SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2020 sa neuskutoční

zverejnené: 24. novembra 2020
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja logoKrajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava si dovoľujú oznámiť, že 27. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja sa kvôli opatreniam v súvislosti s koronavírusom v tomto roku konať nebude. Nižšie uvedené príspevky budú uverejnené v zborníku č.24, ktorý vyjde na jeseň r. 2021 v obvyklom termíne.

Evanjelický cintorín v Košiciach – „diamant v hrude nezhnije“

zverejnené: 23. novembra 2020
Evanjelický cintorín v Košiciach V októbrovom mesiaci reformácie a v dušičkovom čase spomienok na našich zosnulých na cintorínoch si s hrdosťou sprítomňujeme znovuobnovovaný klenot „v hrude“ Košíc. Historický evanjelický cintorín na Žriedlovej ulici (vedľa starej sladovne) na západnom svahu tzv. Hliníka neďaleko historického jadra mesta bol založený už v roku 1687, a neskôr v roku 1780 rozšírený, s početnými radmi kamenných náhrobkov a rodinných hrobiek, ohradený kamenným múrom. Jeho plochu pre potreby košických evanjelikov vyčlenili mestskí radní cielene mimo hradieb, keď sa chrám sv. Alžbety a kaplnka sv. Michala spolu s prináležiacimi cintorínmi vo vnútornom meste vrátili do vlastníctva katolíkov. Pochovávali tu košických evanjelikov nepretržite v niekoľkých vrstvách až do roku 1889, a ešte aj neskôr, ale už len so zvláštnym povolením od mesta pochovávať v rodinných hrobkách.
 

Voľné pracovné miesto - Informátor

zverejnené: 18. novembra 2020

logo

Pamiatkový úrad SR príjme do pracovného pomeru ochádzača na voľnú pozíciu:
-
Informátor  (v trojzmennej prevádzke)
Výkon práce: PÚ SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

Termín nástupu: 1. 1. 2021

Detail ponuky v článku ...

Zborník Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

zverejnené: 16. novembra 2020
Obálka Zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 23Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal pod záštitou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v novembri 2020 v poradí 23. zväzok zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 23. Obsahuje príspevky, ktoré odzneli na seminári konanom v zasadacej sieni Mestského úradu Trnava v decembri 2019. Vydanie zborníka v počte 300 ks finančne zabezpečil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, známy aj pod prezývkou „vianočný seminár“, je už tradičné odborné podujatie zamerané na prezentáciu poznatkov o pamiatkovom fonde mesta Trnava a Trnavského kraja z pohľadu celého spektra pamiatkových výskumov. Verejnosti prinášame zborník aj v elektronickej podobe ...

Inštitúcie MK SR sa návštevníkom otvoria v stredu 18. novembra

zverejnené: 15. novembra 2020
Logo MK SR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že sa inštitúcie v pôsobnosti MK SR návštevníkom opäť otvoria v stredu 18. novembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné pre prevádzky, tak platí, že počet ich návštevníkov v jednom okamihu nesmie presiahnuť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2.
Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady budú taktiež pre verejnosť otvorené, no zároveň verejnosť prosíme, aby osobnú návštevu využívali v nevyhnutných prípadoch, a naďalej odporúčame uprednosniť komunikáciu formou riadnej alebo e-mailovej pošty, a tiež telefonickým kontaktom.

Opálové bane v Červenici – Dubníku

zverejnené: 13. novembra 2020
Opálové bane v Červenici – DubníkuV severnej časti Slanských vrchov, v katastri obce Červenica sa v lokalite Dubník nachádzajú známe a svojou minulosťou jedinečné opálové bane. Slovenské opály z lokality Červenica – Dubník vynikajú nielen svojou originalitou v rámci Európy, no súčasne sú na svetových trhoch vysoko cenené pre svoju opalescenciu, čiže dokonalú optickú hru farieb. Začiatky systematickej ťažby drahého opálu v Červenici – Dubníku nachádzame v 90. rokoch 16. storočia, kedy sa cisár Rudolf II. rozhodol iniciovať prospekciu drahokamov v Uhorsku. Keďže prieskum odhalil perspektívu možnej ťažby, cisár v r. 1597 poveril Alberta Magnusa z Vratislavi (Wrocław) zhromažďovať opály a iné druhy drahokamov v tejto lokalite.

Víťazi cien Europa Nostra 2020 za výnimočné realizácie v oblasti ochrany, výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva

zverejnené: 12. novembra 2020
Logo Grand Prix Europa Nostra 2020V utorok 10. novembra 2020 sa uskutočnil slávnostný ceremoniál, počas ktorého boli udelené tohtoročné ceny Europa Nostra za výnimočné realizácie v oblasti ochrany, výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva. Zo známych dôvodov sa celý ceremoniál odohrával v online priestore a svojou virtuálnou prítomnosťou ho poctili Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, a Hermann Parzinger, výkonný prezident organizácie Europa Nostra. Z 21 projektov, ktoré postúpili do užšieho výberu, sa laureátmi Grand Prix Europa Nostra za rok 2020 stali ...

