Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Nádoba z hrobu v Bratislave-Podunajských Biskupiciach niesla typické znaky slovanskej keramiky. Zdroj: HORŇÁK a STEHLÍKOVÁ, 2017, s. 25
Aktuality PÚSR

Na Slovensku je ročne vykonaných okolo 250 až 300 archeologických výskumov, počas ktorých sa nájdu archeologické situácie a/alebo nálezy z rôznych…

Historický záber na železničnú stanicu Zdroj: Daniel Miček, online projekt PamiatkyNZ

Architektonické a technické pamiatky železničnej dopravy sú nepochybne významnou súčasťou nášho spoločného kultúrneho dedičstva. Je celkom prirodzené,…

Aktuality PÚSR

Vychádza druhé číslo časopisu o kultúrnom dedičstve Pamiatky a múzeá. 

Nájdete v ňom štúdie o vidieckej hrazdenej architektúre v Boliarove aj o…

KPÚ Trenčín

Nepochybne najmalebnejšia monastická kultúrna pamiatka v Trenčianskom kraji – areál niekdajšieho benediktínskeho a neskôr jezuitského kláštora na…

Hradisko Slepý vrch, Horné a Dolné Orešany, 3Dmodel

Pracovníci Pamiatkového úradu SR a Krajského pamiatkového úradu Košice pripravili pri príležitosti podujatia Európske dni archeológie 2024 ďalšie tri…

Pohľad do interiéru podlažia v záverečnej fáze obnovy, február 2024, zdroj: KPÚ BA (foto: M. Hoľma)
KPÚ Bratislava

Potenciál dnešnej Bratislavy ako riečneho dopravného uzla sa začal rozvíjať v roku 1897, keď prišlo k výstavbe zimného prístavu. Ten z nej spolu so…

Pohľad na kaštieľ s plechovým oplotením od západu Zdroj: PÚ SR (Foto: D. Janošová)
Aktuality PÚSR

Kaštieľ s areálom v Rusovciach je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod číslom 346/1-3.…

Aktuality PÚSR

Milí priaznivci pamiatok a kultúrneho dedičstva,

rok 2023 bol pre pamiatky vo všetkých krajoch Slovenska bohatý na udalosti. Pozývame vás na verejný…

Ukrižovanie na východnej stene vpravo od okenného otvoru

V rímskokatolíckom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového…