SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Tlačová správa

13. mája 2015
BAhradBratislavský hrad - dokumenty k objektivizácii kauzy „garáže“. Vzhľadom na tlačovú správu, ktorú vydala TASR 18. 3. 2015 k problematike stavebnej činnosti, výskumov a ochrany pamiatok na severnej terase Bratislavského hradu, dávame do pozornosti Závery odborného grémia trvajúceho 14 hodín, ktoré vyhodnotilo doteraz vykonávané výskumy a ochranu nálezov ... činnosť pamiatkarov bola vyhodnotená  ako zodpovedajúca, ochrana nálezov ako dostatočná a ich prezentácia adekvátna...

ORA Levoča - Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

13. mája 2015
prezidentSRPrezident SR Andrej Kiska 21. novembra 2014 v rámci pracovného výjazdu navštívil mesto Levoča. Pri tejto príležitosti navštívil prezident aj Pamiatkový úrad SR – Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča.

Cena PUSR 2015

13. mája 2015

PUSRcenaPri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bude 25. apríla 2015 v Červenom Kláštore slávnostne udelená cena Pamiatkového úradu  SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015. Tohtoročnými laureátmi ceny sú Ing. arch. Mária Slováková, PhDr. Peter Maráky a manželia doc. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl, DrSc. a Ing. arch. Dobroslava Menclová in memoriam.

Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku

13. mája 2015

CKlastor V Levoči sa dňa 18. mája 2015 o 14:00 v starom kláštore minoritov uskutoční vernisáž výstavy „STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH OSUDY NA SLOVENSKU “. Výstava je putovná, prezentovaná bude vo všetkých kláštoroch, o ktorých táto výstava pojednáva. Po Levoči nasleduje ako ďalšie miesto prezentácie výstavy kaštieľ – letné sídlo spišských biskupov v Spišskom Štiavniku. Viac na pozvánke ...

Neperiodické publikácie od roku 2000

13. mája 2015

knihaZvonyNOVÁ PUBLIKÁCIA:  Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v novembri 2014 prvú publikáciu, zaoberajúcu sa obsiahlou a dôležitou, ale dosiaľ nespracovanou tematikou zvonov a ich pamiatkovej ochrany. Praktická odborná príručka Pamiatková ochrana zvonov – metodika vysvetľuje základné metodické princípy, zjednocuje používanú terminológiu a prehľadne vymedzuje všetky potrebné kroky a postupy údržby, obnovy a reštaurovania, vedúce k zachovaniu zvonolejárskych pamiatok v tradičnom používaní a v bezpečnej a funkčnej prevádzke.


Monument revue

13. mája 2015
MonumetRevueMONUMENT REVUE 2/2014  V mnohých článkoch Vám prinášame retrospektívny pohľad na ochranu pamiatok, či už teoreticko-metodologické prístupy, alebo konkrétne pamiatkové akcie realizované v minulosti. Pri pohľadoch do pamiatkarskej minulosti zisťujeme, že v našom úsilí o záchranu kultúrneho dedičstva nie sme sami, že naši predchodcovia nad nami držia ochrannú ruku a ponúkajú nám zásobáreň myšlienok, názorov a postojov, ktoré sú až zarážajúco aktuálne aj dnes.

Archív

13. mája 2015
PUSRvedutaOZNAM: Knižnica PÚ SR je z technických príčin dočasne zatvorená!

Medzinárodná konferencia v Poľsku

13. mája 2015
ForumDedicstvaMedzinárodná konferencia 3. Fórum dedičstva strednej Európy, Mesto sa bude konať  v Krakove v dňoch 16. – 18. septembra 2015. Organizuje ju Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci s Riadiacou skupinou pre kultúrne dedičstvo krajín V4, vrátane Pamiatkového úradu SR.

Monumento Salzburg 2016

13. mája 2015
MonumentoSalzburg.JPGMedzinárodný veľtrh Monumento Salzburg, špecializovaný na ochranu a starostlivosť o kultúrne pamiatky, sa bude konať v dňoch 28. - 30. januára 2016 v Salzburgu, Rakúsko. 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu