Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Alfred Piffl

Alfred Piffl

V Archíve PÚ SR sa nachádzajú viaceré grafické aj písomné dokumenty o činnosti Alfreda Piffla vo sfére obnovy kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zaznamenávajú rekonštrukcie a pamiatkové výskumy štrnástich pamiatok.

V rámci Fakulty vývoja architektúry SVŠT v Bratislave, spolu so študentmi a kolegami vypracoval zamerania a historicko-architektonické výskumy pamiatkových zón Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice, v spolupráci s kolektívom fakulty vznikli plány na rekonštrukciu Bratislavského hradu, adaptácia kláštora Klarisiek v Trnave na regionálne múzeum, adaptácia farmaceutického múzea Červený rak v Bratislave či projekt nového schodiska do Štátneho archeologického ústavu na nitrianskom hrade. Ako samostatné akcie zameral profesor Piffl evanjelický kostol sv. Salvátora v Pezinku, pútnický kostol v Bratislave-Dúbravke a kostol Milosrdných bratov v Bratislave. Tiež vypracoval projekt rekonštrukcie románskeho kostola v Bíni, projekt striešky nad vstupom do gotického kostola v Smrečanoch a projekt adaptácie kaplnky kaštieľa v Brunovciach. Všetky tieto, i nasledujúce dokumenty sú profesorom Pifflom signované.

Ako zamestnanec Archeologického ústavu SAV pre SÚPSOP, spolu s reštaurátorom Mikulášom Štalmachom, vytvoril zameranie, archeologický, stavebno-historický a umeleckohistorický prieskum kaštieľa Vranovo v Palúdzke.

Na archeologických výskumoch a plánoch rekonštrukcie hradu Devín sa profesor Piffl podieľal ako externý spolupracovník SÚPSOPu.

Lucia Porubská

Alfred Piffl a pamiatková obnova vo svetle dokumentov Archívu PÚ SR (pdf, 450 kB) (celý článok v PDF, 450 kB)

Alfred Piffl vo fondoch Pamiatkového úradu SR (xls, 48 kB) (zoznam v xls, 48 kB)