Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

28. ročník odborného seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja - titulka

Pozývame verejnosť na 28. ročník odborného seminára venovaného pamiatkam na území Trnavy a v Trnavskom kraji, ktorý sa uskutoční v priestoroch trnavskej radnice. Na podujatí autorky a autori predstavia výsledky realizovaných archeologických či architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov sakrálnych i profánnych pamiatok na území mesta i širšieho regiónu.

Kde? Na Hlavnej ul.č.1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva  

Kedy? 14.12.2023 (štvrtok)

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Program

13.00Začiatok, prezentácia účastníkov15.20Prestávka
13.20Neznáma stredoveká sakrálna stavba a ďalšie unikátne nálezy z archeologického výskumu Námestia SNP v Trnavedoc. Dr. phil. Erik  HrnčiarikTrnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasickej  archeológieprof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. –Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra histórieIng. Miroslav Matejkasamostatný výskumník v oblasti pamiatkového výskumu  16.10Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Dolných OrešanochK  výsledkom architektonicko-historického a reštaurátorského výskumuMgr. Elena Sabadošová –samostatná výskumníčka v oblasti pamiatkového výskumu Mgr. art. Peter Hrachovský s kolektívom reštaurátor    
13.50Renesančná etapa trnavského mestského opevneniaMgr. Peter GrznárKrajský pamiatkový úrad Trnava16.40Metodické prístupy k prezentácii exteriérových sôch v Trnavskom krajiMgr. Žofia GeričováKrajský pamiatkový úrad Trnava
14.20Historické nápisy na fasádach profánnych stavieb na príklade nálezov z TrnavyMgr. Zuzana RábikováKrajský pamiatkový úrad Trnava   17.10Nález  základov zaniknutého románskeho kostola v BáčiBc. Filip Vojtechovský – Bc. Andrea Hegedüšová  AA Avala, s.r.o
14.50Kačenáreň v KopčanochNové archeologické pramene po 60 rokochPhDr. Peter Baxaarcheológ  17.40Diskusia, ukončenie seminára

Pozvánka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2023 (pdf, 149 kB)

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja - titulka