Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Nález hrobu vojaka a zákopov z druhej svetovej vojny v Senici

Aktuality KPÚ
Ostatky vojaka po začistení, foto: R. Ölvecky (PAMARCH, s. r. o.)

V druhej polovici minulého roka sa počas archeologického výskumu na stavbe v Senici, medzi jej mestskými časťami Sotina a Kunov, našli, okrem iných nálezov, aj pozostatky z druhej svetovej vojny. Nájdené boli kostrové ostatky vojaka a neskôr aj zákopy. Krajský pamiatkový úrad Trnava nariadil na stavbe výskum z dôvodu predpokladu výskytu starších nálezov, nálezy z vojny boli preto neočakávané. Počtom archeologických objektov z druhej svetovej vojny je výskum zatiaľ najbohatším v Trnavskom kraji. Výskum vedie Róbert Ölvecky zo súkromnej archeologickej spoločnosti PAMARCH, s. r. o.

Telo vojaka bolo uložené na bývalom poli v plytkej jame hrobového pôdorysu, vo vystretej polohe na chrbte. V páse bolo mierne ohnuté, ľavá ruka bola ohnutá v lakti a od lakťa nižšie uložená v polohe mimo tela. Takúto situáciu interpretujeme ako rýchly pohreb už stuhnutého tela po prechode frontu, ktorý zvyčajne realizovali miestni obyvatelia. Lebku a pravú ruku narušil bager, oblasť panvy bola dávnejšie poškodená, pravdepodobne pri orbe.

Miestny múzejník zistil, že v meste ešte donedávna žil pamätník, ktorý po prechode frontu približne v mieste súčasného nálezu našiel telo vojaka a pochoval ho. Dnes však, žiaľ, nie je možné s istotou potvrdiť, či išlo o telo aktuálne skúmaného vojaka, alebo sa v lokalite nachádza, resp. nachádzal ďalší hrob.

Popri ostatkoch boli nájdené aj ďalšie artefakty. Gombíky z uniformy – z košele, blúzy a nohavíc – a tiež háčik a zvyšky koží z popruhov svedčia o tom, že išlo o príslušníka ozbrojených síl Tretej ríše. Nemusel to však byť Nemec. V nemeckej armáde slúžili aj vojaci iných európskych národov, a to aj Slováci. Pri stehennej kosti bol jeden náboj (7,92 × 57 mm Mauser), ktorý bol v mieste vrecka uniformy. Pri predkolení sa našiel jeden kovový predmet, zrejme strela sovietskej proveniencie. Vzhľadom na polohu predmetu predpokladáme, že nebol uložený v uniforme, a do hrobu sa mohol dostať náhodne so zásypom pri pochovávaní. Z tela určite nepochádza. Cez mäkké tkanivá by preletel a ak by telo zasiahol už odniekiaľ odrazený, bol by zdeformovaný. Z osobných predmetov sa našla čepeľ obyčajného nožíka, ktorý bol na okraji hrobovej jamy. Do hrobu sa mohol dostať pri prehľadávaní uniformy pochovávajúcim alebo náhodne so zásypom. Ostatná bežná výbava, ako sú prilba, poľná fľaša, obal s plynovou maskou, poľná lopatka, zbraň či bodák, ale aj osobné predmety ako napríklad hygienické potreby boli pre jeho spolubojovníkov či pochovávajúcich užitočné, preto sa v hrobovej jame nenašli. V zásype hrobu sa nachádzali početné úlomky omietky a stavebnej keramiky. Neďaleko sa odkryli zvyšky murovanej hospodárskej budovy (maštale?). Výskyt sutiny z nej v hrobe napovedá, že budova súvisí s vojakom. Vzhľadom na polohu budovy mohla slúžiť ako palebné postavenie či pozorovateľňa. Paľbou bola asi poškodená, pričom v nej alebo pri nej zahynul aj nájdený vojak. Opadaný či odletený stavebný materiál sa do hrobovej jamy dostal so zásypom.

Z vojaka sa dochovala neúplná a recentne fragmentovaná kostra. Podľa antropologickej analýzy sa vojak dožil 35 rokov (± 5) a vysoký bol niečo cez 160 cm. Príčina smrti nebola zistená, čo je však bežné, keďže smrteľné poranenie často zasiahne iba mäkké tkanivá tela. Analýza odhalila patologické zmeny, ktoré mohli byť spôsobené osteoartritídou alebo ťažkou a opakovanou námahou.

Zo Senice a Sotiny boli vojská Tretej ríše a Maďarského kráľovstva vytlačené vojskami ZSSR a Rumunského kráľovstva 7. apríla 1945, a z blízkeho Kunova 8. apríla. V niektorom z týchto dní padol aj skúmaný vojak.

