Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Veliteľská budova na hrade Muráň je zastrešená

Aktuálny stav, foto: L. Huňavý

Dom veliteľa je v poradí druhý pamiatkový objekt na hrade Muráň z celkového počtu 18 pamiatkových objektov, ktorý bolo možné zastrešiť podľa doloženej historickej dokumentácie. Ako prvá bola v predchádzajúcom období zastrešená vstupná brána, v roku 2023 sa ukončila realizácia nosnej konštrukcie krovu vrátane strešnej krytiny domu veliteľa.

Dom veliteľa je samostatne stojaci objekt v blízkosti línie západného opevnenia hradného areálu, ktorého vznik je možné datovať do obdobia 14. storočia. Pôvodný dvojtraktový objekt mal pomerne komplikovaný stavebno-historický vývoj. Z pôvodne rozsiahlejšieho objektu sa zachoval juhozápadný trakt tvoriaci dvojpodlažnú budovu, ktorá bola prestrešená valbovou strechou. Žiaľ, bez pravidelnej údržby a vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok v povojnovom období strecha deštruovala a následne sa objekt dostal do torzálneho stavu. Bol dlhodobo nevyužívaný, postupne degradovali obvodové murivá, výplňové konštrukcie a došlo k čiastočnej deštrukcii klenieb interiéru. V priebehu rokov 2012 až 2020, sa po pamiatkovom výskume (archeologickom a architektonicko-historickom) a spracovaní projektovej dokumentácie realizovala konzervácia existujúcich murív, doplnila sa koruna nosných obvodových murív, zabezpečili sa klenby v interiéri objektu, domurovali sa špalety okenných a dverových otvorov. 

V roku 2023 bola ukončená etapa obnovy tzv. veliteľskej budovy na hrade Muráň, ktorá pozostávala z realizácie nosnej konštrukcie krovu vrátane strešnej krytiny. Na hrade sa tak vytvorilo zázemie, ktoré bude po ukončení obnovy interiéru (doplnenie klenieb, schodiska a výplňových konštrukcií) miestnou samosprávou využité na propagáciu a zabezpečenie fungovania celého hradného areálu.

Ladislav Huňavý, KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec

Historická fotodokumentácii, začiatok 20. stor., zdroj: Archív PÚ SR
Stav pred obnovou, foto: L. Huňavý
Stav počas obnovy strechy, foto: L. Huňavý
Stav po obnove strechy, foto: L. Huňavý
Aktuálny stav, foto: L. Huňavý
Aktuálny stav, foto: L. Huňavý
Pohľad do interiéru, foto: L. Huňavý
Pôvodné omietkové vrstvy, foto L. Huňavý
Pohľad na veliteľskú budovu z areálu hradu, foto L. Huňavý