Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Podujatia
  3. Cena Pamiatkového úradu SR

Cena Pamiatkového úradu SR

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej

 

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej je symbolickým uznaním dlhoročného úsilia jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o prezentáciu jeho hodnôt širšej verejnosti.

POZNÁME DRŽITEĽOV CENY ALŽBETY GÜNTHEROVEJ-MAYEROVEJ 

V ROKU 2024 BUDÚ OCENENÍ ETNOLOGIČKA, ARCHEOLÓG A ARCHITEKT

Šestnásty ročník Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej pozná svojich laureátov. Spomedzi šestnástich nominovaných osobností ocenenie v roku 2024 putuje do rúk etnologičky Gabriely Habáňovej, archeológa Petra Baxu a architekta Jaroslava Liptaya. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 23. apríla 2024 o 13.00 hod. v koncertnej sále Nitrianskej galérie na Župnom námestí v Nitre, ceny odovzdá generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Pavol Ižvolt. 

Podujatie sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý si pripomíname 18. apríla. Ocenenie nesie meno zakladajúcej osobnosti bádania o výtvarnom umení na Slovensku a významnej historičky umenia Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905 – 1973). Doposiaľ používanú repliku okrídlenej anjelskej hlavičky z hlavného oltára z rímsko-katolíckeho Kostola Nájdenia sv. Kríža v Hrani, ktorú podľa originálu z dielne Dionýza Reissmayera z pol. 18. storočia vyhotovovali oblastné reštaurátorské ateliéry v Levoči, nahradí cínová plaketa s portrétom Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Autorom návrhu a zhotoviteľom artefaktu je akad. maliar  Jozef Hrvoľ. 

PhDr. Gabriela Habáňová (*1955) – slovenská etnologička a pamiatkarka. Venovala sa monitorovaniu pamiatkového fondu v oblasti vidieckych stavieb, najmä ľudovej architektúry, spracovaniu odborných podkladov pre vyhlasovanie objektov za národné kultúrne pamiatky a ako metodička aj usmerňovaniu ochrany a obnovy tohto druhu pamiatok. V ostatnom desaťročí sa na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava venovala náročným a úspešným revitalizáciám industriálnej architektúry napr. pivovaru Stein, pradiarni v areáli bývalej cvernovej továrne na Svätoplukovej či teplárni na Čulenovej ulici v Bratislave. Vysoko cenená je aj jej vedecká a publikačná činnosť. 

PhDr. Peter Baxa (*1950) – slovenský archeológ a pamiatkar. Autor viacerých vynikajúcich vedeckých výstupov venovaných výskumu historického jadra Bratislavy, rímskych pamiatok v Rusovciach, či prezentácii iných archeologických nálezísk na Slovensku. Spolupracoval so zahraničnými vedecko-výskumnými a múzejnými inštitúciami. Ako kurátor sa podieľal na významnej a veľkoryso koncipovanej výstave Dedičstvo Karola Veľkého (2016) na Bratislavskom hrade. Osobitne oceňovaný je aj jeho odborný prínos k identifikácii a datovaniu Kaplnky sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, ktorá je jedinečnou zachovanou veľkomoravskou stavbou na našom území. 

Ing. arch. Jaroslav Liptay, CSc. (*1947) – slovenský pamiatkar a architekt. Dlhodobo pôsobil na Ministerstve kultúry SR, rozhodujúcou mierou sa podieľal na tvorbe Deklarácie Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva z 28. februára 2001 a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorým vznikol Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady. Pripravoval na implementáciu medzinárodné charty a odporúčania v oblasti ochrany pamiatok a krajiny, zastupoval štát v organizáciách UNESCO a ICOMOS. Venoval sa rôznym aspektom právnej ochrany kultúrnych pamiatok, krajiny i technických pamiatok, ľudovej architektúry či slovenským hradom a zámkom. 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ocenením vyjadruje vďaku za celoživotnú a systematickú prácu venovanú ochrane pamiatok a posilňovaniu spoločenského povedomia o hodnotách nášho kultúrneho dedičstva.

Tlačová správa (pdf, 869 kB)

Ohlasy na podujatie

Štatút ceny (pdf, 427 kB)

Kontakt:

Mgr. Petronela Križanová, PhD.
+421 2 20 491 240, petronela.krizanova@pamiatky.gov.skLAUREÁTKY A LAUREÁTI CENY ALŽBETY GÜNTHEROVEJ-MAYEROVEJ 2008 – 2024 (pdf, 366 kB)

Zdroj: PÚ SR (Foto: J. Šipöcz)

a_T0A6627_small.jpg
a_T0A6631_small.jpg
a_T0A6694_small.jpg
a_T0A6702_small.jpg
a_T0A6704_small.jpg
a_T0A6725_small.jpg
a_T0A6752_small.jpg
a_T0A6757_small.jpg
a_T0A6762_small.jpg
a_T0A6775_small.jpg
a_T0A6779_small.jpg
a_T0A6786_small.jpg
a_T0A6792_small.jpg
a_T0A6800_small.jpg
a_T0A6822_small.jpg
a_T0A6828_small.jpg
a_T0A6843_small.jpg
a_T0A6862_small.jpg
a_T0A6867_small.jpg
a_T0A6877_small.jpg
a_T0A6910_small.jpg
a_T0A6929_small.jpg
a_T0A6934_small.jpg
a_T0A6951_small.jpg
a_T0A6957_small.jpg
a_T0A6965_small.jpg
a_T0A7030_small.jpg