Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Ako sa Hradil pamiatkarom stal ...

KPÚ Košice
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila

Chránime už celé desaťročia jeho hrob na historickom cintoríne sv. Rozálie v Košiciach ako národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Rovnako chránime jeho ateliér na košickej Zbrojničnej ulici,  jeho pamätnú tabuľu na tomto ateliéri a tiež jeho oltárne obrazy vo viacerých chrámoch východného Slovenska. A tak sme ho toto leto v rámci nášho kontinuálneho vzdelávania konečne chceli spoznať aj osobne „naživo“ – respektíve v časovej retrospektíve! Elemír Halász-Hradil (1873 – 1948) v plnej kráse vďaka skvelej výstave Východoslovenskej galérie v Košiciach spolu s najnovšou výpravnou monografiou o jeho živote a diele, a to všetko v podaní hlavného kurátora a autora Miroslava Klebana so spolupracovníkmi.

Ako k téme výstižne uvádzajú vybrané úryvky v podaní Východoslovenskej galérie: „Výstavný projekt je expozičným výstupom dvojročnej vedecko-výskumnej činnosti života a diela košického výtvarníka Elemíra Halász-Hradila. (...) Výstava je koncipovaná ako odraz života človeka v čase meniacich sa geopolitických štruktúr a kultúrnych vplyvov. Halász-Hradil, narodený v monarchii a neskôr prispôsobujúci sa spoločenským zmenám, od priameho zážitku s vojnou, rozpadu monarchie,  cez vznik nového Československého štátu, je človekom, ktorého príbehy týchto neľahkých časov sú vyrozprávané v jeho výtvarnej tvorbe. Zámerom kurátorskej koncepcie je prezentovať umelcovu tvorbu na základe témy, nakoľko je jeho tvorba širokospektrálne zameraná a žánrovo pestrá. (...) Portréty a autoportréty, krajinomaľba, frontové obrazy, kresby a maľby z bojov I. svetovej vojny. (...) Výstava prezentuje viac ako 140 diel, (olejomaľby a kresby), ktoré retrospektívne prehodnocujú autorovu bohatú tvorbu. Súčasťou výstavy je aj dokumentačný materiál z autorovej rodinnej pozostalosti (korešpondencia, denníky, novinové články, kresby, vyznamenania a rôzne osobné listiny). Na výstave sú zastúpené diela zo štátnych galerijných zbierok na Slovensku a v Maďarsku a zo súkromných zbierok z Prahy, Budapešti a Košíc.“

Ďakujeme za vždy pôsobivé, osobné a veľmi obohacujúce zoznámenia, úprimne gratulujeme k úspechom krásnej výstavy premietnutej aj do novej publikácie a tešíme sa na ďalšie tvorivé spolupráce i zaujímavé pokračovania. 

Viac na:

vsg.sk/elemir-halasz-hradil-1873-1948/

vsg.sk/obchod/elemir-halasz-hradil-1873-1948/

Autor: Juraj Gembický, KPÚ Košice

Foto:  J. Gembický (digitálny archív KPÚ Košice)

 

Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila
Výstava VSG - Život a dielo Elemíra Halász-Hradila