Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Odbor konzervačnej vedy

Odbor konzervačnej vedy

Odbor konzervačnej vedy (OKV) vznikol v roku 2023 transformáciou reštaurátorských ateliérov Pamiatkového úradu SR v Bratislave a Levoči s vyše 40-ročnou históriou a ich zlúčením s Chemicko-technologickým oddelením (CHTO) – teraz „OKV Lab“. Odbor vykonáva nasledujúce aktivity:

  • Vedeckovýskumnú činnosť v oblasti konzervačnej vedy.
  • Zabezpečuje chemicko-technologické analýzy pre potreby zamestnancov Pamiatkového úradu SR, spolupracujúcich inštitúcií, reštaurátorov, výskumníkov, vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a zberateľov umenia.
  • Vedie archív vzoriek z predmetov kultúrno-historického dedičstva.
  • Poskytuje konzultácie a edukačné aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva pre zamestnancov Pamiatkového úradu SR a širokú verejnosť.
  • Dokončuje zmluvné záväzky ORA Bratislava a ORA Levoča s úlohou čo najskoršej finalizácie.

Odbor riadi: Mgr. Patrik Farkaš, Ph.D.
+421 220 464 417 | patrik.farkas@pamiatky.gov.sk

Hlavný sekretariát: Jana Eliašová
+421 220 464 418 | +421 918 602 201 | jana.eliasova@pamiatky.gov.sk

Vedúca pracoviska v Levoči: Mgr. Eva Spaleková
eva.spalekova@pamiatky.gov.sk

Sekretariát pracoviska v Levoči: Mária Sakáčová
+421 532 453 111 | maria.sakacova@pamiatky.gov.sk

Služby OKV Lab: Ing. Lenka Vrbiková, PhD.
+421 220 464 402 | lenka.vrbikova@pamiatky.gov.sk

Cenník chemicko-technologických služieb laboratória odboru (OKV Lab) nájdete tu:

OKV_cennik_2024 (pdf, 900 kB)

ADRESA:

Odbor konzervačnej vedya jeho laboratórium OKV Lab
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Pracovisko OKV v Levoči
Nová 55
054 01 Levoča