Nové poznatky o bočnom oltári Ukrižovania v rímskokatolíckom Kostol sv. Jakuba Staršieho v Tužine

zverejnené: 9. novembra 2020
Bočný oltár Ukrižovania v rímskokatolíckom kostole sv. Jakuba Staršieho v TužineV rímskokatolíckom Kostole sv. Jakuba Staršieho v Tužine postaveného v roku 1797 na mieste staršieho kostola  sv. Jakuba a sv. Kataríny, sa od konca 90. rokov 20. storočia podarilo s podporou rodákov z Nemecka zreštaurovať  nielen v dezolátnom stave zachované nástenné maľby, ale postupne i zariadenie sakrálneho priestoru vrátane hlavného oltára, organu Samuela Wagnera, kazateľnice a dvoch bočných oltárov. Starostlivosť domácich o mobiliár bola zjavná vo viacerých sekundárnych úpravách, ktorá vždy nezodpovedala dnešnému pohľadu na zachovanie pamiatky v jej historickom výraze.  Nedávne reštaurovanie bočného oltára Ukrižovania (akad. sochár Dušan Hagara, akad. maliar Miroslav Šurin) zachovaného v stave konglomerátu viacerých výtvarných interpretácií, prinieslo spresňujúce poznatky o vzniku oltára, ale i nález signatúry maliara oltárneho obrazu.

UPOZORNENIE! Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 6. novembra 2020
Pamiatkový úrad SR v Bratislave
Pamiatkový úrad SR pre verejnosť dočasne zatvorený !!! 
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou, vyhlásením zákazu vychádzania na území celej SR  a následnými oznámeniami Ministerstva kultúry SR (1,2,3) budú od soboty 24. októbra do soboty 14. novembra 2020 pre verejnosť zatvorené všetky rezortné inštitúcie, vrátane Pamiatkového úradu SR a príslušných krajských pamiatkových úradov. O opätovnom otvorení budeme informovať verejnosť s dostatočným časovým predstihom. 
V uvedenom čase bude Pamiatkový úrad SR ako aj príslušné krajské pamiatkové úrady komunikovať s verejnosťou v obmedzenom režime.  Prosíme preto verejnosť o komunikáciu výlučne formou riadnej alebo e-mailovej pošty, a tiež telefonickým kontaktom.

Inštitúcie MK SR budú pre verejnosť zatvorené do 14. novembra

zverejnené: 6. novembra 2020
Logo MK SROznam Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že v súvislosti s predĺžením zákazu vychádzania budú všetky rezortné inštitúcie zatvorené pre verejnosť do soboty 14. novembra 2020. Opatrenie sa týka verejnosti a nie zamestnancov inštitúcií. O ich opätovnom otvorení bude ministerstvo kultúry informovať s dostatočným časovým predstihom.

Urbanova veža v Košiciach – reštaurovanie fasád

zverejnené: 2. novembra 2020
Urbanova veža v Košiciach – reštaurovanie fasádReštaurátorské práce na fasádach veže sv. Urbana, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Dóm sv. Alžbety s areálom, boli realizované v apríli - septembri 2020 tímom reštaurátorov (Mgr. Peter Gomboš, akad. mal. rešt., Prof. Akad. soch. Jozef Porubovič, Akad. soch. Vladimír Višváder, v súčinnosti s Dr. Ing. arch. Jánom Krchom, PhD. autorom architektonicko-historického pamiatkového výskumu veže), a boli zamerané na konzerváciu, dopĺňanie a rekonštrukciu zachovaných častí autentických vrstiev prvej renesančnej etapy veže s rešpektovaním slohovo mladších zachovaných prvkov (v podobe štylizovaného torza fabiónovej rímsy s čiastočne zachovanou sgrafitovou výzdobou z druhej renesančnej etapy. Krajský pamiatkový úrad Košice počas prác ocenil vysoko odborný postup reštaurátorov k dielu, citlivý a šetrný zásah na fasádach tejto stavby v srdci mesta.

Inštitúcie MK SR budú pre verejnosť zatvorené do 8. novembra

zverejnené: 2. novembra 2020
Logo MK SROznam Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že v súvislosti s predĺžením zákazu vychádzania budú všetky rezortné inštitúcie zatvorené pre verejnosť do nedele 8. novembra 2020. Opatrenie sa týka verejnosti a nie ich zamestnancov. O ich opätovnom otvorení bude ministerstvo kultúry informovať s dostatočným časovým predstihom.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu