SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Konferencia pri príležitosti vzniku ČSR "100 rokov - premeny miest"

16. januára 2018

Valtice, zdroj: www.npu.czZdruženie historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezska, Združenie historických miest a obcí SR, Národný pamiatkový ústav ČR a Pamiatkový úrad SR si Vás dovoľujú pozvať na XXVIII. konferenciu, ktorá sa uskutoční vo Valticiach od 22. do 24. marca 2018 na tému 100 rokov - premeny miest ...

50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku

16. januára 2018

Valtice, zdroj: www.npu.czV dňoch 17. až 21. septembra 2018 sa na moravskom zámku Valtice uskutoční jubilejný 50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku. Pamiatkový úrad SR spolu s Ústavom archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne sú partnermi hlavného usporiadateľa, ktorým je Národní památkový ústav. Témou konferencie je archeológia prehliadaných a interpretácia problematických pamiatok.

Konferencia Res Palffyana - Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov

11. januára 2018

Pozvánka Res PalffyanaPozývame Vás na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Res Palffyana - Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov 18. januára 2018 v Bratislave vo veľkej zasadačke Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6. Na konferencii odznie 14 referátov, ktoré budú v rôznych súvislostiach tematizovať rod Pálffyovcov.

Aktuality KPÚ Trnava - Vyhlásenie mohyly vo Veľkej Pake za národnú kultúrnu pamiatku

9. januára 2018

Mohyla vo Veľkej Pake

Na základe návrhu KPÚ Trnava bola koncom roku 2017 vyhlásená Pamiatkovým úradom SR mohyla vo Veľkej Pake, v časti Čukárska Paka za národnú kultúrnu pamiatku. Objekt sa nachádza na okraji intravilánu pri križovatke ciest z Čukárskej Paky do Malej Paky a Veľkej Paky. Miestny názov mohyly je Kép domb.

Bádateľňa

12. decembra 2017

logo

OZNAM

Bádateľňa Archívu PÚ SR bude v dňoch 18. 12. 2017 – 5. 1. 2018 pre verejnosť ZATVORENÁ.

Ďakujeme za pochopenie.

Aktuality KPÚ Prešov

11. decembra 2017

1. etapa obnovy hradných objektov v Kežmarku

Hrad v Kežmarku, so súčasným využitím pre muzeálne účely, je v rámci regiónu Spiša, ale aj v celoslovenskom meradle mimoriadne hodnotnou a významnou fortifikačnou stavbou vrcholného stredoveku a počiatku novoveku a predstavuje jednu z najlepšie zachovaných hradných pamiatok na území Slovenska. Jeho význam spočíva aj vo vzťahu k mestu, ktoré významným spôsobom architektonicky a urbanisticky dotvára. Po takmer 30-ročnej dobe od generálnej opravy hradu bola v tomto roku ukončená 1. etapa rozsiahlej obnovy hradných objektov ...

Fenix – Kultúrna pamiatka roka 2016

5. decembra 2017

Slávnostné vyhlásenie 12. Ročníka Súťaže Fenix – kultúrna pamiatka roka 2016 sa uskutočnilo 27.11.2017 vo Dvorane MKSR. Cieľom súťaže bolo ocenenie komplexnej, profesionálnej a výnimočnekvalitnej realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Za kategóriu reštaurovanie získal cenu Fénix Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava za reštaurovanie hlavného oltára v ev. kostole v Roštári.

Aktuality KPÚ Trnava

14. novembra 2017

Začiatkom roka 2017 ohlásil miestny občan KPÚ Trnava nález ľudskej lebky trčiacej z turistického chodníka na národnej kultúrnej pamiatke Kostolec, nachádzajúcej sa na území obcí Ducové a Hubina. V marci archeológovia KPÚ Trnava mikrosondážou preskúmali lebku a zistili, že je súčasťou kostry. V októbri sa na miesto už aj s dobrovoľníkom vrátili a hrob doskúmali.

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

7. novembra 2017
Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava Vás pozývajú na 24. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Seminár sa bude konať na Trnavskej radnici na Hlavnej ul. č. 1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva dňa 7.12.2017 vo štvrtok.

Odborno-metodický deň 2017

16. októbra 2017
V dňoch 26. a 27. októbra 2017 sa na Červenom Kláštore v objekte bývalého kartuziánskeho a kamaldulského kláštora  uskutoční pravidelné spoločné metodické podujatie hlavných pamiatkových inštitúcií Českej a Slovenskej republiky: Národního památkového ústavu a jeho územných odborných pracovísk a Pamiatkového úradu SR vrátane všetkých krajských pamiatkových úradov. V konferenčnej sále kláštora odznie 33 odborných príspevkov ...

Usmernenia, metodické materiály

5. októbra 2017

logo

Dňa 5.10.2017 vstúpila do platnosti nová "Metodická pomocná inštrukcia pre vypracovanie a posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov", ktorá predstavuje minimálny štandard odbornej úrovne výskumnej dokumentácie, ako aj návod na interpretáciu jednotlivých ustanovení vyhlášky.


Seminár Východ Západu

2. októbra 2017
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Pamiatkový úrad SR a Archeologický ústav AV ČR pripravili sprievodné podujatie k výstave Dedičstvo Karola Veľkého - dvojdňový seminár Východ Západu, ktorý sa uskutoční 3. a 4. októbra 2017 v podkroví historickej budovy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu