Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Nástenné maľby v Kostole sv. Juraja v Starej Haliči

Kostol sv. Juraja , Stará Halič, zdroj: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec

Interiér Kostola sv. Juraja prešiel od svojho vzniku niekoľkými rozsiahlymi stavebnými úpravami. Románska loď pochádza z tretej štvrtiny 13. storočia. Za stavebníka kostola môžeme považovať majiteľa haličského hradu, ktorým v tom čase bol Dionýz zo šľachtického rodu Tomajovcov, pôsobiaci ako uhorský palatín. Okolo roku 1350 sa magister Tomáš z rodu Tomajovcov (potomok Dionýza) pustil do gotickej prestavby kostola, o čom sa dozvedáme z nápisu v gotickej majuskule na kamennej stéle v presbytériu kostola. Zbúral starú svätyňu a postavil nové polygonálne presbytérium so štyrmi úzkymi a vysokými oknami ranogotického tvaru. S touto etapou súvisí aj stavba gotického víťazného oblúka a vznik nástenných malieb, ktoré boli objavené v roku 1904 v lodi a presbytériu pri opravách kostola. 

Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica a pod jeho metodickým dohľadom sa v roku 2014 v interiéri kostola uskutočnil reštaurátorský výskum. Na základe jeho výsledkov – rešpektujúc, že nástenné maľby sú súčasťou živého sakrálneho priestoru – boli aj vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR realizované dve etapy reštaurovania v rokoch 2017 a 2018. V prvej etape sa reštaurovali výjavy Mikulášskeho cyklu, ktorý vznikol okolo polovice 14. storočia. Maľby Mikulášskeho cyklu patria k tým najhodnotnejším v kostole. Zreteľné sú tu vplyvy súdobej talianskej nástennej maľby.  Celú scénu vyhotovil jeden majster, ktorý poznal dobové umelecké trendy a zrejme bol vyškolený priamo v talianskom prostredí. Kompozične, farebným prevedením, ale aj materiálovým spracovaním sa vymyká bežnej produkcii. Vyskytujú sa tu plasticky v omietke stvárnené svätožiare svätcov – pastiglie. Mikulášsky cyklus je namaľovaný technikou pravej fresky. 

V roku 2023 prešla reštaurovaním freska sv. Tomáša s Kristom (súčasť Mikulášskeho cyklu) a mladšie nástenné maľby – maľba sv. Juraja s drakom a prvý výjav z Cyklu nerestí na severnej stene lode, ktoré pochádzajú z prvej polovice 15. storočia a sú vytvorené technikou mezzo fresco – teda technikou, pri ktorej sa maľuje do novej a ešte vlhkej omietky. Nástenné maľby sa zachovali v relatívne dobrom stave, aj keď poškodené hustým pekovaním, ale predsa v jestvujúcich plochách bez deštruktívnych zásahov a v autentickej podobe. 

Samotné reštaurovanie bolo na začiatku zamerané na stabilizáciu diela. Najskôr bola celá plocha maľby očistená od nečistôt a rôznych depozitov. Následne boli všetky poškodené časti spevnené. Tmelenie poškodených častí sa realizovalo postupne v niekoľkých krokoch. Hlboké diery boli vymurované kúskami tehly a vápennou omietkou. Jej povrch bol prispôsobený povrchu originálu pri ostrom bočnom svetle. Po preschnutí bola na tmely nanesená tónovaná vápenná vrstva, farebne prispôsobená zachovaným originálnym častiam. Nasledovala samotná retuš – lokálna, čiarkovaná, ktorá bola realizovaná práškovými pigmentami. Na záver bola prevedená fixáž. Reštaurátorské práce boli vykonané reštaurátorom odborne spôsobilým na reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry Marianom Kelešim.

Daša Paholíková, KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec

Kostol sv. Juraja , Stará Halič, zdroj: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec
Nástenné maľby, severná stena lode, začiatok reštaurovania, foto: M. Keleši
Mikulášsky cyklus, počas reštaurovania, foto: M. Keleši
Mikulášsky cyklus, po reštaurovaní, foto: M. Keleši
Mikulášsky cyklus – detail, po reštaurovaní, foto: M. Keleši
Mikulášsky cyklus – detail, po reštaurovaní, foto: M. Keleši
Výjav z cyklu nerestí, pred reštaurovaním, foto: M. Keleši
Výjav z cyklu nerestí, po reštaurovaní, foto: M. Keleši
Sv. Tomáš a Kristus, počas reštaurovania, foto: M. Keleši
Sv. Tomáš a Kristus, po reštaurovaní, foto: M. Keleši
Sv. Juraj s drakom, počas reštaurovania, foto: M. Keleši
Sv. Juraj s drakom, injektáž – detail, foto: M. Keleši
Sv. Juraj s drakom, po reštaurovaní, foto: M. Keleši
Sv. Juraj s drakom, reštaurovanie – detail, zdroj: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec (foto: D. Paholíková)
Sv. Juraj s drakom, reštaurovanie – detail, zdroj: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec (foto: D. Paholíková)