Prejsť na obsah
Register NKP a PO - icon

Register NKP a PO

Register pamiat. území - icon

Register pamiat. území

Online Archív - icon

Online Archív

Formuláre žiadosti - icon

Formuláre žiadosti

Telefónny zoznam - icon

Telefónny zoznam

Online knižnica - icon

Online knižnica

Pamiatkový úrad SR spustil do prevádzky nové webové sídlo úradu, ktoré spĺňa súčasné technické podmienky a štandardy, no s nevyhnutnými úpravami zachováva pôvodné členenie i (aktualizovaný) obsah. Stránka má dočasný charakter a po spustení Pamiatkového informačného systému bude nahradená úplne novým formátom portálu s viacerými funkcionalitami, integráciami a privátnou zónou. Našich sledovateľov a čitateľov žiadame o zasielanie upozornení na nezrovnalosti a technické problémy v súvislosti s novou stránkou, tak aby sme ich mohli čo najskôr opraviť či odstrániť. Za podnety a zlepšovanie nášho webového sídla vám vopred ďakujeme. Kontaktovať nás môžete na webmaster@pamiatky.gov.sk alebo ois@pamiatky.gov.sk.

Oznamy a aktuality PÚSR

Aktuality KPÚ

Úradná tabuľa

 • Úradná tabuľa KPÚ Prešov

  • 25.11.2022 | „Zmena využitia tenisovej haly na nebytové priestory s mu…
 • Úradná tabuľa KPÚ Trnava

  • 24.11.2022 | „Revitalizácia krajiny Zeleneč“, v kat. úz. Zeleneč, obec…
  • 16.11.2022 | „IBV Piccola Italia, Borovce, PS 01, SO 03, SO 05, SO 06,…
  • 16.11.2022 | „VN – 22kV Napájač Piešťany – Horná Streda“, navrhovaná v…
 • Úradná tabuľa KPÚ Nitra

  • 24.11.2022 | „LE_Devičany, Žuhračka, VNK, VNV“, kat. úz. Dolné a Horné…
  • 23.11.2022 | „RADOVÉ RODINNÉ DOMY“, v kat. úz. Malý Báb, okr. Nitra v …
  • 15.11.2022 | „NZ_Nové Zámky, Mederská_VNK, TS, NNK, Čerešňa“, kat. úz….
 • Úradná tabuľa KPÚ Žilina

  • 21.11.2022 | „Náučný chodník – spoločne po stopách dávnej minulosti“ -…
 • Úradná tabuľa PÚ SR

  • 21.11.2022 | Cintorín vojnový v obci Ňagov, okres Medzilaborce, k. ú. …
  • 21.11.2022 | Cintorín vojnový v obci Ladomirová, okres Svidník, k. ú. …
  • 14.11.2022 | Dom robotnícky (dom zamestnancov Ferdinandovej huty) v ob…
 • Úradná tabuľa KPÚ Trenčín

  • 11.11.2022 | „Rekonštrukcia plynovodov Bojnice – Cintorínska 1. SC, ÚO…
  • 7.11.2022 | „Veľký Klíž – rekonštrukcia verejného vodovodu“ v k. ú. V…
  • 7.11.2022 | „Sprístupnenie hradu Lednica E1 – architektonicko – stave…
 • Úradná tabuľa KPÚ Bratislava

  • 3.11.2022 | Bratislava, Kozia ul. č. 22, k.ú. Staré Mesto udržiavacie…
 • Úradná tabuľa KPÚ Banská Bystrica

  • Úradná tabuľa KPÚ Košice

   Vysvetlivky používaných skratiek:
   KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.