SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Bádateľňa opäť otvorená

zverejnené: 17. januára 2022
Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveArchív a knižnica Pamiatkového úradu SR sú od 17. januára 2022 opäť otvorené pre verejnosť.

Návštevníci môžu osobne prísť študovať archívne a knižničné dokumenty do priestorov bádateľne za určených bezpečnostných a hygienických opatrení a za dodržania pokynov uvedených v prílohe.

Objednávajte sa vopred elektronicky na adrese: archiv@pamiatky.gov.sk alebo kniznica@pamiatky.gov.sk.


Dve tváre jednej záchrany hradného areálu

zverejnené: 11. januára 2022
Záchrana hradného areálu UhrovecNemožno poprieť, že jeden z najmalebnejších a z architektonicko – historického hľadiska najautentickejších hradov Slovenska sa ukrýva v lesoch Strážovských vrchov a je ním hrad Uhrovec. O jeho záchranu sa v náročných podmienkach už niekoľko rokov usiluje občianske združenie Hrad Uhrovec. Okrem každoročného „hasenia“ havarijných situácii na stáročia chátrajúcich murivách a postupného spracovávania rozsiahlej prípravnej a projektovej dokumentácie, sa podarilo združeniu zavŕšiť komplexnú obnovu pamiatkového objektu hospodárska budova. V minulom roku sa sily združenia zamerali okrem iných nevyhnutných prác na skutočný poklad – pamiatkový objekt jedinečne zachovanej románskej hradnej kaplnky z 13. storočia, kde bola objavená gotická nástenná maľba, datovaná približne do druhej polovice 14. storočia. Záchrana vzácnej fresky sa začala vďaka zanietenej podpore verejnosti v súťaži, ktorú každoročne vyhlasuje Nadáciou VÚB s názvom Poklady Slovenska.
 

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky KPÚ Banská Bystrica

zverejnené: 5. januára 2022

logo

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje širšie vnútorné výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Pozícia: Riaditeľ/riaditeľka KPÚ Banská Bystrica 

Prihlásenie možné do: 23.1.2022

Viac informácií na slovensko.sk

Váh vydal ďalší hodnotný archeologický nález

zverejnené: 3. januára 2022
Nález krátkeho meča v povodí Váhu pri HlohovciV lete našiel miestny obyvateľ pri Hlohovci v koryte Váhu počas zníženej vodnej hladiny predmet, ktorý ho zaujal. Keď doma zistil, že ide o archeologický nález, prišiel s ním do múzea, kde ho archeológ poučil, že ho musí ohlásiť a odovzdať krajskému pamiatkovému úradu. Nálezom je krátky meč (mečík, dlhá dýka) s dĺžkou takmer 26 cm a hmotnosťou skoro 150 g. Rukoväť z organického materiálu sa nezachovala. Ostali po nej len stopy v okolí nitov. Podobné krátke meče sa vyskytujú zhruba v povodí Dunaja, a to od južného Nemecka až po srbskú Vojvodinu. Charakteristické sú pre začínajúce mohylové kultúry strednej bronzovej doby, teda približne pre 16. stor. p. n. l. Podobný mečík sa na Slovensku našiel vo Včelinciach, kde bol súčasťou hromadného nálezu bronzových predmetov.
 

Dante v Košiciach …?

