SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2018

14. novembra 2018
Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava Vás pozývajú na jubilejný 25. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Seminár sa bude konať na Trnavskej radnici na Hlavnej ul. č. 1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva dňa 11.12.2018, teda v utorok.

Mince v základoch domov : Osudy peňazí nielen z Papradna.

12. novembra 2018
Mince v základoch domoch, prednáškaDňa 12. novembra 2018 o 17.00 Vás pozývame na prezentáciu novej knihy "Mince v základoch domov. Osudy peňazí nielen z Papradna", ktorá sa uskutoční v Artfóre na Mariánskom námestí v Žiline. Prezentácia je spojená s besedou s autorom Štefanom Melišom a recenzentom - archeológom Jozefom Moravčíkom. Diskusiu bude viesť editor knihy Martin Furman z Krajského pamiatkového úradu Žilina. Unikátnu publikáciu, jedinú tohto druhu na Slovensku si môžete zakúpiť priamo v Artfóre aj s podpisom autora. Srdečne Vás pozývame.

Pracovné miesta

8. novembra 2018

logo

Pamiatkový úrad SR príjme do pracovného pomeru na pracovisko Ekonomicko-prevádzkového úseku - referát priamo riadený námestníkom EPÚ, pracovníčku/pracovníka na pozíciu Referent Verejného obstarávania


Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

6. novembra 2018
Logo MKSR ObnovaOZNAM PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PROGRAME OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky začiatkom novembra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Radi by sme upozornili žiadateľov na zmenu v obsahu náležitostí (príloh), ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu, že už viac nie je potrebné, aby dokladali aj kópiu Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (platné pre všetky podprogramy).


Archív Pamiatkového úradu v Bratislave

26. októbra 2018
Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveOZNAM

Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR budú v dňoch 29. 10. - 2. 11. 2018 z technických príčin zatvorené pre všetkých bádateľov a čitateľov.

Ďakujeme za pochopenie.

Medzinárodná vedecká konferencia Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

25. októbra 2018
Konferencia titulka
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Historický ústav Slovenskej akadémie vied Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu - 165. výročie začatia činnosti c. k. Ústrednej komisie pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok (1853 – 1918 – 2018). Konferencia má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe.
 
logo 100 rokov

Peter Kajba

25. októbra 2018

Peter KajbaS hlbokým zármutkom oznamujeme
všetkým priateľom, kolegom a známym,

že dňa 20. 10. 2018 nás navždy opustil
náš dlhoročný kolega a priateľ

Mgr. Peter Kajba. 


Česť jeho pamiatke!

KPÚ Žilina - Konferencia Archeológia - svedectvo doby

13. októbra 2018
Pozvanka konferenciaŽilinský samosprávny kraj organizuje konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2018 v kongresovej sále Úradu ŽSK. Prednášajúci sú archeológovia pracujúci v inštitúciách žilinského kraja (Krajský pamiatkový úrad Žilina, Považské múzeum, Kysucké múzeum, Liptovské múzeum, Oravské múzeum). Sprievodnou aktivitou je výstava fotografií z archeologickej činnosti múzeí ŽSK a prezentácia činnosti archeológa. Vstup na konferenciu je voľný.

Monument revue

10. októbra 2018

titulka MR 1/2018Prvé tohtoročné číslo časopisu je zamerané na mimoriadnu súčasť slovenského pamiatkového fondu – drevené kostoly. K výberu témy nás inšpiroval veľký úspech slovenskej pamiatkarskej výpravy na januárovom veľtrhu Monumento v Salzburgu, na ktorom naši digitalizéri prezentovali výsledky projektu Digitálny pamiatkový fond. Drevené kostoly sú tým druhom pamiatok, ktoré v divákovi už na prvý pohľad vyvolávajú silné emócie, pobytom v ich interiéri ešte umocnené. Napriek niekedy problematickému definovaniu autentickosti pri kontinuálne obnovovaných objektoch boli už v počiatkoch pamiatkovej ochrany považované za charakteristický archaický prejav „ľudového svojrázu“, za typické diela unikajúceho „starého Slovenska“.

19. ročník medzinárodného kurzu - Dokumentácia a prieskum historických krovov

8. októbra 2018
Na území Banskobystrického kraja (Hont, Novohrad a Zvolensko) bol pod hlavičkou českého Sdružení pro stavebně historický průzkum a Pamiatkového úradu SR v termíne 10. - 14. septembra 2018 zorganizovaný už v poradí 19. ročník medzinárodného krovového kurzu tzv. Letnej školy Sudkův Důl. Medzi účastníkmi boli prevažne zástupcovia z krajských pamiatkových úradov, drevárskych škôl, špecialisti na poškodenia dreva, architekti, projektanti, statici a historici zo Slovenskej a Českej republiky, ako aj archeologička z rumunského Sedmohradska.

KPÚ Trenčín - Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre

8. októbra 2018

Piaristi a barok na hornej NitreV rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza v spolupráci s Kolégiom piaristov a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi cyklus prednášok pod názvom Piaristi a barok na hornej Nitre. Predmetom prednášok budú hnuteľné pamiatky piaristického kostola a kláštora v Prievidzi,  odozva  dielne sochára Dionýza Stanetiho v sakrálnom umení  regiónu, a tiež málo známa osobnosť zakladateľa rehole sv. Jozefa Kalazanského (*1557 † 1648) vo výtvarných zobrazeniach zachovaných v kostole a kláštore piaristov.


Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy - medzinárodná vedecká konferencia ICOMOS

1. októbra 2018
Konferencia ICOMOS Veľká MoravaPri príležitosti Európskeho kultúrneho dedičstva 2018 a 100. výročia vzniku 1. ČSR sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia národných komitétov ICOMOS Slovenskej a Českej republiky, s cieľom prezentovať najnovšie poznatky vo výskume, interpretácii a prezentácii kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy. Zámerom konferencie je nielen výmena najnovších vedeckých poznatkov, ale aj prispenie ku hodnotiacemu procesu o udelenie značky Európskeho dedičstva. Konferencia sa uskutoční 17. - 19. 10 v Bratislave na Fakulte architektúry STU.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu