Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Zaži barok ... s pamiatkarmi!

KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice

" Hledám obraz a taky vidím obraz,když ten muž v zrcadle ke mne promluví.“ (Grasham Nash)

Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov špecializovanej štátnej správy môže mať pestré a zaujímavé podoby. Teatrálne, pompézne, emotívne, moderné i príťažlivé. Ako samotní pamiatkari. Alebo ako barok. Ponúkame Vám v tomto štýle barokovú inšpiráciu, ktorú sme – košickí pamiatkari  – mohli zažiť vďaka dlhoročnej spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Pri oživenom stretnutí s barokom na aktuálnej výstave sme vďaka pútavému výkladu hlavného kurátora Ivana Havliceho vnímali možno aj to, čo vyjadril poľský básnik Adam Zagajewski: „Stál som mlčky pred čiernym obrazom, / pred plátnom, ktoré sa mohlo premeniť / na plášť, na košeľu či zástavu, / stalo sa však vesmírom. / Stál som mlčky pred čiernym plátnom, / plný nadšenia a vzdoru a rozmýšľal som / o umení maľovať a o umení žiť, / o množstve prázdnych a studených dní, / o chvíľach bezradnosti, / o svojej chladnej fantázii, / ktorá je srdcom zvona / a žije, len keď sa zvon kolíše, / udierajúc o to, čo miluje, / milujúc to, čo udiera, / a pomyslel som si, že to plátno / mohlo byť aj ... bozkom.

Pointu košickej akcie výstižne uvádza oficiálny text k výstave:
Expozícia prezentuje predovšetkým diela východoslovenskej proveniencie, ale aj niekoľko importov. Badať v nich dobovo príznačnú pluralitu viacerých umeleckých štýlov, no najviac vynikajú prieniky klasicizujúceho baroka a prvkov nastupujúceho rokoka. Expozícia je zostavená výlučne z vlastných zbierok Východoslovenského múzea. Jedným najzaujímavejších exponátov je zreštaurovaný oltár Proroka Daniela z už neexistujúceho kostola v Dúbrave, alebo súsošie Sv. Martina a žobráka zo Spišskej Kapituly. Myšlienkou projektu je moderná prezentácia a príťažlivé inštalácie zbierok remesla, výtvarného umenia, spoločenského i náboženského života danej doby. Expozícia má za úlohu vtiahnuť návštevníka priamo do príbehu a harmonicky skĺbiť výnimočné zbierky s moderným zážitkom. Rovnako tak, ako aj samotný barok bol založený na teatrálnosti, pompéznosti, emotívnosti či svetelných kontrastoch.“

A ako by dodal na záver aj Karel Kryl: „Románská gotika i barok s renesancí i zde se dotýká ....“ Prijmite, prosím, našu obrazovú ochutnávku ako pozvánku – a príďte na chvíľu do Košíc zažiť aj Váš barok!

Spracoval: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice

Pozri aj: vsmuzeum.sk/zazi –barok/

https://www.youtube.com/watch?v=Gz4pp0sC5HQ

Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: J. Gembický, KPÚ Košice
Výstava Zaži barok, VSM Košice. Foto: R. Mokriš, KPÚ Košice