Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Nález kalicha v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

Trnava, figurálne plastiky na drieku nohy konsekračného kalicha z roku 1520, zdroj: KPÚ Trnava

K predmetom historického zlatníckeho remesla v Trnave pribudol ďalší artefakt. Neskorogotický pozlátený, bohato zdobený kalich bol nájdený v skrýši odhalenej počas obnovy exteriéru severnej veže Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. Počas prác bola narušená murárska plenta, ktorá odkryla dutinu v murive. V dutine sa nachádzal vzácny kalich zabalený v papieri. Spôsob uloženia a miesto nálezu indikovali, že kalich bol schovaný v nie tak vzdialenej minulosti. 

Konsekračný kalich bol, podľa nápisu na spodnej strane nohy, vyrobený v roku 1520. V roku 1627 ho renovovali. Šesťlupeňová základňa kalicha, noha s guľovitým nodusom a košík kupy sú zdobené technikami prerezávaného ornamentu, rytím, filigránom a striebornými rastlinnými ornamentmi, v ktorých sú umiestnené červené brúsené kamene. Na drieku nohy je šesť figurálnych plastík. Z figúr sa zatiaľ podarilo identifikovať postavu vzkrieseného Ježiša Krista, po jeho stranách sú dvaja svätci alebo svätice v starovekom oblečení, nasledujú dve postavy svätcov v rytierskom brnení a pandantom k postave Ježiša Krista je postava svätice s korunou na hlave, ktorá v ruke drží kríž alebo meč. Atribúty svätých nie sú dobre čitateľné, k ich interpretácii napomôže podrobný ikonografický rozbor.

Kalich je opísaný v inventári farnosti z roku 1857 ako najstarší kalich, ktorý patril k liturgickému vybaveniu Baziliky sv. Mikuláša. S istotou ho možno identifikovať podľa nápisu, ktorý sa uvádza v inventarizácii a ktorý sa zhoduje s nápisom na spodnej strane základne.[1] Okolnosti nálezu nás vedú k domnienke, že kalich v stavbe skryl niektorý z vtedajších kňazov farnosti v polovici 20. storočia, v období potláčania a prenasledovania cirkví komunistickým režimom. Domnievame sa tiež, že schovanie tohto vzácneho kalicha súvisí aj s ukrytím pompéznej barokovej monštrancie od Jána Silášiho, ktorá bola nájdená vo vzduchovom kanáli organu na empore kostola v roku 2005.

Obnova západného dvojvežia chrámu priblíži kostol k jeho výrazu zo začiatku 15. storočia a architektonicko-historický výskum prinesie nové poznatky k jeho stavebnému vývoju. Hoci sa pri obnovách historických objektov zvyknú nachádzať významné dobové detaily alebo prvky umelecko-remeselného charakteru, objav v podobe kalicha bol nečakaný.

 

Žofia Geričová, KPÚ Trnava


 


[1] RADVÁNI, H. a M. DOBŠOVIČ. Bazilika svätého Mikuláša v Trnave. Bratislava: Lúč, 2011, s. 165. ISBN 978-80-7114-863-0.

Trnava, figurálne plastiky na drieku nohy konsekračného kalicha z roku 1520, zdroj: KPÚ Trnava
Trnava, signatúra na konsekračnom kalichu, zdroj: KPÚ Trnava
Trnava, konsekračný kalich nájdený v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, zdroj: KPÚ Trnava