SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pracovné miesta

20. septembra 2017

logo

Pamiatkový úrad SR ponúka voľné pracovné miesta vo verejnej správe na pozície:
Právnik – správa majetku štátu, Inžiniering - stavebné činnosti, stavebné a povoľovacie konania


Monument revue

14. septembra 2017

titulka MR 1/2017Prvé tohtoročné číslo Monument revue je venované 50. výročiu Súpisu pamiatok na Slovensku, ktorého prvý diel vydal Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody vo vydavateľstve Obzor v roku 1967. Teší nás, že sme mohli osloviť spoluautorku tohto diela a účastníčku prvých povojnových výskumných výprav za slovenskými pamiatkami, historičku umenia Evu Križanovú, aby nám priblížila myšlienku „súpisu“ a jeho úspešnú realizáciu. Je to zároveň príležitosť uctiť si generáciu silných osobností historikov umenia, architektov, historikov, etnografov, archeológov a iných odborníkov, ktorí stáli pri zrode a formovaní slovenskej pamiatkovej starostlivosti ...

Dni technických pamiatok 23.9 - 30.9.2017

8. septembra 2017

Konferencia titulkaPamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami a partnerskými organizáciami pre Vás v septembri pripravili bohatý odborný a kultúrno-vzdelávací program. Bratislavské dni technických pamiatok sa v tomto roku uskutočnia v rámci Európskych dní kultúrneho dedičstva. Počas siedmych septembrových dní s nami môžete objavovať históriu techniky a industriálnej architektúry Bratislavy.

Konferencia Dni technických pamiatok 2017 - depozitáre, fondy a výskum

8. septembra 2017

Konferencia titulkaDňa 26.9.2017 sa v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave uskutoční vedecká konferencia Dni technických pamiatok 2017 – depozitáre, fondy a výskum, ktorá bude zameraná na rozšírenie poznania o technických fondoch múzeí a archívov. Konferencia bude súčasťou industriálneho týždňa Bratislavských dní technických pamiatok, ktoré pripravuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami...

Aktuality KPU Košice

7. septembra 2017

Sedem strážcovRanogotický kostolík v Henckovciach je roky nevyužívaná stavba. Pritom predstavuje cennú kultúrnu pamiatku, súčasť Gotickej cesty, súboru stredovekých kostolíkov s nástennými maľbami, tvoriacich súvislú turistickú trasu. Toto leto sa spojili študenti a nadšenci s odborníkmi zo združenia Gotická cesta, aby spoločne v termíne 14. - 19. augusta, zrealizovali projekt Sedem strážcov. Podstatou aktivít bola týždenná práca v kostolíku, skladajúca sa z jeho údržby a vyčistenia a tiež plánovania stratégií ďalšieho využitia.

30 rokov Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava

6. septembra 2017

Seminár titulkaKrajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava pozýva širokú verejnosť na seminár „30 rokov Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava“, ktorý sa bude konať vo štvrtok 7.9.2017 na radnici v Trnave v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017. Tešíme sa na stretnutie ...

Aktuality KPU Prešov

25. augusta 2017

Detail hlavice toskánského stĺpuV priebehu júna a júla bol vykonaný terénny prieskum veže r. kat. farského kostola v Stropkove v rámci architektonicko-historického výskumu objektu veže. Cieľom okrem nálezových situácii, predovšetkým v interiéri objektu, bol aj sondážny výskum v jednotlivých podlažiach. Veža má sedem podlaží, pričom prízemná omietaná miestnosť, do ktorej sa vstupuje zo svätyne je zaklenutá pôvodnou valenou klenbou s párom styčných lunetových výsečí.

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2016

22. augusta 2017

logo casopisu Pamiatky a múzeá

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty šiesty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.

Bardkontakt 2017

15. augusta 2017

Mesto Bardejov, ​Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ​ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ​​Vás pozývajú na XXV. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2017. Odborná medzinárodná konferencia, ktorej hlavnou témou pre rok 2017 je "PAMIATKY A PAMIATKOVÉ ÚZEMIA V ROZVOJOVÝCH PROGRAMOCH OBCÍ A REGIÓNOV", sa uskutoční v dňoch 21.8. - 22.8.2017 v budove Mestského úradu na Radničnom námestí č. 16 v Bardejove.

Aktuality KPU Trnava

1. augusta 2017

V júli 2017 bol KPÚ Trnava ohlásený náhodný nález bronzovej čepele, tzv. dýky na palici (v nemčine Stabdolch), vo Váhu. Je to prvý známy nález takéhoto predmetu v trnavskom kraji a piaty na Slovensku. Dýky na palici sú spájané s únětickou kultúrou staršej bronzovej doby (1900 - 1800 p. n. l.).

Aktuality KPU Banská Bystrica

22. júna 2017
Triumfálny oblúk, prezentácia oboch vrstiev výmaľby metódou stratigrafie, stav po reštaurovaní

Jednou z najvýznamnejších reštaurátorských akcií realizovaných v poslednom období v banskobystrickom regióne bolo reštaurovanie stredovekých nástenných malieb vo svätyni r. k. kostola sv. Martina z Tours v Čeríne. Reštaurátorské práce boli realizované vďaka Nadácii VÚB – Hlasovacej súťaže Poklady môjho srdca 2016 a boli prezentované aj v rozpracovanosti in situ, pri príležitosti „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“ dňa 11.9.2016. Cieľom realizovaných reštaurátorských prác bola záchrana a prezentovanie vzácnych gotických malieb zo 14. st. v kontexte živého sakrálneho priestoru.

Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte

5. mája 2017
V dňoch 18. – 19. mája 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutoční medzinárodná konferencia na tému „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte“, ktorá bude zameraná na zlepšenie ochrany, využitia a prezentácie pamiatok montánneho charakteru, skvalitnenie špecializovaných odborných činností a sprostredkovanie aktuálnych poznatkov v jednotlivých oblastiach ich ochrany, obnovy a súčasného využitia v kontexte medzinárodnej spolupráce.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu