Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Kategória: KPÚ Banská Bystrica

Turie Pole, Vorderwagen a jeho nálezové okolnosti, foto: M. Miňo

Archeológia sa zaoberá širokým spektrom dokladov o ľudskej činnosti od prvých kamenných nástrojov až po modernú bojovú techniku druhej svetovej vojny.…

Kostol sv. Juraja , Stará Halič, zdroj: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec

Interiér Kostola sv. Juraja prešiel od svojho vzniku niekoľkými rozsiahlymi stavebnými úpravami. Románska loď pochádza z tretej štvrtiny 13. storočia.…

Szitnyayovský dom, celkový pohľad z Námestia sv. Trojice, foto: L. Hudec

Na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica pokračuje príprava komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky Szitnyayovský dom…

Socha anjela, dole pôvodný stav so sekundárnymi nátermi, hore stav po odstránení sekundárnych premalieb, foto: A. Gregová, Digitálny archív fotografií KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica

V rokoch 2016 až 2024 prebiehali reštaurátorské práce na hlavnom barokovom Oltári sv. Michala Archanjela z rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala…

Park, zdroj: Archív PÚ SR

Mnohé z historických kúpeľných areálov na Slovensku sa v 90. rokoch 20. storočia dostali do existenčných problémov, s ktorými súvisela následná…

Dvorová časť ZUŠ, v pozadí zničený Korenekovský dom a kultúrne centrum Eleuzína, foto: KPÚ BB

Po uhasení posledných ohnísk požiaru, ktorý v centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu 18. marca 2023 v dopoludňajších hodinách v podkroví Pischlovho…

Spona typu Certosa, včasná doba laténska (približne 410-380 p.n.l.), foto: KPÚ BB

Na archeologické nálezy  môžeme naraziť úplne kdekoľvek, najmä v krajine po miléniá intenzívne využívanej ľuďmi ako je tá  naša. Tradične sa…

stredná časť nálezovej situácie s so zvyškami drevených kolov zaniknutého dreveného mosta trčiacimi nad hladinu, foto: KPÚ BB

Zvolenská brána patrí medzi miesta s najväčšou koncentráciou opevnení na našom území (https://sketchfab.com). Dôvodom, prečo vo väčšine epoch bol…

Nález cesty magna via antiqua pri obci Devičie

Stredom Slovenska viedol dôležitý komunikačný koridor medzi juhom a severom, ktorého počiatky zrejme siahajú hlboko do praveku. Tento koridor nemá…