Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Prvá etapa pamiatkovej obnovy kaštieľa v Želiezovciach

Kaštieľ v Želiezovciach pred druhou svetovou vojnou, pohľad na čelnú JZ fasádu, ktorá zatiaľ neprešla obnovou. Pred kaštieľom stojí posledná majiteľka kaštieľa grófka Ernestína  Coudenhove, rodená  Breunner. Zo Želiezoviec odišla tesne pred príchodom fronty zdroj: súkromný archív P. Polku

Prebiehajúca obnova kaštieľa v Želiezovciach (okres Levice) patrí medzi pozitívne príklady obnov – podarilo sa nájsť vhodnú funkčná náplň obnovovaného objektu a zároveň obnova prebieha v súlade s podmienkami Krajského pamiatkového úradu Nitra. Pravidelná komunikácia zúčastnených strán a ich spolupráca na dosiahnutí rovnakého cieľa, ktorým je záchrana a kvalitná obnova pamiatky, môžu priniesť skutočne príkladné a povzbudivé výsledky.

Kaštieľ Esterháziovcov z 18. storočia, ktorý je vo vlastníctve mesta Želiezovce čakal na svoju obnovu niekoľko desaťročí. Jednopodlažný štvorkrídlový kaštieľ bol v zlom stavebno-technickom stave. Okrem vstupnej brány a niekoľkých okien sa nezachovali žiadne pôvodné prvky, pričom ešte v 80. rokoch 20. storočia disponoval kaštieľ vysokým stupňom autenticity a v objekte boli pôvodné podlahy, okná, dvere, klasicistické keramické pece, kované dvierka vymetacích otvorov a pod. Niekedy počas 80. – 90. rokov 20. storočia došlo k odcudzeniu, strate alebo zničeniu väčšiny pôvodných prvkov a detailov kaštieľa, ako aj k necitlivému odstráneniu veľkej časti stropov a takmer všetkých povrchov stien a podláh interiéru. Po dlhých rokoch chátrania sa okrem finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta, podarilo získať aj finančné prostriedky z dotácií v rámci cezhraničnej spolupráce a Grantov EHP a Nórska (nórske fondy). Obnova kaštieľa bola rozdelená na niekoľko etáp, pričom prvá etapa bola ukončená v roku 2023 a zahŕňala obnovu strechy a juhovýchodného krídla kašieľa.

Kaštieľ v Želiezovciach môžeme radiť medzi pamiatky regionálneho, ale i národného významu, a to vďaka osobnostiam, ktoré v ňom nejaký čas žili a pôsobili. Okrem svojho významného majiteľa grófa Jána Karola Esterháziho, známeho mecenáša a milovníka umenia, tu v jeho službách pôsobil viedenský hudobný skladateľ Franz Schubert či svetoznámy viedenský cukrár Franz Sacher. Ako pocta týmto osobnostiam, budú priestory kaštieľa využívané ako základná umelecká škola, výstavné priestory a cukráreň podávajúca slávnu sacherovu tortu podľa tradičného receptu. V prvej etape prác sa okrem strechy podarilo obnoviť aj juhovýchodné krídlo. Hoci sa nezachovalo veľa pôvodných povrchov, autentických prvkov a detailov, počas obnovy sa podarilo zachrániť a umelecko-remeselne obnoviť pôvodné okná, ktoré boli zväčša zvesené, rozobraté na časti a uložené v priestoroch kaštieľa. Remeselník musel jednotlivé prvky, krídla, či rámy inventarizovať a priradiť tak, aby sa z nich dali vyskladať kompletné okná. Chýbajúce dvere a niektoré chýbajúce okná boli vyrobené ako slohová kópia, pričom veľmi užitočným pomocníkom bol materiál z archívu KPÚ Nitra – dôsledné zameranie vtedy ešte existujúcich prvkov a detailov kaštieľa z roku 1987. Na základe detailov zo zamerania sa dali vyhotoviť aj repliky interiérových dverí, dokonca s replikou pôvodných mosadzných kovaní, ktoré boli namieru odlievané z mosadze. V tomto duchu by mala pokračovať aj ďalšia etapa obnovy, v rámci ktorej budú dokončené ostatné tri krídla kaštieľa a fasády. 

Vďaka uvedomelému prístupu vlastníka, ale i dodávateľa stavebných prác, ktorý dokázal zabezpečiť veľmi šikovných remeselníkov, môžeme túto obnovu hodnotiť ako príkladnú a treba už len veriť, že takýchto príkladov bude stále viac. 

Dňa 22. marca 2024 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti – 1. etapa za prítomnosti členov mestskej samosprávy Želiezoviec, zástupcu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a partnerov projektu – miestnych organizácií (Základná organizácia Maďarského osvetového inštitútu na Slovensku – Csemadok Želiezovce, Castellum ZELIZ, o. z.) a nórskej organizácie NOPA (Nórska spoločnosť skladateľov a textárov). Viac informácií o projekte nájdete na stránke kaštieľa.

Zuzana Holičková, KPÚ Nitra 

Kaštieľ v Želiezovciach pred druhou svetovou vojnou, pohľad na čelnú JZ fasádu, ktorá zatiaľ neprešla obnovou. Pred kaštieľom stojí posledná majiteľka kaštieľa grófka Ernestína  Coudenhove, rodená  Breunner. Zo Želiezoviec odišla tesne pred príchodom fronty zdroj: súkromný archív P. Polku
Kaštieľ v Želiezovciach pred druhou svetovou vojnou, záber na SV krídlo, ktoré bolo predmetom obnovy, zdroj: súkromný archív P. Polku
Kaštieľ v Želiezovciach, SV krídlo a strecha počas obnovy, foto: Z. Holičková
Kaštieľ v Želiezovciach, pohľad na fasádu SV krídla po obnove strechy, interiéru SV krídla a súvisiacich výplní otvorov, foto: Z. Holičková
Kaštieľ v Želiezovciach, chodba SV krídla pred a po obnove, foto: Zuzana Holičková
Dobový záber na miestnosť hlavného centrálneho salónu v SV krídle a fotografia stavu po obnove, zdroj: Magyar Nemzeti Múzeum a Z. Holičková
Miestnosť v nároží SV krídla s pôvodnými oknami z 19. storočia, stav pred obnovou, foto: Z. Holičková
Zvyšok pôvodného okna z chodby, ktorý bol repasovaný a rekonštrukčne doplnený o chýbajúce časti, nálezový stav, foto: Zuzana Holičková
Repasácia pôvodného okna z 18. – 19. stor., foto: Z. Holičková
Pôvodné repasované okno po obnove z exteriéru, foto: Z. Holičková
Repasované okno v chodbe SV krídla po obnove z exteriéru, foto: Z. Holičková
Slohové kópie interiérových dverí vyhotovené podľa zamerania z 1987, foto: Z. Holičková
Nový mosadzný odliatok dobovej kľučky vyhotovený podľa zamerania z 1987, foto: Z. Holičková
Detaily zaniknutých interiérových dverí  a kovaní, zameranie 1987, zdroj: Krajský pamiatkový úrad Nitra, ŽELIEZOVCE – KAŠTIEĽ, Zameranie a vyhotovenie dokumentácie architektonických detailov a umeleckoremeselníckych výrobkov; Geodézia, n. p. Bratislava, Minarič, A., 1987, A-411, A-412
Záverečná konferencia projektu Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti – 1. etapa z 22. marca 2024, foto: Z. Holičková