SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Picasso, plech ... a pamiatkari

zverejnené: 24. júna 2022
/Content/Data/Image/aktuality/kosice/001_LOGOFOTO-Picasso-plech-pamiatkari.jpg
Picasso bol skvelý umelec, ale aj skvelý remeselník. A každý šikovný remeselník či pamiatkar - praktik pri obnove kultúrneho dedičstva u nás sa rokmi i praxou môže stať takým „malým Picassom“ vo svojom odbore. A ako súvisí táto  téma  práve  s plechom i s pamiatkarmi nám predstavuje reportážny nový článok KPÚ Košice...

Nové online prezentácie pamiatkarov: výstava „Zaostrené na archeologické nálezy“ a nové 3D modely nálezísk

zverejnené: 22. júna 2022
Online výstava „Zaostrené na archeologické nálezy“ a nové 3D modely nálezískArcheológovia Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov pripravili pri príležitosti Európskych dní archeológie 2022 (17. – 19. 6.) nové online prezentácie. Výstava „Zaostrené na archeologické nálezy“ predstavuje archeologické nálezy objavené náhodne a ohlásené poctivými nálezcami, ako aj nálezy pochádzajúce z výskumných aktivít pamiatkarov – archeológov. Pamiatkari tiež pokračujú vo vytváraní a zverejňovaní 3D modelov terénu zaujímavých archeologických nálezísk dvomi modelmi zo Zemplína. Odkazy na ne nájdete v našom článku.

Putovanie do Vatikánu a Jeruzalema

zverejnené: 21. júna 2022
Metodický deň pamiatkarov KPÚ Košice a KPÚ Prešov v Spišskej KapituleBonusom štátneho zamestnanca, ktorý slúži vlasti ako pamiatkar je exkluzívna možnosť v jednom dni (!)  absolvovať dobrodružnú púť do Vatikánu i do Jeruzalema, a na večer sa pokojne - šťastný navrátiť domov... Ako je to možné Vám už prezradí najnovší reportážny článok KPÚ Košice, ktorý je zároveň poďakovaním pre kolegov z KPÚ Prešov a ich pracovísk za skvelú zorganizovanú akciu, spolu s profesionálnym historikom a archivárom Vladimírom Olejníkom ...

Prvé číslo revue Pamiatky a múzeá v roku 2022 je k dispozícii online

zverejnené: 20. júna 2022
Titulka revue Pamiatky a múzeá 1/2022Vážení čitatelia, vážení predplatitelia a verní priaznivci našej revue. Ospravedlňujeme sa Vám za oneskorené vydanie prvého čísla nášho a vášho časopisu Pamiatky a múzeá, ktorého znenie Vám sprístupňujeme zatiaľ aspoň v elektronickej verzii. Veríme, že čoskoro sa dostane i priamo do Vašich rúk. Dočítate sa o genéze nedostatočne prebádanej stavby v areáli Bratislavského hradu či zrode prvého košického „mrakodrapu“. Článok o diele Alfonza Muchu oboznámi s osudmi cenného artefaktu. Venujeme sa i novovekým trendom v oblasti úpravy vlasov v prostredí Uhorska. Poznatky z oblasti heraldiky rozširuje informácia z budapeštianskeho archívu. Dozviete sa viac o revitalizácii areálu v Markušovciach a znovuzrodení pamiatkového objektu v Senici ....

Výberové konania na pozíciu Odborný radca – KPÚ Banská Bystria

zverejnené: 20. júna 2022

logo

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta v štátnej správe:

Pozícia: Odborný radca

Miesto výkonu: KPÚ Banská Bystria

Prihlásenie možné do: 30.6.2022 

Viac informácií na slovensko.sk

Záchranný archeologický výskum v priestore Kušnierskej brány v Kežmarku

zverejnené: 20. júna 2022
Archeologický výskum v priestore Kušnierskej brány v KežmarkuKoncom februára tohto roku bola začatá obnova a adaptácia školy, obnova školského areálu, oplotenia a výstavba konferenčného centra. Z dôvodu plánovaných stavebných výkopových prác v historicky osídlenom území, bol Krajským pamiatkovým úradom Prešov nariadený archeologický výskum, ktorý priniesol úžasné poznatky o priebehu a výstavbe mestského opevnenia Kežmarku. Predbežné výsledky archeologického výskumu pozitívnym spôsobom zasiahli do pokračujúcej obnovy školského areálu a stanú sa tak podkladom pre zmenu funkčného využitia areálu školy a v neposlednom rade aj k zatraktívneniu aktívnych a oddychových zón.

