Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Nález unikátnej striebornej mince z 13. storočia pri Piešťanoch

KPÚ Trnava
Averz mince z nájdeného pokladu, foto: M. Budaj

Počas podrobnej numizmatickej analýzy pokladu mincí, nájdeného pri Piešťanoch v roku 2020, bola zistená razba, ktorej nález doposiaľ na Slovensku nebol známy. Mincou je fenig, ktorý má na averze vyrazené poprsie korunovaného panovníka s ľaliovitým žezlom a na reverze kráčajúce štvornohé zviera, pravdepodobne baránka. Ide o problematickú mincu, ktorá zatiaľ nebola presne zaradená. Pochádza najskôr z mesta Norimberg a možno ju datovať rámcovo do 13. storočia. V staršej literatúre bola zaradená medzi norimberské mince Ľudovíta IV. (1314-1347), ale ako ukázal aj tento poklad, ktorý bol ukrytý do zeme tesne po roku 1306, ide o chybné datovanie. V najnovších prácach o norimberskom mincovníctve dokonca nebol fenig zaradený ani medzi norimberské razby.

Poklad od Piešťan tvorí 147 strieborných mincí z obdobia vlády Přemysla Otakara II. (1251-1276) až Fridricha Pekného (Fridricha I. Habsburského) ako vojvodu (1306-1314), ktoré našiel turista v lese. Podľa obdobia schovania mincí pravdepodobne súvisia s konfliktom medzi Karolom I. Róbertom z Anjou a Matúšom Čákom Trenčianskym. O náleze Krajský pamiatkový úrad Trnava obšírnejšie informoval krátko po objavení (Nález pokladu strieborných mincí z 2. polovice 13. a 1. polovice 14. stor. pri Piešťanoch). Aktuálne je štúdia o náleze predložená redakcii slovenského archeologického časopisu.

V odbornej terminológii sa na súbor zámerne ukrytých archeologických nálezov používa výraz depot.

Za obdobie existencie KPÚ Trnava (od roku 2002) je to druhý ohlásený náhodný mincový depot. Prvým bol nález v Kostolných Kračanoch, časti Pinkové Kračany, nájdený v roku 2016 pri kopaní jamy na bazén. Obsahoval minimálne 345 strieborných mincí, prevažne grajciarov a toliarov, z rokov 1624 až 1704. Nálezca najprv odovzdal 312 mincí, archeológovia pri skúmaní miesta nálezu objavili ďalších 18 mincí a v roku 2020 polícia odovzdala KPÚ Trnava 15 mincí, ktoré nálezca zatajil. V súčasnosti sa pripravuje monografické spracovanie pokladu.

Podľa pamiatkového zákona je archeologickým nálezom hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou, napr. črepy z nádob, nástroje, zbrane, šperky, mince a pod. Archeologickým nálezom sú tiež vojenské predmety, ktoré sa našli v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádzajú spred roku 1946. Čo robiť, ak nájdete archeologický nález, sa dočítate tu (odkaz na Čo robiť, keď nájdem archeologické nálezy?).

Neoprávnené vyhľadávanie, vykopávanie, vyzdvihovanie, premiestňovanie a aj samotné prechovávanie archeologických nálezov je protiprávne podľa pamiatkového a trestného zákona.

Spracoval: Matúš Sládok (KPÚ Trnava), Marek Budaj (Múzeum mincí a medailí v Kremnici)

 

Averz mince z nájdeného pokladu, foto: M. Budaj
Averz mince z nájdeného pokladu, foto: M. Budaj
Reverz mince z nájdeného pokladu, foto: M. Budaj.
Časť nájdeného pokladu mincí, foto: P. Grznár