Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. PÚSR
 3. Knižnica PÚSR

Knižnica Pamiatkového úradu v Bratislave

Knižnica Pamiatkového úradu SR je odborná knižnica, ktorej fondy zodpovedajú kultúrnemu, vedeckému, spoločenskému a štátosprávnemu poslaniu Pamiatkového úradu SR a jeho právnych predchodcov. Od svojho vzniku v roku 1919 sa zameriava na literatúru o ochrane pamiatok, pričom si všíma všetky príbuzné disciplíny – históriu, dejiny umenia, architektúru, archeológiu, archívnictvo a pomocné vedy historické, etnológiu, reštaurovanie atď. V jej fondoch sa nachádza aj právnická literatúra, zbierky zákonov, slovníková a encyklopedická literatúra. Najväčšie zastúpenie má literatúra slovenskej proveniencie, ale veľmi početný je aj fond cudzojazyčnej literatúry, najmä českej, maďarskej, poľskej, nemeckej, anglickej a francúzskej.

Online knižnica PÚSR

 • Online knižničný katalóg Pamiatkového úradu SR

EODOPEN

 • EODOPEN – zdigitalizované  staršie odborné dokumenty z produkcie PÚSR

Databáza odborných webových lokalít

 • Elektronické informačné zdroje - databázy, portály, e-periodiká (voľne dostupné)

Ďalšie odkazy

Knižničný a výpožičný poriadok (pdf, 28 kB)

Výberová bibliografia ochrany pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2006 - 2010

 

Rozdelenie knižničných fondov

 • fond všeobecnej odbornej literatúry – 20 000 ks
 • fond reštaurátorskej literatúry – 2 000 ks
 • fond encyklopedickej a slovníkovej literatúry – 2 000 ks
 • fond periodík – 7 000 ks (kompletné ročníky odborných slovenských a zahraničných časopisov)
 • fond kníh veľkých formátov – 1 000 ks

 

Kontakt

email: kniznica@pamiatky.gov.sk