Na stavbe v Senici sa na inom mieste objavili aj dve časti zákopového systému so streleckými postaveniami (výklenkami). Jedna časť zákopov narušila starší praveký objekt. Či si osoby, ktoré zákopy kopali uvedomili, že ho prekopávajú a či v ňom našli niečo pre nich zaujímavé nevieme. Z archeologickej literatúry sú však známe prípady, kedy sa počas kopania vojenských objektov počas druhej svetovej vojny narazilo aj na artefakty, ktoré sa dostali do múzejných zbierok.

Nález tohto hrobu nie je jediným z druhej svetovej vojny v Trnavskom kraji, ktorý sa skúmal metódami archeologického výskumu. Aj predchádzajúce boli len improvizované a neoznačené v teréne. Prvým bol hrob, ktorý sa náhodne našiel v roku 2015 na území obce Buková. Pochovaný bol v ňom vojak vo veku 40 až 45 rokov, ktorého zabil výbuch granátu. Krátko po nálezoch v Senici sa v Jablonici skúmalo sondou miesto hromadného hrobu, ktorý bol v minulosti narušený a čiastočne exhumovaný. Zatiaľ sa v ňom objavila len jedna ľudská kosť. Okrem toho archeológovia skúmali aj ostatky nepochovaných vojakov. V roku 2005 sa v Dechticiach počas výskumu okopu našli ľudské kosti neznámeho počtu vojakov. V roku 2009 sa v Hlohovci pri kopaní elektrickej prípojky narazilo na okop rozmetaný mínometným granátom, v ktorom boli zvyšky minimálne troch vojakov. Vo všetkých týchto prípadoch patrili ostatky podľa súčastí uniforiem a výstroje takisto vojakom Tretej ríše. K nálezom vojakov dochádza aj v ostatných krajoch.

 

Ako postupovať pri náleze ostatkov

Vojna zanechala počas Slovenského národného povstania a prechodu frontu na Slovensku v rokoch 1944 a 1945 v neznámych improvizovaných a masových hroboch či v zasypaných palebných postaveniach ešte tisícky doposiaľ nezvestných ozbrojených príslušníkov najmä Tretej ríše, Sovietskeho zväzu, Rumunského kráľovstva, Maďarského kráľovstva a Československej republiky. V doposiaľ neznámych hroboch môžu ležať aj civilné obete fašistických a nacistických represálií. Z uvedených nálezov je zrejmé, že z času na čas sa na obete vojny pri rôznych výkopových a zemných prácach narazí. Preto je dôležité pri náleze akýchkoľvek kostí, o ktorých sa nálezca čo i len domnieva, že sú ľudské a je pri nich zrejmé, že nie sú z nedávnej doby, nepokračovať v prácach, ktorými boli odhalené a najneskôr na druhý pracovný deň kontaktovať územne príslušný krajský pamiatkový úrad, ktorý posúdi, či ide o archeologický nález. Preskúmanie takéhoto nálezu zaberie zvyčajne iba jeden deň a realizátor prác nemusí mať obavy, že by v nich po výskume nemohol pokračovať. Niekedy sa vďaka identifikačnej známke či osobnému predmetu podarí obeť aj identifikovať. Množstvu obetí vojny doposiaľ žijú príbuzní, ktorí budú vďační za zistenie, kde a ako člen rodiny zahynul a za možnosť pietne ho pochovať. Preto považujme ohlásenie takéhoto nálezu nielen za zákonnú, ale i morálnu povinnosť voči zomrelým i žijúcim.

Ak viete o neoznačenom vojnovom hrobe, ktorý by mohla ohroziť výstavba či iná činnosť, napríklad vykrádanie, oznámte ho prosím miestnemu krajskému pamiatkovému úradu.

 

Matúš Sládok, KPÚ Trnava

Podklady: Róbert Ölvecky a Robert Iván (PAMARCH, s. r. o.), Tomáš Motus (Múzeum Senica)

Hrob vojaka na začiatku skúmania, foto: R. Ölvecky (PAMARCH, s. r. o.)
Ostatky vojaka po začistení, foto: R. Ölvecky (PAMARCH, s. r. o.)
Detailný záber na trup a hornú končatinu, foto: R. Ölvecky (PAMARCH, s. r. o.)
Detailný záber na hornú časť horných končatín, foto: R. Ölvecky (PAMARCH, s. r. o.)
Detailný záber na dolnú časť horných končatín, foto: R. Ölvecky (PAMARCH, s. r. o.)
Výber z nálezov z hrobu, rôzna mierka, foto: R. Ölvecky (PAMARCH, s. r. o.)
Zákop na začiatku skúmania, foto R. Ölvecky (PAMARCH, s. r. o.)
Zákop po vybratí zásypu, okrúhle jamy sú praveké archeologické objekty, foto R. Ölvecky (PAMARCH, s. r. o.)
Detailný záber na palebnú pozíciu, foto R. Ölvecky (PAMARCH, s. r. o.)