zverejnené: 31. decembra 2021
Dante v Košiciach?Ako v básni na prelome rokov, keď v novoročnú noc zvonia zvony, ponáhľa sa pútnik – snílko s vetrom zvona, s vetrom búrky po chvejúcej sa zemi…Veľký košický zvon Urban, znejúci v Urbanovej veži ako kedysi na pamiatku víťazstva nad morovou epidémiou, odzváňa nám smutnokrásne i ďakujúco na záver starého roka, vyzváňa s krehkou nádejou na začiatok nového. Ožívajú spomienky, príbehy, sny, blízki ľudia, tváre známe i neznáme. Hlas jeho úderov dvíha pohľad pútnika nahor, a tam sa stretáva s pohľadom tváre muža s vavrínovým vencom, zobrazeného medzi ostatnými v omietke na fasáde veže, nápadne, či skôr zdiaľky nenápadne sa ponášajúceho možno aj na oslavovaného talianskeho básnika Dante Alighieriho. Ožíva tak aj spomienka, ako pápež František v septembri tiež prechádzal okolo našej Urbanovej veže, a zvonili majestátne zvony. Ten istý pápež, ktorý Dantemu venoval v jeho výročnom roku svoj inšpirujúci list, upriamujúc aj naše vnímanie na spoločné putovanie očistcom i rajom v Božskej komédii. Sprítomňuje sa nám tu preto veľmi symbolicky aj dnešný - „košicko – danteovský“ omietkovo - pamiatkarský príbeh pre Vás, už na počiatku Roku Pána 2022…


Druhé medzinárodné sympózium Drevené cerkvi oblasti Karpát a východného pohraničia

zverejnené: 23. decembra 2021
Unikátny glóbus v jasovskej knižnici
Medzinárodné sympózium na tému drevenej sakrálnej architektúry v oblasti Karpát, ktoré organizuje Národné múzeum v poľskom Przemyśli, dosiahlo tento rok druhé pokračovanie a tým sa stáva tradíciou. Nasledujúci príspevok informuje o podujatí, kde opäť nechýbala aktívna účasť zo Slovenska.

Pamiatkarska verzia hry Kvarteto k stiahnutiu

zverejnené: 21. decembra 2021
Pamiatkarska hra Kvarteto titulkaV predvianočnom čase sme pre malých i veľkých nedočkavcov pripravili elektronickú verziu hry Kvarteto. Hra je okrem oddychu zároveň aj zdrojom poznávania, vedomostí a inšpiráciou k ďalšiemu objavovaniu. Do kvarteta boli vybrané objekty - národné kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v Trnavskom kraji, z ktorých mnohým hrozil zánik. Budeme radi, ak Vám táto hra okrem hodín dobrej zábavy prinesie aj nové podnety k spoznávaniu svojho okolia a histórie. Stačí si len stianuť PDF súbor v priloženom odkaze, použiť v tlačiarni správnu hrúbku papiera, vytlačiť, vystrihnúť a zábava môže začať. Vianočnú pohodu želajú trnavskí pamiatkari.

Revue Pamiatky a múzeá - ročník 2021

zverejnené: 20. decembra 2021
Titulka Revue Pamiatky a múzea 4/2021Posledné tohtoročné číslo revue Pamiatky a múzeá prináša širokú škálu príspevkov z oblasti prezentácie a ochrany nášho kultúrneho dedičstva. Dočítate sa viac o vývoji stredovekej sakrálnej architektúry v Šamoríne, okolnostiach revitalizácie historických kúpeľných domov v Turčianskych Tepliciach či pamiatkovej obnove Paláca Lubomirských na hrade v Starej Ľubovni. Do aktuálneho čísla sme zaradili aj príspevky o neľahkom putovaní Biblie zo 16. storočia a cenných špaňodolinských medených výrobkov do fondov slovenských pamäťových inštitúcií. Oboznámime Vás s náročným procesom reštaurovania neskororokokového oltárneho obrazu z Kostola sv. Martina v Bošanoch a nazriete do zákulisia bojov prvej svetovej vojny na našom území, ktorých svedectvom sú vzácne fotografie. Bohatstvo historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave i zaujímavý výstavný projekt Treasures of Slovakia v americkom štáte Iowa predstavíme v závere čísla.

Odborný seminár K dejinám mlynov - výskum a mapovanie (online)

zverejnené: 9. decembra 2021
Program seminára K dejinám mlynov - výskum a mapovanieMilí kolegovia a nadšenci pre technické pamiatky, radi by sme vás pozvali na online odborný seminár s názvom  "K dejinám mlynov - výskum a mapovanie", ktorý pripravil Pamiatkový úrad v spolupráci s Vodné mlyny Oblazy n.o.. Seminár bude prebiehať dňa 14.12.2021 od 9:30 cez aplikáciu MS Teams, keďže sa osobne nemôžeme stretnúť. Prednášať budú traja kolegovia z Čiech a ďalší ľudia venujúci sa bádaniu o mlynoch najmä zo slovenských archívov.  Program seminára a link na pripojenie k online semináru v článku ...
 

