Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Zbierka digitálnych fotografií

Zbierka digitálnych fotografií

Zbierka digitálnych fotografií bola založená v roku 2004. CD a DVD nosiče sa evidujú v prírastkovej knihe. Prvé digitálne zábery sú z roku 2002. Vtedy bola zdokumentovaná archeologická lokalita Kláštorisko v Letanovciach, Spišský hrad v Žehre, pamiatková rezervácia Bratislava, Levoča, Spišské Podhradie a Spišská Kapitula, Banská Štiavnica, Vlkolínec, Spišská Sobota, ďalej Hronsek, Devín, drevená sakrálna architektúra na Slovensku. Autormi fotografií sú Peter Fratrič a Terézia Volková.

V roku 2004 sa v rámci plnenia úlohy Revízia ústredného zoznamu pamiatkového fondu na Slovensku prijala zásada, že fotodokumentácia kultúrnych pamiatok sa môže uskutočňovať aj digitálnym fotoaparátom. Pracovníčka archívu Terézia Volková vypracovala usmernenie pre archivovanie a odovzdávanie digitálnych fotografií do Archívu Pamiatkového úradu SR. Od tohto roku pravidelne pribúda do tejto zbierky fotodokumentácia národných kultúrnych pamiatok z celého Slovenska, hlavne z plnenia úlohy revízie nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok. Na jednom CD alebo DVD sa vyskytujú zábery na kultúrne pamiatky z celého okresu alebo obce. Ojedinele sa na jednom nosiči vyskytujú len fotografie jednej kultúrnej pamiatky. Autormi týchto záberov sú okrem profesionálneho fotografa aj pracovníci – pamiatkari krajských pamiatkových úradov, ktorí sa podieľajú na plnení úlohy revízie.

K 31. 12. 2011 je zaevidovaných 320 kusov DVD a CD.

Viera Plávková