Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Kategória: KPÚ Trnava

Trnava, figurálne plastiky na drieku nohy konsekračného kalicha z roku 1520, zdroj: KPÚ Trnava

K predmetom historického zlatníckeho remesla v Trnave pribudol ďalší artefakt. Neskorogotický pozlátený, bohato zdobený kalich bol nájdený v skrýši…

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja - titulka

Pozývame verejnosť na 28. ročník odborného seminára venovaného pamiatkam na území Trnavy a v Trnavskom kraji, ktorý sa uskutoční v priestoroch…

Averz mince z nájdeného pokladu, foto: M. Budaj
KPÚ Trnava

Počas podrobnej numizmatickej analýzy pokladu mincí, nájdeného pri Piešťanoch v roku 2020, bola zistená razba, ktorej nález doposiaľ na Slovensku…

Prezentovaný hrot šípu z Považia. Foto O. Žaár-PAMARCH, s.r.o., foto: M.Sládok
KPÚ Trnava

4. mája 2023 sa v sídle Krajského pamiatkového úradu Trnava uskutočnil deviaty ročník Geologicko – paleontologicko – archeologickej diskusie (GEPAARD…

Tanier rozbitý zvrchu. Foto: nálezca
KPÚ Trnava

V roku 2010 našiel miestny obyvateľ Košolnej, okres Trnava, pri výstavbe rodinného domu fragmenty taniera, ktoré si odložil. Po čase sa dostali k jeho…

Hroz z oboch strán. Foto: M. Sládok/KPÚ Trnava
KPÚ Trnava

Osvetová a propagačná činnosť pamiatkarov o archeologickom dedičstve sa minulý rok odplatila doposiaľ najstarším ohláseným nálezom mimo výskumu…

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja - titulka
KPÚ Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava si Vás dovoľujú pozvať na 27. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja.…

Pohľad na vŕšok šibenice z juhu. Foto: Grznár
KPÚ Trnava

V Holíči na Záhorí sa uskutočnil prvý, systematický archeologický výskum novovekej šibenice na Slovensku a výsledky boli pozoruhodné. Najzaujímavejší…

Brondzový kosák nájdený v Hubine, foto: M. Sládok
KPÚ Trnava

V roku 2021 sa v okrese Piešťany objavili dva zaujímavé archeologické nálezy z mladšej až neskorej doby bronzovej (1 300/1 200 až 900/800 p.n.l.),…

Obnova sakristie kostola v Smolenickej Novej Vsi
KPÚ Trnava

V pôvodne gotickom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolenickej Novej Vsi boli v rámci čiastkovej obnovy sakristie zistené vo vrstvách dve…