SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Cena Fra Angelico pre generálnu riaditeľku PÚ SR

23. februára 2015

Cena Fra Angelico za celoživotnú prácu a prínos v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska udelená generálnej riaditeľke Pamiatkového úradu SR.

GR PUSR K. Kosova - cena Fra AngelicoGenerálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  PhDr. Katarína Kosová bola ocenená cenou Fra Angelico za celoživotnú prácu a prínos v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska. Ocenenie bolo slávnostne odovzdané dňa 18. februára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Cenu udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru.

 

 

 


ORA Levoča - Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

11. februára 2015
Prezident SR Andrej Kiska navštívil Levoču a Pamiatkový úrad SR - Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča, 21. 11. 2014Prezident SR Andrej Kiska 21. novembra 2014 v rámci pracovného výjazdu navštívil mesto Levoča. Pri tejto príležitosti navštívil prezident aj Pamiatkový úrad SR – Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča.

Cena PUSR 2015

11. februára 2015

Cena PU SR logoVýzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015 za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku 2015 po ôsmy raz Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bude udelená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý sa oslavuje každoročne 18. apríla.
Uzávierka nominácií je  2. marca 2015.

 

Medzinárodná konferencia v Poľsku

11. februára 2015
Medzinárodná konferencia 3. Fórum dedičstva strednej Európy, Mesto sa bude konať  v Krakove v dňoch 16. – 18. septembra 2015. Organizuje ju Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci s Riadiacou skupinou pre kultúrne dedičstvo krajín V4, vrátane Pamiatkového úradu SR.

ORA Levoča - Ocenenie Baumit Oskar 1994 – 2014

19. decembra 2014
Cena Baumit Oskar 1994 - 2014 Top firma v sanácií budovDňa 27.11.2014 bolo na Táloch slávnostne udelené prestížne ocenenie firmy Baumit. Cena "Baumit Oskar 1994-2014 Top firma v sanácií budov" bola udelená Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky - Oblastnému reštaurátorskému ateliéru Levoča.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu