Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. PÚSR
 3. Bádateľňa
 4. Bádanie
 5. Zbierka elektronických dokumentov Pamiatkového úradu SR

Zbierka elektronických dokumentov Pamiatkového úradu SR

Zbierka bola založená v roku 2000. Je spracovaná v prírastkovej knihe. K 31.12.2011 obsahuje 599 kusov CD a DVD nosičov. Nachádzajú sa na nich tieto elektronické dokumenty:

 • naskenované farebné pozitívy zo zbierky negatívov – fotografie vhodné pre publikačné a výstavné účely a pod. – tzv. Reprefond národných kultúrnych pamiatok
 • naskenované pozitívy k téme vitráže na Slovensku. Autorom záberov je Peter Fratrič
 • DVD vyrobené dodávateľským spôsobom, napr. Stredoveké nástenné maľby v srdci Európy, Drevená sakrálna architektúra na Slovensku, Kalvárie a krížové cesty na Slovensku.
 • fotodokumentácia veľtrhu Nostalgia Expo a výstav Svetové kultúrne dedičstvo a Kultúrne pamiatky zrkadle archívnych prameňov
 • časopis Informátor a zborník Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 16
 • katalóg pamiatok na predaj
 • digitálne kópie z archívnych zbierok na krajských pamiatkových úradoch spracovávané ako grafická príloha k pripravovanému Súpisu pamiatok na Slovensku
 • naskenované plány a zamerania z obdobia 1919 – 1950 zo Zbierky projektov a plánov
 • kompletne naskenovaná zbierka schematického zamerania
 • naskenované negatívy zo zbierky negatívov pre projekt elektronickej encyklopédie umenia v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV.

Viera Plávková