SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pracovné miesta

29. júla 2015

logo

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade Pamiatkového úradu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Obsadzovaná funkcia: Odborný radca. Organizačný útvar: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Odbor štátneho informačného systému.

Udelenie čestného občianstva

26. júna 2015
dekretDňa 28. mája 2015 bolo slávnostne udelené čestné občianstvo mesta Levoča generálnej riaditeľke PÚ SR PhDr. Kataríne Kosovej, za výraznú pomoc pri reštaurátorských prácach na Hlavnom oltári Majstra Pavla z Levoče v Kostole sv. Jakuba v Levoči.

ORA Levoča - Ocenenie Baumit 2015

26. júna 2015

baumit2015Dňa 4. 6. 2015  bolo udelené ocenenie firmy Baumit v kategórii Fasáda roka 2015 Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky - Oblastnému reštaurátorskému ateliéru Levoča. Ocenenie bolo udelené za rekonštrukciu fasády kostola Narodenia Panny Márie v Nižnom Slavkove.

 


Tlačová správa

11. júna 2015
BAhradBratislavský hrad - dokumenty k objektivizácii kauzy „garáže“. Vzhľadom na tlačovú správu, ktorú vydala TASR 18. 3. 2015 k problematike stavebnej činnosti, výskumov a ochrany pamiatok na severnej terase Bratislavského hradu, dávame do pozornosti Závery odborného grémia trvajúceho 14 hodín, ktoré vyhodnotilo doteraz vykonávané výskumy a ochranu nálezov ... činnosť pamiatkarov bola vyhodnotená  ako zodpovedajúca, ochrana nálezov ako dostatočná a ich prezentácia adekvátna...

ORA Levoča - Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

11. júna 2015
prezidentSRPrezident SR Andrej Kiska 21. novembra 2014 v rámci pracovného výjazdu navštívil mesto Levoča. Pri tejto príležitosti navštívil prezident aj Pamiatkový úrad SR – Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča.

Oznamy

11. júna 2015

Archív  PÚ SR bude v dňoch od 1. júla do 31. júla 2015  zatvorený a od 3. augusta do 31. augusta 2015 otvorený od 8.00 do 12.00 hod.

Knižnica PÚ SR je z technických príčin dočasne zatvorená!

Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku

13. mája 2015

CKlastor V Levoči sa dňa 18. mája 2015 o 14:00 v starom kláštore minoritov uskutoční vernisáž výstavy „STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH OSUDY NA SLOVENSKU “. Výstava je putovná, prezentovaná bude vo všetkých kláštoroch, o ktorých táto výstava pojednáva. Po Levoči nasleduje ako ďalšie miesto prezentácie výstavy kaštieľ – letné sídlo spišských biskupov v Spišskom Štiavniku. Viac na pozvánke ...

Neperiodické publikácie od roku 2000

13. mája 2015

knihaZvonyNOVÁ PUBLIKÁCIA:  Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v novembri 2014 prvú publikáciu, zaoberajúcu sa obsiahlou a dôležitou, ale dosiaľ nespracovanou tematikou zvonov a ich pamiatkovej ochrany. Praktická odborná príručka Pamiatková ochrana zvonov – metodika vysvetľuje základné metodické princípy, zjednocuje používanú terminológiu a prehľadne vymedzuje všetky potrebné kroky a postupy údržby, obnovy a reštaurovania, vedúce k zachovaniu zvonolejárskych pamiatok v tradičnom používaní a v bezpečnej a funkčnej prevádzke.


Monument revue

13. mája 2015
MonumetRevueMONUMENT REVUE 2/2014  V mnohých článkoch Vám prinášame retrospektívny pohľad na ochranu pamiatok, či už teoreticko-metodologické prístupy, alebo konkrétne pamiatkové akcie realizované v minulosti. Pri pohľadoch do pamiatkarskej minulosti zisťujeme, že v našom úsilí o záchranu kultúrneho dedičstva nie sme sami, že naši predchodcovia nad nami držia ochrannú ruku a ponúkajú nám zásobáreň myšlienok, názorov a postojov, ktoré sú až zarážajúco aktuálne aj dnes.

Medzinárodná konferencia v Poľsku

13. mája 2015
ForumDedicstvaMedzinárodná konferencia 3. Fórum dedičstva strednej Európy, Mesto sa bude konať  v Krakove v dňoch 16. – 18. septembra 2015. Organizuje ju Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci s Riadiacou skupinou pre kultúrne dedičstvo krajín V4, vrátane Pamiatkového úradu SR.

Monumento Salzburg 2016

13. mája 2015
MonumentoSalzburg.JPGMedzinárodný veľtrh Monumento Salzburg, špecializovaný na ochranu a starostlivosť o kultúrne pamiatky, sa bude konať v dňoch 28. - 30. januára 2016 v Salzburgu, Rakúsko. 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu