Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Kaštieľ, Petrovany – západný pohľad z parku, najstaršia známa podoba na dobovej maľbe zrejme z 19. storočia, zdroj: KPÚ Prešov

Kaštieľ v Petrovanoch bol postavený v období doznievajúceho vrcholného baroka. Podľa archívnych prameňov prebiehala jeho výstavba v rokoch 1753 –…

OznamyKPÚ Nitra

Dňa 23. 04. 2024 nie možné z objektívnych príčin zabezpečiť prítomnosť zamestnancov Krajského pamiatkového úradu Nitra na pracovisku v…

Apoteóza sv. Františka Xaverského, maľba na klenbe svätyne piaristického kostola v Trenčíne (K. Tausch, 1711 – 1713), stav po reštaurátorskej obnove (Prof. akad. mal. V. Úradníček a kol., 1996 – 2000), Foto: P. Fratrič, PÚ SR, 2009.

Benátska charta bola prijatá v máji 1964 na II. Medzinárodnom kongrese architektov a technikov historických pamiatok v Benátkach. Dodnes predstavuje…

Turie Pole, Vorderwagen a jeho nálezové okolnosti, foto: M. Miňo

Archeológia sa zaoberá širokým spektrom dokladov o ľudskej činnosti od prvých kamenných nástrojov až po modernú bojovú techniku druhej svetovej vojny.…

Šestnásty ročník Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej pozná svojich laureátov. Spomedzi šestnástich nominovaných osobností ocenenie v roku 2024 putuje…

Foto: J. Šipöcz

Do 15. apríla 2024 môže odborná i laická verejnosť cez formulár prihlásiť do 33. ročníka výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá úspešné realizácie z…

Pozývame na 23. ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii, ktorý sa bude konať už po tretí raz na Slovensku v Kočovciach v termíne 28. – 30.…

Pohľad na strechu objektu od juhovýchodu, foto: B. Konečný, SKD Martin

Budova Slovenského komorného divadla (SKD) bola postavená v rokoch 1888 –1889 podľa návrhu architekta – staviteľa Blažeja Félixa Bullu, ktorý študoval…

Kostol sv. Juraja , Stará Halič, zdroj: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec

Interiér Kostola sv. Juraja prešiel od svojho vzniku niekoľkými rozsiahlymi stavebnými úpravami. Románska loď pochádza z tretej štvrtiny 13. storočia.…

Fasáda s hlavným vstupom po obnove, foto: L. Pastierová, KPÚ Trenčín

V septembri 2023 bolo v Trenčíne slávnostne otvorené nové Kultúrno-kreatívne centrum sídliace v priestoroch obnovenej národnej kultúrnej pamiatky…