Cesta I/66 je zrejme najdlhšie používanou cestnou komunikáciou v Banskobystrickom kraji

zverejnené: 17. júna 2022
Nález cesty magna via antiqua pri obci Devičie Stredom Slovenska viedol dôležitý komunikačný koridor medzi juhom a severom a najmä ložiskami nerastných surovín v horách, ktorého počiatky zrejme siahajú hlboko do praveku. Počas stavebnej činnosti na oprave cesty I/66 boli objavené významné nálezy, ktoré s týmto koridorom priamo súvisia.  Stavba dočasnej obchádzky odhalila viac ako 300 ročnú vozovku a kamenný most. Nález sa podaril len vďaka tomu, že v 40. rokoch 20. storočia bola cesta v krátkom úseku pri obci Devičie posunutá o niekoľko metrov. Výsledky archeologického výskumu poukazujú na fakt, že historická vozovka je zachovaná pod konštrukčnými vrstvami súčasnej cesty vo viacerých úsekoch od Devičia po Podzámčok. 

Európske dni archeológie 2022 na Slovensku opäť pozývajú k návšteve archeologických lokalít, múzeí či online priestoru

zverejnené: 14. júna 2022
Európske dni archeológie 2022 na SlovenskuEurópske dni archeológie 2022 sa budú konať v dňoch 17. až 19. júna 2022 na viacerých miestach na Slovensku, pod šírym nebom na archeologických náleziskách, v chládku múzeí, ako aj v online priestore. Podujatie má za cieľ spropagovať a priblížiť prácu archeológov a archeologické dedičstvo širokej verejnosti. Archeológovia, pamiatkari a muzeálni pracovníci Vás budú sprevádzať po archeologických pamiatkach, expozíciách a výskumoch, pripravia pre Vás zaujímavé prednášky či aktivity pre deti. Na internete budú sprístupnené interaktívne prezentácie archeologických nálezísk a zaujímavých nálezov.

Nález pravekého hrobu pod materskou škôlkou v Brestovanoch

zverejnené: 13. júna 2022
Nález pravekého hrobu pod materskou škôlkou v Brestovanoch Pri stavebných úpravách materskej škôlky v Brestovanoch narazili pracovníci na ľudské kosti. Pri obhliadke pracovníkmi KPÚ Trnava a Západoslovenského múzea v Trnave sa zistilo, že ide o hrobový nález. Podrobnejší výskum a vyzdvihnutie nálezu koncom minulého týždňa ukázal, že išlo o 4000 rokov starý hrob zo staršej doby bronzovej obsahujúci typický ženský šperk ako kostené korálky, medený náramok a dve záušnice v tvare vŕbového listu.

Medzinárodná vedecká konferencia PAMIATKOVÁ ZÓNA SLOVENSKO

zverejnené: 9. júna 2022
Ilustračná fotografia - pečiatka Št.referát na ochranu pamiatok na SlovenskuPamiatkový úrad Slovenskej republiky ako spoluorganizátor pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu PAMIATKOVÁ ZÓNA SLOVENSKO. Podujatie sa uskutoční v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši dňa 15. júna 2022. Príležitosťou konferencie je storočnica transformácie Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku na rovnomenný Štátny referát, ktorá nastala dňom 1. júna 1922.
 
 

Nález sekery zo staršej bronzovej doby v okrese Skalica

zverejnené: 6. júna 2022
Nález sekery zo staršej bronzovej doby v okrese SkalicaPočas prieskumu známeho archeologického náleziska v okrese Skalica, potrebného pre podklad na zabezpečenie zvýšenia jeho ochrany, sa našiel zriedkavý archeologický predmet – sekera zo staršej bronzovej doby. Doposiaľ je to z tohto skúmaného náleziska najstarší kovový predmet. Prieskum realizovali archeológovia Pamiatkového úradu SR, KPÚ Trnava a nadšenci archeológie z občianskych združení.Menšia sekera má dĺžku 9,5 cm, rozšírenú vejárovitú sečnú časť, plytko prežliabnuté ploché strany s náznakmi bočných líšt a zahrotené tylo. Patrí do tzv. saského typu sekier, ktorého najstaršie exempláre sa vyrábali ešte z medi.
 

Sympózium PÚSR a NPÚ na tému „Konverze památkových objektů, areálů a krajiny“, 18. – 20. 5. 2022 v Ostrave

zverejnené: 25. mája 2022
Sympózium PÚSR a NPÚ 2022 v Ostrave V dňoch 18. – 20. 5. 2022 sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov pamiatkových orgánov z Národního památkového ústavu (označenie) a Pamiatkového úradu SR, ktoré tento rok organizátorsky zabezpečoval Národní památkový ústav Ostrava (označenie). V priebehu dvoch konferenčných popoludní zaznelo celkom 20 odborných príspevkov napĺňajúcich hlavnú tému podujatia: „Konverze památkových objektů, areálů a krajiny“. Podujatie zároveň poskytlo priestor na vôbec prvé stretnutie čerstvo vymenovaného generálneho riaditeľa PÚSR, Ing. arch. Pavla Ižvolta, PhD., MsC. s generálnou riaditeľkou NPÚ Ing. ach. Naděždou Goryczkovou.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu