SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači

zverejnené: 8. júla 2020
Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Po niekoľko ročnom predstihovom výskume v súvislosti s výstavbou obytnej štvrte vo Veľkých Kostoľanoch v  časti Vysielač došlo k postupnému odkrytiu rozsiahleho polykultúrneho sídliska. Počas niekoľkých sezón sa narazilo na stovky sídliskových objektov z obdobia neolitu, staršej doby bronzovej a halštatu. K významným nálezom patrí vyše 7000 rokov stará časť pôdorysu dlhého halového domu patriaceho nositeľom kultúry s lineárnou keramikou. Zo staršej doby bronzovej pochádzajú unikátne nálezy celých, alebo mierne poškodených nádob predbežne spájaných s nositeľmi únetickej kultúry.

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

zverejnené: 7. júla 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020 Pamiatkový úrad SR sa spolu s Krajskými pamiatkovými úradmi Nitra a Trnava zapojil do Európskych dní archeológie 2020 niekoľkými podujatiami. V sobotu 20.6.2020 sa uskutočnili „Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku“, v rámci ktorých si počas 4 komentovaných prehliadok prezrelo interiér predrománskeho Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi nástennými maľbami okolo 80 návštevníkov. Z nich asi 30 sa nenechalo odradiť sychravým počasím a absolvovalo komentovanú vychádzku so štyrmi archeológmi na hradisko Veľký Lysec.


Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici na Komenského 2

zverejnené: 3. júla 2020
Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici, foto: R. Žemberová, KPÚ TrnavaMeštiansky dom Komenského 2 v Skalici sa nachádza na území Pamiatkovej zóny Skalica. Situovaný je na nároží s Kráľovskou ulicou. V meštianskom dome bola počas obhliadky začatých prác na obnove prízemia (dňa 12.06.2020), pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Trnava, nájdená nástenná maľba na klenbe menšej miestnosti orientovanej jedným oknom do Komenského ulice.  Miestnosť je zaklenutá korýtkovou klenbou s vrcholnicou v kolmom smere na Komenského ulicu, so štyrmi protistojnými lunetami. Hrany luniet zdobí plastický perlovec so stopami okrovej a červenej farby a čitateľnou červenou lemujúcou linkou.

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch - nové nálezy

zverejnené: 2. júla 2020
Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch  - nové nálezy Rímskokatolícky Kostol sv. Heleny patrí k výnimočným sakrálnym pamiatkam hornej Nitry s výraznými „stopami dávnej minulosti“. V roku 2019 uskutočnil Ing. arch. Martin Bóna, PhD. komplexný pamiatkový výskum, ktorý priniesol cenné poznatky o objekte, a významné nálezy historických omietok, malieb a kamenných článkov. V rámci výskumu realizovaná dendrochronologická analýza Mgr. et Mgr. Mojmíra Chomu posunula vznik kostola z roku 1409 do obdobia rokov 1423 – 1426.  Počas reštaurátorského výskumu Mgr. art. Petra Koreňa sa vo vrstve figurálnych nástenných malieb našli nápisy výnimočnej historickej a výtvarnej kvality.


Obmedzenie funkcie vrátnice v sídle PÚ SR

zverejnené: 2. júla 2020
PÚSR BratislavaOznamujeme návštevníkom PÚ SR, že od 03.07.2020 do 15.07.2020 bude obmedzená funkcia vrátnice v sídle úradu na Červenom moste č.6 v Bratislave z dôvodu rekonštrukcie interiéru.

Dušan Tóth

zverejnené: 30. júna 2020
Dusan TóthVo veku 75 rokov v nedeľu 28. júna 2020 zomrel náš kolega Dušan Tóth. Pred odchodom na zaslúžený odpočinok bol dlhoročným vedúcim Oddelenia grafickej dokumentácie (neskôr Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie) Pamiatkového úradu SR. Jeho špecifický humor, optimistický pohľad na svet, popiskovanie nás sprevádzali na pracovných cestách po celom Slovensku. Bol jedným z tých ľudí, ktorých sme mohli zaradiť do kolónky „pamiatkový inventár“. Oddelenie vybudoval a viedol až do odchodu na dôchodok v roku 2015. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v piatok 3. júla v Krematóriu v Bratislave. Česť jeho pamiatke!