Výstava svetové dedičstvo UNESCO - Dunajský Limes na Slovensku

zverejnené: 8. decembra 2021
Výstava svetové dedičstvo UNESCO - Dunajský Limes na Slovensku, foto: L. PinčíkováPamiatkový úrad SR v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Rusovce dnes nainštalovali na námestí pri fontáne v Rusovciach výstavu Svetové dedičstvo UNESCO - Dunajský Limes na Slovensku. Cieľom výstavy je priblížiť obyvateľom a návštevníkom Rusoviec medzinárodnú archeologickú lokalitu Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť), ktorá je od 30. júla 2021 zapísaná v prestížnom Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, spoločne so súčasťami v Nemecku a Rakúsku. Rozhodol o tom v tajnom hlasovaní Výbor svetového dedičstva na svojom 44. zasadnutí konanom v čínskom meste Fu-čou (Fuzhou). Zápis sa týka prvej, západnej, časti Dunajského Limesu a zahŕňa 77 pamiatok rímskeho hraničného systému na rieke Dunaj od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku. Vďaka tomuto zápisu získalo Slovensko novú, v poradí už ôsmu lokalitu Svetového dedičstva UNESCO.
 

Európska legenda - Dr. Patay Pál (1914 – 2020)

zverejnené: 8. decembra 2021
Dr. Patay Pál (1914 – 2020) - európska legendaDeň 8. december je v kalendári spojený s narodeninami jedného pozoruhodného Európana. Z Budapešti nám však presne pred rokom prišla smutná správa, že ešte 4. októbra nás opustil - Dr. Pál Patay – legenda stredoeurópskej archeológie a kampanológie – v nedožitom 106. roku svojho činorodého života. Už v mladosti sa začal zaujímať o najstaršie dejiny a navzdory tomu, že vojna a problémy po nej mu občas bránili venovať sa svojmu poslaniu, zostal mu do smrti verný. Vďaka tomu, že ho súčasne zaujali aj staré zvony, sa stal otcom kampanológie v Maďarsku. Mnohí pamiatkari, archeológovia, kampanológovia, muzeológovia a iní po celom Slovensku stále čerpajú z neuveriteľnej bohatosti jeho prác i z dobrodružnej inšpirácie jeho života. A práve vďaka všetkým krásnym ľudským i odborným prepojeniam si prostredníctvom osobného rozprávania archeologičky Dr. Márie Lamiovej z Košíc chceme aj my sprítomniť dary jeho života a tvorby pre naše časy ...
 

Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach

zverejnené: 29. novembra 2021
Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých UherciachVeľké Uherce sú starobylou obcou na strednom Ponitrí známou predovšetkým aktivitami rodiny Thonetovcov, ktorá sa v obci usadila v 19. storočí, prebudovala renesančný kaštieľ do novogotickej podoby a vytvorila pracovné príležitosti v známej drevospracujúcej továrni. História obce však siaha oveľa hlbšie, o čom svedčí i pôvodne stredoveký Kostol sv. Michala Archanjela. Koncom 18. storočia bola v strede obce postavená kaplnka – zvonica s nikou na západnom priečelí, v ktorej je osadená socha Piety. Funkcia zvonice tohto „dvojjediného“ objektu sa zdôraznila dodatočným umiestnením veľkého zvona s dolným priemerom 75,5 cm od Adalberta Littmanna s datovaním 1837 a nápisom „IN HONOREM IESU SALVATORIS DIVAE MATRIS ET STEPHANI [M] AC  S[ancti] IO[annis] NEP[omuceni] ORATE PRO NOBIS“.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu