Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Usmernenia, metodické a odborné materiály

Usmernenia, metodické a odborné materiály

Koncepcia ochrany pamiatkového fondu - koncepčný materiál obsahuje návrhy a úlohy pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako aj pre vybrané ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy, na jeho vypracovaní sa podieľal aj Pamiatkový úrad SR. Cieľom týchto návrhov a úloh je zlepšiť fyzický stav i vnímanie pamiatkového fondu verejnosťou. Materiál bol prerokovaný a schválený Vládou SR 9.4.2015.

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu národných kultúrnych pamiatok v krízových situáciách (pdf, 49 kB) číslo: MK -3010/2008-10/11546 metodický pokyn má odporúčací charakter a má slúžiť ako pomôcka pri príprave zabezpečenia ochrany kultúrnych pamiatok pre čas vyhlásenia krízovej situácie

Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 (pdf, 1,01 MB) vypracovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v marci 2017

 

Metodické a výskumné materiály

Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku (pdf, 13,07 MB) - Metodika, Autori: Juraj Gembický – Radek Lunga, Pamiatkový úrad SR, Košice 2014

Metodická inštrukcia pre umiestňovanie OZE - fotovoltická energia (pdf, 81 kB), Vypracovala: Viera Dvořáková, 2012

Metodika identifikácie a výskumu historických krovov (pdf, 13,36 MB), Autori: Ľubor Suchý, Daniela Zacharová a kol., PÚSR 2018

Prieskum krovových konštrukcií na vybraných kultúrnych pamiatkach v územnej pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica a pracovísk Banská Štiavnica, Lučenec (pdf, 145 kB). Vypracoval: Ing. Ľubor Suchý, PhD., KPÚ Prešov