Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Nálezy dvoch takmer kompletných historických vojenských vozidiel z obdobia druhej svetovej vojny

Turie Pole, Vorderwagen a jeho nálezové okolnosti, foto: M. Miňo

Archeológia sa zaoberá širokým spektrom dokladov o ľudskej činnosti od prvých kamenných nástrojov až po modernú bojovú techniku druhej svetovej vojny. Celistvejšie kusy vojenskej techniky však po takmer 80. rokoch nachádzame veľmi zriedkavo. Väčšinou sa nájdu jednotlivé súčiastky poškodených strojov – časti tankových pásov, rôzne súčiastky alebo len zvyšky plechov. 

O to významnejšie sú nálezy dvoch takmer kompletných historických vojenských vozidiel z obdobia druhej svetovej vojny vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Nálezy boli nahlásené nezávisle od seba príslušníkom našich ozbrojených síl a zamestnancom Vojenského historického ústavu Praha. Zhodou okolností ide o dva modely toho istého vozidla. Jeden sa našiel v mokradiach potoka pri zaniknutej dedine Turie Pole a druhý na cintoríne zaniknutej dediny Lešť. Ide nemecký predný voz alebo Vorderwagen. Vozidlo slúžilo na prepravu samostatných mobilných zariadení ako kusy artilérie, poľnej kuchyne a podobne. Skladá sa z mohutnej železnej ťažnej tyče, o ktorú bol v prednej časti zapriahnutý primárne konský alebo volský záprah, neskôr aj motorové vozidlo a vzadu prepravovaný komponent. Vozidlo malo železnú nápravu. Na náprave boli pôvodne kolesá skladajúce sa zo železných a drevených častí. Železné obruče kolies boli síce na drevených kolesách, ale tie mali železné úchyty na drevené lúče. Kolesá mali aj železné náboje. Samotný povoz pozostával z kozlíka pre kočiša s úchytmi na osobné zbrane a z plechového úložného priestoru. 

Nález bol pri prvotnej obhliadke a dokumentácii prevedený ako majetok štátu na Vojenské historické múzeum Svidník, ktoré si ho za asistencie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica a Ozbrojených síl SR vyzdvihlo. Zvlášť náročné bolo najmä vyzdvihnutie kompletnejšieho vozidla z Turieho Poľa. Toto vozidlo bude možné autentickejšie zreštaurovať aj vďaka tomu, že sa počas jeho vyzdvihnutia podarilo dohľadať pomerne veľa drobných súčastí pomocou detektora kovov.

Martin Miňo, KPÚ Banská Bystrica

Turie Pole, Vorderwagen a jeho nálezové okolnosti, foto: M. Miňo
Vyprosťovanie fragmentu stupačky, foto: M. Miňo
Turie Pole, Vordewagen po prevrátení, foto: M. Miňo
Dohľadávanie súčiastok detektorom kovov, foto: M. Miňo
Časť z dohľadaných súčiastok, foto: M. Miňo
Plánovanie transportu z močiara, foto: M. Miňo
Nakladanie na smyk, foto: M. Miňo
Príprava ľudského záprahu, foto: M. Miňo
Transport na smyku cez močiar, foto: M. Miňo
Transport na smyku, foto: M. Miňo
Nakladanie na rampu nákladného vozidla, foto: M. Miňo
Lešť, nakladanie druhého exempláru historického vojenského vozidla, foto: M. Miňo
Vorderwagen so zapriahnutou húfnicou, historická fotografia, zdroj: Wikimedia Commons
Lešť, cintorín zaniknutej dediny, foto: M. Miňo
Lešť, cintorín zaniknutej dediny, náhrobník z roku 1920, foto: M. Miňo
Lešť, cintorín zaniknutej dediny, náhrobník z roku 1950, foto: M. Miňo
Lešť, cintorín zaniknutej dediny, náhrobník  z roku 1950, detail, foto: M. Miňo