Tajomstvá ukryté pred očami - obnova kostola sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici

zverejnené: 30. júna 2020
Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Banskej BystriciOd začiatku roka 2020 je v Banskej Bystrici pozornosť širšej verejnosti ako aj odborníkov venovaná plánovanej obnove kostola sv. Alžbety Uhorskej. Kostol je situovaný na západnom konci Mestskej pamiatkovej rezervácie. V minulosti bola jeho história prepojená so špitálom, preto je často profánne označovaný ako „špitálsky“. Zámerom obnovy je komplexná rekonštrukcia predmetnej pamiatky. Súčasťou renovácie bude aj rekonštrukcia vysokej neogotickej oktogonálnej ihlanovej strechy, ktorá dopĺňala neodmysliteľnú siluetu kostola. Na vežičke boli osadené hodiny, podľa plánu mestského architekta Ladislava Stellera. V čase 2. sv. vojny bola strecha poškodená (po vojne rozobratá a nahradená nízkou ihlanovou strechou).

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany mesta Nitra

zverejnené: 26. júna 2020
Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany, Nitra Tzv. Pullmannovský vodný mlyn v Nitre-Dolných Krškanoch spolu s nadväzujúcim vodným náhonom, ktorý predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo, tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska. Daný súbor dokumentuje postupný vývoj podoby dodnes intaktne dochovaného mlynského objektu, postaveného pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia, ktorý bol prestavaný okolo roku 1895. Stavebným úpravám sa nevyhol ani v rokoch 1935 a 1936 v súvislosti s inštaláciou dodnes ucelene zachovaného technologického mlecieho zariadenia dodaného známou firmou Josefa Prokopa synové z Pardubíc.

Veľprepoštský palác bude opäť súčasťou panorámy historickej Nitry

zverejnené: 25. júna 2020
Veľprepoštský palác v NitreV roku 2008 bol Krajskému pamiatkovému úradu Nitra predložený zámer, ktorý predpokladal rekonštrukciu Veľprepoštského paláca v rozsahu jeho pôvodnej hmoty. Krajský pamiatkový úrad Nitra na základe metodických materiálov pre Mestskú pamiatkovú rezerváciu Nitra vyhodnotil predložený zámer ako prípustný a určil podmienky na jeho prípravu a vykonanie. Tie sa v prvom rade sústredili najmä na definovanie požiadaviek pre výskumy, prostredníctvom ktorých malo byť získané maximum relevantných podkladov a informácií pre návrh obnovy paláca v jeho pôvodnom hmotovom rozsahu. Keďže budova bola z prevažnej časti zničená, najväčší potenciál pre získanie podrobnejších informácií a poznatkov o jej podobe sa predpokladal v oblasti archívneho výskumu.

Taviareň v Banskej Štiavnici

zverejnené: 23. júna 2020
Taviareň v Banskej ŠtiavniciObjekt taviarne je súčasťou areálu tzv. Dolnej huty, kde je zachovaných viacero historických objektov. Pamiatkovo chránený je v súčasnosti len objekt taviarne. Stavebná činnosť na objekte taviarne úzko súvisela so zmenami technologického vývoja, ktorému sa hutnícka výroba musela pohotovo prispôsobovať. Tento trend je sledovateľný najmä v poslednej tretine 19. a začiatkom 20. storočia v súvislosti s akceleráciou technického vývoja a rozvoja priemyselnej výroby. Dolnú hutu (Sicéliho) pravdepodobne postavil bohatý ťažiar Brenner pred rokom 1580. Po požiari ju dal prestavať jeho zať Sicéli, podľa ktorého dostala aj meno.


Pozvanie na verejný odpočet - zmena času konania

zverejnené: 23. júna 2020

Logo PÚSRPozývame Vás na Verejný odpočet a prezentáciu činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2019, ktorý sa uskutoční dňa 23. júla 2020 (štvrtok) so začiatkom o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vzniká nové informačné centrum pri Mohyle M.R.Štefánika na Bradle

zverejnené: 22. júna 2020

Nové informačné centrum na BradleV marci 2020 sa začali zemné práce na výstavbe nového informačného centra pri významnej národnej kultúrnej pamiatke Pamätník M. R. Štefánika (Mohyla na Bradle) s predpokladom ukončenia prác v  závere tohto roku. Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca architekta Dušana Jurkoviča. Projektovú dokumentáciu informačného centra vypracovali v máji 2019 Ing. Martin Šlahor z Košarísk a Ing. arch. Maroš Varga z Piešťan. Zámerom investora Mesta Brezová pod Bradlom je výstavba objektu, ktorý bude plniť v rámci areálu zázemie na úrovni zodpovedajúcej celoslovenského významu pamätníka.


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu