Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Výstava a seminár "Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny" v Trenčíne

logo-DEKD.jpg

Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s Mestom Trenčín a Krajským pamiatkovým úradom Prešov Vás pozýva na výstavu Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na Území Slovenska. Výstava a sprievodné podujatie - odborný seminár sa uskutočnia pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023. Výstavu budete môcť bezplatne navštíviť od 4. do 14.9.2023 v átriu Mestského úradu v Trenčíne a odborný seminár sa uskutoční 5. septembra 2023 v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín.

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁRA

5. september 2023 - Sobášna sieň Mestského úradu Trenčín (vstup zo Sládkovičovej ulice)

10:00 – 10:20 – privítanie a úvodné slovo organizátorov
10:20 – 10:50 – Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na Slovensku. Základné princípy zriaďovania a výstavby počas vojny a konečnej úpravy v medzivojnovom období (PaeDr. ThLic. Anton Liška, PhD., KPÚ Prešov)
10:50 – 11:10 – Metodické princípy obnovy frontových a lazaretných vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na príkladoch z Prešovského kraja (PaeDr. ThLic. Anton Liška, PhD., KPÚ Prešov)
11:10 – 11:30 – Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok v Trenčíne (Trenčín, Zábranie) (Mgr. Ľubica Špániková, KPÚ Trenčín)
11:30 – 12:00 – Zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky - Cintorín a kaplnka, cintorín vojnový (I. svetová vojna), ÚZPF č. 12182/1- 2, Trenčín (Ing. arch. Stanislav Barényi, Ing. arch. Karin Barényiová, Liptovský Mikuláš)
1.etapa obnovy – Informačný pylóny (Ing. arch. Alexander Topilin, Trenčín, Mgr. art. Lucia Tóthová, FA ČVUT Praha)
12:00 – 12:20 - Zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky - NKP cintorín a miesto pamätné „Pomník padlým na Brezine“, ÚZPF č. 1338/1- 2, Trenčín
1.etapa obnovy – Vlajkosláva, Obnova kamenných častí, Stavebné práce (Ing. arch. Alexander Topilin, Trenčín)
12:20 - diskusia, pozvanie na výstavu a záverečné slovo

DEKD-2023-TN-program seminára (pdf, 429 kB)

logo-DEKD.jpg