Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Karel Veselý

Karel Veselý

Prof. akad. mal. (* 1912 – † 1997)

Prof. akad. mal. Karel VeselýOsobnosť prof. Karla Veselého je spojená so založením a vytvorením koncepcie výučby odboru reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde dlhé roky pôsobil. Odbor bol pôvodne súčasťou Katedry úžitkových umení (1949). Samostatná Katedra odboru reštaurovania bola v Bratislave založená v roku 1978.

Prof. Karel Veselý sa narodil v Borovanoch, navštevoval maliarsku školu L. Vacátka v Prahe a neskoršie študoval na Umelecko priemyselnej škole v Prahe u prof. F. Kyselu, na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. W. Nowaka a vo Viedni. V poslednom roku svojho štúdia na AVU sa dostal do Paríža, kde bol frekventantom československého ateliéru vedeného prof. F. Kupkom. Ešte počas štúdií sa zúčastnil väčších reštaurátorských úloh v interiéri kostolav Písku, v južných Čechách a v plzenskom kraji.

Najskôr pôsobil od r. 1937 ako reštaurátor v Obrazárni vlasteneckých priateľov, neskôr v Národnej galérii Praha, odkiaľ po zaškolení prijal v roku 1949 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave miesto pedagóga a orientoval sa na problematiku výučby závesného obrazu a tabuľovej maľby. V roku 1955 dochádza k rozšíreniu výučby o špecializáciu reštaurovania polychrómovanej plastiky. Prof. Veselý sa venoval budovaniu reštaurátorského umenia na Slovensku od roku 1978 ako vedúci novovzniknutej samostatnej Katedry reštaurovania umeleckých a historických pamiatok.

V roku 1965 získal Cenu Cypriána Majerníka za reštaurovanie 48 gotických tabuľkových malieb z hlavného oltára Dómu sv. Alžbety v Košiciach, diela Košickej dielne z rokov 1474 – 1477, ktoré reštauroval v rokoch 1953 – 1964. Počas svojho pobytu na Slovensku obnovil a zreštauroval viacero významných pamiatok zo zbierok Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, Banského múzea v Banskej Štiavnici, Múzea v Bojniciach a ďalších múzeí a galérií na Slovensku.

Na Slovensku pôsobil od roku 1949 do roku 1979. Zaslúžil sa o výchovu a formovanie slovenskej reštaurátorskej generácie. Jeho žiakmi boli mnohí významní slovenskí reštaurátori napr. akad.mal. M. Spoločníková, akad. mal. E. Ricottiová, akad. mal. A. Darolová, akad. mal. V. Úradníček, akad. mal. A. Leixner, prof. akad. soch. J. Porubovič, súčasná vedúca Katedry reštaurovania na VŠVU akad. mal. D. Salamonová, Doc. akad.mal. Plekanec a ďalšie desiatky slovenských reštaurátorov. V súvislosti s jeho menom sa hovorí o Slovenskej reštaurátorskej škole. V roku 1980 sa stal profesorom na Akadémii výtvarných umení v Prahe, tu žil a pôsobil až do svojej smrti v roku 1997. Jedným z posledných diel prof. K. Veselého bolo reštaurovanie súboru gotických tabuľových malieb z hradu Karlštejn.

Pozostalosť prof. akad. mal. Karla Veselého, vedúceho Katedry reštaurovania na VŠVU Bratislava

Koncom tretieho štvrťroku 2000 získal Pamiatkový ústav Bratislava, darom od dcéry prof. K. Veselého, akad. mal. Aleny Veselej pozostalosť z jeho diela, ktorá sa skladá z písomných protokolov o vykonaných reštaurátorských prácach, najmä však rozsiahleho fondu sklenených negatívov reštaurovaných diel, negatívnych filmov a fotopozitívov realizovaných reštaurátorských akcií, ktoré vykonal za svojho pobytu na Slovensku. Pozostalosť sa dotýkala vo veľkej miere prác na gotických tabuľových maľbách hlavného oltára a ďalších oltárov v interiéri Dómu sv. Alžbety v Košiciach, ktoré prof. Veselý spolu so svojimi žiakmi realizoval vrátane prípravných prieskumových prác v rokoch 1951 – 1964. Ďalej menších akcií realizovaných pre múzeá a galérie a rímsko-katolícke farské úrady na Slovensku.

Inventár prof. akad. mal. Karla Veselého (pdf, 119 kB)