SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Aktuality KPU Banská Bystrica

22. júna 2017
Triumfálny oblúk, prezentácia oboch vrstiev výmaľby metódou stratigrafie, stav po reštaurovaní

Jednou z najvýznamnejších reštaurátorských akcií realizovaných v poslednom období v banskobystrickom regióne bolo reštaurovanie stredovekých nástenných malieb vo svätyni r. k. kostola sv. Martina z Tours v Čeríne. Reštaurátorské práce boli realizované vďaka Nadácii VÚB – Hlasovacej súťaže Poklady môjho srdca 2016 a boli prezentované aj v rozpracovanosti in situ, pri príležitosti „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“ dňa 11.9.2016. Cieľom realizovaných reštaurátorských prác bola záchrana a prezentovanie vzácnych gotických malieb zo 14. st. v kontexte živého sakrálneho priestoru.

Aktuality KPU Prešov

22. júna 2017

Celkový pohľad na kostol od severozápadu Pri obnove r. kat. kostola sv. Martina v Radaticiach (miestna časť Radačov) v okrese Prešov bola na jar 2017 počas archeologického výskumu v interiéri objavená pôvodná dlažba kostola. Jedná sa o kamennú podlahu z veľkoformátových nepravidelných pieskovcových platní s rozmermi cca 60x60cm v lodi, pričom v priestore svätyne bola dlažba tvorená z pravidelných ortogonálnych  platní.

Dni technických pamiatok 2017

23. mája 2017

Konferencia titulkaDňa 26.9.2017 sa v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave uskutoční vedecká konferencia Dni technických pamiatok 2017 – depozitáre, fondy a výskum, ktorá bude zameraná na rozšírenie poznania o technických fondoch múzeí a archívov. Konferencia bude súčasťou "industriálneho týždňa" Bratislavských dní technických pamiatok, ktoré pripravuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami...

Aktuality KPU Trenčín

5. mája 2017

Pozvánka prednáška Prievidza

Prednáška „Klenoty liturgického umenia“ v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi
Krajský Pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza Vás pozýva na prednášku Mgr. Barbory Matákovej s názvom „Klenoty liturgického umenia“, ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2017, pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.

Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte

5. mája 2017
V dňoch 18. – 19. mája 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutoční medzinárodná konferencia na tému „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte“, ktorá bude zameraná na zlepšenie ochrany, využitia a prezentácie pamiatok montánneho charakteru, skvalitnenie špecializovaných odborných činností a sprostredkovanie aktuálnych poznatkov v jednotlivých oblastiach ich ochrany, obnovy a súčasného využitia v kontexte medzinárodnej spolupráce.

Cena Pamiatkového úradu SR

6. apríla 2017
Cena PU SR logo

Cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2017 bude po jubilejný desiaty raz slávnostne udelená laureátom pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Ocenenie odovzdá generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 22. apríla 2017.


Výročné správy

5. apríla 2017

logo Verejný odpočet a prezentácia činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2016 sa uskutoční 26. apríla 2017 o 10:30 hod. v zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava.

Monument revue

21. marca 2017
MONUMENT REVUE 2/2016. K dobrým tradíciám Pamiatkového úradu SR patria pravidelné stretnutia pamiatkarov organizované v päťročných cykloch, ktoré sú príležitosťou na bilancovanie uplynulého obdobia a zhodnotenie toho, čo sa nám v ochrane pamiatkového fondu Slovenska podarilo a čo ostáva nechceným mementom do nasledujúcich rokov. Ostatné podujatie sa uskutočnilo v čerstvo obnovenom kaštieli v Gbeľanoch pri Žiline, o ktorom sa viac dočítate v rubrike Správy.

Aktuality KPU Bratislava

2. marca 2017

Budmerice1.jpgObnova Pálffyovského kaštieľa v Budmericiach. V roku 2016 bola ukončená obnova Pálffyovského kaštieľa v Budmericiach. Kaštieľ bol od 50.-tych rokov 20.storočia dlhodobo užívaný pre Spolok slovenských spisovateľov, pre tento účel bol aj v interiéroch adaptovaný. V súčasnosti, po obnove, ktorú financovalo Ministerstvo kultúry SR je jeho účelovým zariadením.

Aktuality SKD

27. februára 2017

logo Heritage Forum4. Fórum dedičstva strednej Európy. Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci krajín V4 - Pamiatkovým úradom SR, Národným centrom Gyulu Forstera pre manažment kultúrneho dedičstva v Budapešti a Ministerstvom kultúry Českej republiky organizuje v dňoch 1. – 3. júna 2017 v Krakove, Poľsku už 4. ročník medzinárodnej konferencie Fórum dedičstva strednej Európy.

Aktuality KPU Trnava

9. februára 2017

Výsledky druhej etapy archeologického výskumu tzv. Dolnej brány stredovekých hradieb v Trnave, priniesli viaceré nové zistenia. Pri búraní brány zostali zachované podzemné a čiastočne aj nadzemné časti murív brány, predbránia aj mosta. Prekvapením bola zachovaná stredoveká vozovka s viditeľnými stopami po kolesách vozov...

Monumento Salzburg 2018

6. februára 2017

monumento 2018

V dňoch 11. – 13. januára 2018 sa Pamiatkový úrad SR už po tretíkrát zúčastní veľtrhu pamiatkovej starostlivosti Monumento, v rakúskom Salzburgu. Záujemcovia o tematiku obnovy pamiatok sa môžu tešiť na aktuality z tejto oblasti, pozrieť si ukážky rôznych remeselných a reštaurátorských pracovných postupov, vypočuť si prednášky a vymeniť si svoje odborné znalosti a skúsenosti s kolegami z okolitých krajín. Tešíme sa na Vašu návštevu na našom stánku.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu