KPU Trenčín

25. septembra 2014

OZNAM: KPÚ Trenčín - pracovisko Prievidza presťahované na novú adresu: Nová ul. č. 2, 971 01 Prievidza.

EHHF

22. septembra 2014

EHHF logoZávery z 9. výročného stretnutia EHHF, Belgicko 21. – 23. máj 2014. European Heritage Heads Forum je neformálne diskusné a odborné fórum predstaviteľov inštitúcií ochraňujúcich kultúrne dedičstvo v rámci krajín Európskej únie.  

PRO MONUMENTA

9. septembra 2014

logo Pro MonumentaProjekt PRO MONUMENTA je novým projektom Pamiatkového úradu SR zameraným na technickú diagnostiku stavu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, spoluprácu s ich vlastníkmi a správcami a ukážky vhodnej údržby. Projekt bol podporený finančným mechanizmom EHP a jeho partnerom je Nórsky pamiatkový úrad - "Riksantikvaren".

Verejné obstarávanie

25. marca 2014

Dobová kresba dnešnej budovy Pamiatkového úradu SR, v pozadí Červený mostPamiatkový úrad Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk/profily v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty, o ktorých ustanovuje citovaný zákon o verejnom obstarávaní
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu