SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Účasť na medzinárodnej konferencii ISPRS

21. júla 2016

Kolegyne z ODGD sa zúčastnili na prestížnej medzinárodnej konferencii ISPRS v Prahe. Na konferencii prezentovali projekt Digitalizácie pamiatkového fondu SR. Na kongrese sa zúčastnil aj externý dodávateľ digitalizácie, kde prezentoval vybrané slovenské digitalizované pamiatky ako 3D modely v 4K kvalite a aj vo virtuálnej realite. Prezentácia projektu Pamiatkového úradu SR - Digitalizácia pamiatkového fondu svojou kvalitou, rozsahom a detailnosťou vzbudila v medzinárodnej odbornej verejnosti veľkú pozornosť.

Bardkontakt 2016

21. júla 2016
BARDKONTAKT-2016Pozývame Vás na 26. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2016 - Problematika mestských pamiatkových centier, ktorá sa uskutoční 23.-24. augusta 2016 v zasadacej sieni mestského zastupiteľstva na Radničnom námestí č.16 v Bardejove. Hlavná téma konferencie: Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok.


Konferencia Gotická cesta

21. júla 2016

stitnik-klenby2Občianske združenie Gotická cesta, Obec Štítnik v odbornej spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky Vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - II. ročník. Termín a miesto konferencie: 11. a 12. august 2016, Radnica Mesta Rožňava

Archív

11. júla 2016
PUSRvedutaV dňoch 1. 7. – 30. 7. 2016 bude bádateľňa archívu a knižnice Pamiatkového úradu SR pre verejnosť zatvorená. Online služby a poskytovanie informácií prostredníctvom mailových adries budú fungovať bez prerušenia. Za pochopenie ďakujeme.

Dedičstvo Karola Veľkého

11. júla 2016

ilustracneDňa 17. 6. 2016 bola vernisáž výstavy Dedičstvo Karola Veľkého na Bratislavskom hrade, ktorej hlavným organizátorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Bratislava a Archeologický ústav SAV. Výstava nadväzuje na projekt Kolísky európskej kultúry, ktorý bol udelený v rámci programu Kultúra 2007-2013. Výstavná koncepcia bola spracovaná počas projektu a prezentovaná na dvoch veľkých výstavách v belgickom Ename a v Prahe ...

Aktuality KPU Trnava

11. júla 2016
TT-Cast_najdenych_minci V júni bol KPÚ Trnava ohlásený nález strieborných mincí v Kostolných Kračanoch. Nálezca našiel pri kopaní jamy na bazén 312 strieborných mincí s črepmi z nádoby, v ktorej boli uložené. Archeológovia na mieste nálezu a v halde zeme z jamy našli ešte 18 mincí  a ďalšie črepy z nádoby...

Aktuality KPU Bratislava

8. júla 2016
KPU_BA_05_05Počas plánovanej rekonštrukcie chodníka na ulici M. R. Štefánika bola odkrytá tehlová murovaná konštrukcia identifikovaná ako zaniknutý predsunutý vchod do pivnice do budovy Malokarpatského múzea. Murivo bolo začistené a zdokumentované archeológmi Malokarpatského múzea v Pezinku (L. Choma Soročinová, J. Vavák). Objavený a identifikovaný bol strieborný rakúsky fenig cisára Ferdinanda I. Habsburského  z roku 1531 ...

Aktuality KPU Prešov

30. júna 2016
sambranaOd začiatku roka 2016 vlastník Mesto Levoča s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci grantového programu „Obnovme si svoj dom“, realizuje reštaurovanie západnej časti južnej fasády pôvodne stredovekého kostola, ktorý je hmotovou a priestorovou dominantou Námestia Majstra Pavla v Levoči...

Aktuality KPU Nitra

30. júna 2016
susosie_padli_1-sv-vojnaPomník padlým v I. svetovej vojne, stojaci v nitrianskom Mestskom parku na Sihoti, bol odhalený 29. septembra 1918, teda ešte v čase prebiehajúcich bojov a riadnej existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie. Financie na jeden z prvých pomníkov svojho druhu získala Nitrianska župa z verejnej zbierky. Pomník, no predovšetkým súsošie v jeho vrchole, v r. 1917 – 1918 navrhol a následne realizoval svetoznámy sochár uhorského pôvodu Alexander Finta (1881 – 1958). 

EHHF

10. júna 2016

EHHF_EU_logo

Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. 8. júna 2016 bola prijatá stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Ide o nový model spolupráce s členskými štátmi EÚ, národnými kultúrnymi inštitúciami, súkromnými a verejnými prevádzkovateľmi.

Aktuality KPU Košice

5. júna 2016

KPU_KE_univerzita2 V júni 2016 sa v Noszvaji (Maďarsko) uskutoční prestížne medzinárodné podujatie – 46. ročník Letnej pamiatkárskej univerzity Romana Andrása, s aktívnou účasťou a prednáškami aj odborných pracovníkov KPÚ Košice, ktorí budú reprezentovať aktuálny stav ochrany a obnovy pamiatkového fondu na Slovensku.

  


Aktuality KPU Žilina

5. júna 2016
KPU_ZA_stretnutie1Dňa 20.4.2016 sa uskutočnilo verejné stretnutie zástupcov Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina s občanmi mesta, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností a prevádzok situovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Toto stretnutie bolo realizované v nadväznosti na dlhodobú spoluprácu Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina v súvislosti s hľadaním vhodných riešení pre označenia prevádzok, ako aj ostatných  reklamných a informačných zariadení osadzovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Jedným z výsledkov tejto spolupráce bol aj Manuál reklamy ...
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu