Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Kategória: Aktuality KPÚ

Hálova drevenica vo Važci po obnove, foto: Z. Čechová-Beranová

Koncom augusta 2021 došlo vo Važci k požiaru vzácneho ľudového domu. Národná kultúrna pamiatka – drevený zrubový dom je známy aj ako Hálova drevenica…

Kaštieľ, Petrovany – západný pohľad z parku, najstaršia známa podoba na dobovej maľbe zrejme z 19. storočia, zdroj: KPÚ Prešov

Kaštieľ v Petrovanoch bol postavený v období doznievajúceho vrcholného baroka. Podľa archívnych prameňov prebiehala jeho výstavba v rokoch 1753 –…

Turie Pole, Vorderwagen a jeho nálezové okolnosti, foto: M. Miňo

Archeológia sa zaoberá širokým spektrom dokladov o ľudskej činnosti od prvých kamenných nástrojov až po modernú bojovú techniku druhej svetovej vojny.…

Pohľad na strechu objektu od juhovýchodu, foto: B. Konečný, SKD Martin

Budova Slovenského komorného divadla (SKD) bola postavená v rokoch 1888 –1889 podľa návrhu architekta – staviteľa Blažeja Félixa Bullu, ktorý študoval…

Kostol sv. Juraja , Stará Halič, zdroj: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec

Interiér Kostola sv. Juraja prešiel od svojho vzniku niekoľkými rozsiahlymi stavebnými úpravami. Románska loď pochádza z tretej štvrtiny 13. storočia.…

Fasáda s hlavným vstupom po obnove, foto: L. Pastierová, KPÚ Trenčín

V septembri 2023 bolo v Trenčíne slávnostne otvorené nové Kultúrno-kreatívne centrum sídliace v priestoroch obnovenej národnej kultúrnej pamiatky…

Pec na tavenie rudy z doby rímskej, foto: E. Fottová, AÚ SAV

V polovici roka 2023 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica rozhodol o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území, na ktorom je plánovaná…

Szitnyayovský dom, celkový pohľad z Námestia sv. Trojice, foto: L. Hudec

Na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica pokračuje príprava komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky Szitnyayovský dom…

Socha anjela, dole pôvodný stav so sekundárnymi nátermi, hore stav po odstránení sekundárnych premalieb, foto: A. Gregová, Digitálny archív fotografií KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica

V rokoch 2016 až 2024 prebiehali reštaurátorské práce na hlavnom barokovom Oltári sv. Michala Archanjela z rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala…

OznamyKPÚ Prešov

V minulosti bolo vykonaných niekoľko komplexných architektonicko-historických výskumov meštianskych domov, vrátane bývalého župného domu na Slovenskej…