávky

24. júla 2019
Nález technického diela na toku TrnávkyV súvislosti s výstavbou polyfunkčnej budovy sa v priestore zasypaného toku Trnávky našli pozostatky neznámeho technického diela interpretovateľného ako bitúnok, garbiareň či mlyn. V nálezovej situácii sa na bývalom dne a brehoch Trnávky v hĺbke asi 2,5 až 3 metre našli torzá drevených kolov nesúcich pôvodne nadzemnú konštrukciu zložitejšieho pôdorysu. Ústredným prvkom situácie je drevený doskový žľab, či náhon osadený prostredníctvom drevených spojov na priečnych podvaloch v polohe dna koryta Trnávky.

Nové zápisy v Zozname svetového dedičstva UNESCO

15. júla 2019
UNESCO - BAKU 2019Počas svojho 43. zasadnutia, ktoré sa konalo od 30. júna do 10. júla 2019 v Baku (Azerbajdžan), Výbor svetového dedičstva rozhodol o zapísaní 29 nových lokalít na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a o podstatnom rozšírení jednej už zapísanej lokality. V súčasnosti tak na Zozname figuruje 1121 lokalít nachádzajúcich sa v 167 krajinách sveta.

KPÚ Trnava - Hromadný nález železných polotovarov vo Váhu

11. júla 2019
Odpadnutý nožovitý polotovar z nálezuNa prelome januára a februára si rybár v riečisku Váhu pri Dvorníkoch v okrese Hlohovec všimol vďaka nízkemu stavu vodnej hladiny predmet, ktorý navonok vyzeral ako kameň, ale bol veľmi ťažký (cca 8 kg) a mal zvláštny tvar, preto ho ako zaujímavosť priniesol do Vlastivedného múzea v Hlohovci na určenie. Po očistení predmetu pracovníci múzea v domnelom kameni rozpoznali vzácny archeologický nález – minimálne 9 železných polotovarov kopijovitého a nožovitého tvaru.


Najnovšie číslo Monument revue

1. júla 2019

titulka MR 2/2018Do osláv rôznych výročí v mnohonásobne jubilejnom roku 2018 prispieva ochrana pamiatok vlastnými medzníkmi. Celé číslo sme sa symbolicky rozhodli venovať najvýznamnejšiemu slovenskému architektovi 20. storočia a „nášmu prvému šéfovi“ – Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi – v snahe pripomenúť si 150. výročie jeho narodenia. Ako vládny komisár pre ochranu pamiatok na Slovensku položil základy prvého slovenského pamiatkového orgánu a pamiatkovej starostlivosti vôbec. Ďalšou významnou udalosťou, od ktorej uplynulo 60 rokov, bolo prijatie prvého československého pamiatkového zákona a zriadenie Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.

Výstava "Drevené kostoly na Slovensku" na Pražskom hrade

28. júna 2019
Výstava Drevené kostoly na Slovensku na Pražskom hradeV dňoch 20. júna až 20. augusta 2019 prebieha v Rytierskej sále Rožmberského paláca Pražského hradu výstava Drevené kostoly na Slovensku. Na výstave sa podieľa Správa Pražského hradu a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Výstava sa koná pod záštitou prezidenta Českej republiky, Miloša Zemana.

KPÚ Nitra - Participácia KPÚ na priebehu architektonickej súťaže obnovy Kina Palace

27. júna 2019
Hlavná fasáda kina Palace v NitreMesto Nitra dňa 22. 6. 2019 vyhlásilo architektonickú súťaž na obnovu budovy kina, známeho ako Kino Palace, so zámerom jeho využívania na kultúrne účely, ťažiskovo pre potreby viacerých foriem scénického umenia, hudby a vizuálneho umenia. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta a nie je vyhlásenou národnou kultúrnou pamiatkou. Na základe archívneho výskumu sa však pred niekoľkými rokmi podarilo zistiť, že zdanlivo mladšia stavba je v skutočnosti architektonickým dielom, ktoré v roku 1925 projektoval významný architekt Friedrich Weinwurm. Súčasný vzhľad kina je až výsledkom jeho neohľaduplnej prestavby v 50. rokoch 20. storočia.

Národná cena ICOMOS Slovensko - Dedičstvo pre budúcnosť udelená Pamiatkovému úradu SR

21. júna 2019
Ocenenie ICOMOS 2019Pamiatkový úrad  SR spolu s Ministerstvom kultúry SR a občianskym združením Zachráňme hrady – združenie na záchranu historických budov bol ocenený Národnou cenou ICOMOS Slovensko -  Dedičstvo pre budúcnosť za výnimočnú aktivitu vedúcu k posilňovaniu a informovanosti verejnosti k hodnotám kultúrneho dedičstva. Ocenená bola činnosť pri záchrane najmä hradných ruín v programe dotačnej schémy MK SR a v spolupráci s Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny a jeho programom zapojenia nezamestnaných do týchto aktivít.

KPÚ Banská Bystrica - Nález románskych prvkov v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici

17. júna 2019
Reštaurátorský výskum r.k.kostola v Banskej ŠtiavniciPočas realizácie 1. etapy reštaurátorského výskumu zameranej na interiér národnej kultúrnej pamiatky – Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici bolo nájdené románske okno na západnej strane transeptu pôvodne osvetľujúce bočnú severnú svätyňu. Na základe obdobných indícii na ploche muriva s omietkami a nátermi bolo potvrdené ďalšie románske okno na západnej strane transeptu pôvodne osvetľujúce bočnú južnú svätyňu.

KPÚ Trnava - Pozostatky stredovekého hradu v kaštieli v Holíči

29. mája 2019
pozostatky stredovekého hradu v HolíčiPri obnove južnej hospodárskej budovy v priestore národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľ v Holíči sa počas výskumu Mgr. Andreja Žitňana našli pozostatky piatich murovaných architektúr. Na základe predbežného vyhodnotenia sú v nálezovej situácii sledovateľné dve vývojové etapy. Zaujímavá je najmä staršia, stredoveká etapa, ktorá je tvorená kamennými základmi pilierov a masívnym kamenným múrom severojužnej orientácie.

KPÚ Trnava - Náhodný nález hrobu ukázal na neznáme pohrebisko nitrianskej kultúry

2. mája 2019
Kostrové pozostatky nájdeného hrobu v okrese Galanta, foto: Matúš SládokPoslednú nedeľu v marci polícia ohlásila KPÚ Trnava nález kostrových pozostatkov v južnej časti okresu Galanta, ktoré našli poľovníci pri norovaní líšok. Po obhliadke nálezu sa vzhľadom na riziko poškodenia alebo vykradnutia hrobu rozhodlo ihneď začať so skúmaním. Práce v ten deň skončili až za tmy a neskôr sa ešte dokončilo dokumentovanie a dohľadávanie. Hrob datovali medené záušnice (vlasové kruhy) tvaru vŕbového listu do klasickej fázy nitrianskej kultúry staršej bronzovej doby (2150 – 1930 p. n. l.).

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu