Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Krajské úrady
  3. Kontakty KPÚ

Kontakty KPÚ

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica

Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica pozri mapu
tel.: 048/2455111
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. arch. Mária Flórová

Telefónny zoznam

Pracovisko Banská Štiavnica

Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica pozri mapu
tel.: 045/2451111
e-mail: podatelna.bs@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Mgr. Viera Göndöčová

Telefónny zoznam

Pracovisko Lučenec

Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec pozri mapu
tel.: 047/2461126
e-mail: podatelna.lc@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Silvia Pavlová

Telefónny zoznam


Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Leškova 17, 811 04 Bratislava, pozri mapu
tel.: 02/20489111
e-mail: podatelna.ba@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. arch. Ján Mackovič

Telefónny zoznam


Krajský pamiatkový úrad Košice

Hlavná 25, 040 01 Košice, pozri mapu
tel.: 055/2455111
e-mail: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. Kristína Markušová

Telefónny zoznam

Pracovisko Rožňava

Betliarska 6, 048 01 Rožňava, pozri mapu
tel.: 058/2451111
e-mail: podatelna.rv@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Timár Miroslav

Telefónny zoznam

Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči

Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča pozri mapu
tel.: 053/2452127
e-mail: podatelna.sn@pamiatky.gov.sk 
Vedúci/a pracoviska: Mgr. Tomáš Zdravecký

Telefónny zoznam


Krajský pamiatkový úrad Nitra

Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra pozri mapu
tel.: 037/2451111
e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: PhDr. Peter Jurkovič

Telefónny zoznam

Pracovisko Topoľčany

Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany pozri mapu
tel.: 038/2451121
e-mail: podatelna.to@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Eva Gažiová

Telefónny zoznam

Kancelária v Komárne

Župná č. 15, 945 01 Komárno pozri mapu (jpg, 125 kB)
tel.: 035/2452121
e-mail: podatelna.kn@pamiatky.gov.sk

Telefónny zoznam


Krajský pamiatkový úrad Prešov

Hlavná 115, 080 01 Prešov, pozri mapu
tel.: 051/2452812
e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Mgr. Marián Uličný, PhD.

Telefónny zoznam

Pracovisko Levoča

Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, pozri mapu
tel.: 053/2452111
e-mail: podatelna.le@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč

Telefónny zoznam

Pracovisko Poprad

Sobotské nám. 1735/16, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, pozri mapu
tel.: 052/2451111
e-mail: podatelna.pp@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Iveta Bujnová

Telefónny zoznam


Krajský pamiatkový úrad Trenčín

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčínpozri mapu (jpg, 81 kB)
tel.: 032/2451111
e-mail: podatelna.tn@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: PhDr. Eva Gazdíková

Telefónny zoznam

Pracovisko Prievidza

Nová ul. č. 2, 97101 Prievidza pozri mapu
tel.: 046/2451111
e-mail: podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. Mária Dvončová

Telefónny zoznam


Krajský pamiatkový úrad Trnava

Cukrová 1, 917 01 Trnava pozri mapu
tel.: 033/2452111
e-mail: podatelna.tt@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. Arch. Gabriela Kvetanová

Telefónny zoznam


Krajský pamiatkový úrad Žilina

Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina pozri mapu
tel.: 041/2452111
e-mail: podatelna.za@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: Ing. Miloš Dudáš, CSc.

Telefónny zoznam

Pracovisko Martin

S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin pozri mapu
tel.: 043/2452111
e-mail: podatelna.mt@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. arch. Karol Ďurian

Telefónny zoznam

Pracovisko Ružomberok

Ul. Mariánska 13, 034 01 Ružomberok, pozri mapu
tel.: 044/2451111
e-mail: podatelna.rk@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: JUDr. Ing. Miroslava Šichtová

Telefónny zoznam