Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022

PaM-ceny-2022-titulka.jpg

Prestížne ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, udelila redakcia a redakčná rada časopisu spoločne s vydavateľmi – Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Slovenským národným múzeom – už po 32. raz.

Výročné ceny boli udelené v kategóriách:

  • Objav – nález – akvizícia
  • Expozícia – výstava
  • Publikácia
  • Obnova – adaptácia
  • Reštaurovanie
  • Podujatie
  • Audiovízia – multimédiá

Redakčná rada spomedzi 127 nominovaných projektov vybrala 21, z ktorých hlasovaním určila nositeľov 7 výročných cien.

Cenu v kategórii objav – nález – akvizícia získali  Miroslava Daňová, Klaudia Daňová, Ján Rajtár a Archeologický ústav SAV, v. v. i., Nitra, Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave s podporou ďalších inštitúcií za objav pilierov rímskeho mosta v Dunaji

Cenu v kategórii expozícia – výstava získali Ľudmila Šnajderová, Jakub Šnajder, Samuel Bruss, Krajské múzeum v Prešove, Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, Vihorlatské múzeum a Východoslovenské múzeum v Košiciach za výstavu Nevrátené. Roztratené predmety po rodine Andrássy z pôvodného mobiliára kaštieľa v Humennom

Cenu v kategórii publikácia získali Miloš Dudáš, kolektív autorov, Krajský pamiatkový úrad Žilina a Spolok Septentrio za publikáciu

Cenu v kategórii obnova – adaptácia získaliŽeleznice Slovenskej republiky v spolupráci s Milanom Hužvárom, Gabrielom Šoltésom, GS Pro, s. r. o., TEXO PARTNER, a. s., Danielou Maximovou a Krajským pamiatkovým úradom Prešov za obnovu trakčnej meniarne v Hornom Smokovci

Cenu v kategórii reštaurovanie získali Michal Pleidel, Tomáš Kružlík, Andrej Krchňák, Miroslav Šurin, Jana Piecková, Karol Ďurian, Peter Kvasňák, Restau.Art, s. r. o., Krajský pamiatkový úrad Žilina a Rímskokatolícka cirkev – Farnosť sv. Jána Krstiteľa, Liptovský Ján za reštaurovanie interiéru a exteriéru Kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

Cenu v kategórii podujatie získali Dalibor Mikulík, princ Jan Lubomirski-Lanckoroński, gróf György VI. (Raisz) Lublóváry, gróf José Miguel Zamoyski de Borbón y Navarro a Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni v spolupráci s Ľubošom Tomkom a mestom Stará Ľubovňa za stretnutie potomkov majiteľov hradu Ľubovňa 1593 – 1944

Cenu v kategórii audiovízia – multimédiá získali Filip Fabián, Jaroslava Roguľová, Ľubomír Bajaník, Róbert Valovič, Jana Durajová, Róbert Benkovits, Ružena Kovalčíková, Tibor Horváth, Radka Reviláková, Přemysl Boublík a kolektív v spolupráci s Historickým ústavom SAV za populárno-náučnú diskusiu Rozhlasu a televízie Slovenska SK Dejiny

Slávnostné odovzdanie cien laureátom sa uskutočnilo 27. septembra 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Články o ocenených dielach, ako aj zoznam všetkých nominácií sú uverejnené v časopise Pamiatky a múzeá 3/2023, viac i na facebookovom profile revue – https://www.facebook.com/PAMIATKYaMUZEA/ a sociálnych sieťach vydavateľských organizácií.

Ohlasy na podujatie:

Ranné správy RTVS, 28.9.2023

Raňajky, TA3, 28.9.2023

Hostka naladená na Devín 20.9.2023

Články: teraz.sk

 

Partneri podujatia

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Slovenské národné múzeum

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

PaM-ceny-2022-titulka.jpg
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR
Slávnostné odovzdanie cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022, zdroj: J. Šipöcz, PÚSR