Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Okresná pamiatková správa v Banskej Štiavnici

Okresná pamiatková správa v Banskej Štiavnici

OPS Banská Štiavnica, KÚŠPSPOP Banská Bystrica, stredisko Banská Štiavnica 1969 - 1990

PhDr. Katarína Pachanská, Bratislava 1996

Por. č.
Názov
Roky
č. škatule
1.
OPS - interné smernice
70 - 81
1
2.
Opatrenia OPS – KÚŠPSOP, Príkazy riaditeľa OPS
81 -83, 88
1
3.
Porady OPS
78 - 84
1
4.
KÚŠPSOP, stredisko Žiar n. Hronom - porady
84 - 90
1
5.
Koordinačné porady námestníka riaditeľa KÚŠPSOP B.Bystrica na stredisku Žiar n. Hronom
87
1
6.
Porady metodikov PS stredíska úseku PS KÚŠPSOP B.Bystrica
86 - 87
1
7.
Plán hlavných úloh
82 - 87
1
8.
Plán práce, Plnenie plánu, Rozpis plánu
80 - 85
1
9.
Rozbor činnosti
84 - 87
1
10.
Návrh plánu obnovy KP MPR B.Štiavnica a MPR Kremnica do r.2000
85
1
11.
Správy o obnovovacích prácach v MPR
82 - 83
1
12.
Štatistický výkaz KULT /MK SSR/
90
1
13.
MPR - koncepcie, správy, dohody
78 - 89
2
14.
MPR - finančný plán - DOV
81 - 90
2
15.
Objekty MPR-opravy, fasády, stavebný dozor
78 - 89
2
16.
MPR - kontrolné dni, záznamy z jednaní
79 - 90
2
17.
Schvaľovacie protokoly
78 - 83
2
18.
MPR - záznamy z jednaní reštaurátorských prác
80 - 88
3
19.
MPR - prevzatie a výber staveniska
80 - 87
3
20.
Fakturácia za PD
83 - 90
3
21.
Dlažby
81 - 86
3
Nám. SNP
22.
Obnova, rozhodnutia, reštaurovanie - všeobecné
79 - 88
3
23.
Nám. SNP č. 1 - staré č. 59/I „ Kostol ev.a.v. „vyjadrenia, faktúry
77 - 81
3
24.
Nám. SNP č. 1+3 - staré č. 60/I + 61/
Nám. SNP č. 1 + 3 - staré č. 60/I + 61/I
Nám. SNP č. 1 - staré č. 60/I - nástenné maľby, fasáda
Nám. SNP č. 3 - staré č. 61/I
80 - 88
86 - 88
80 - 82
82 - 88
3
25.
Nám. SNP č. 2 - staré č. 58/I
Vyjadrenia
83 - 88
3
26.
Nám. SNP č. 4 - staré č. 63/I
„Hotel Metropol“
faktúry + stavebné denníky
vyjadrenia
80 - 82
3
27.
Nám. SNP č. 6 - staré č. 12/II
„Fritzovský dom“
vyjadrenia
79 - 87
3
28.
Nám. SNP č. 9, 8 - staré č. 26/I, 27/I
Nám. SNP č. 8+9 - staré č. 27/I+26/I
Nám. SNP č. 8 - staré č. 27/I - vyjadrenia
Nám. SNP č. 9 - staré č. 26/I

82 - 83
82 - 86
80 - 88
3
29.
Nám. SNP č. 10 - staré č. 10/II
vyjadrenia, rozhodnutia
86 - 87
3
30.
Nám. SNP č. 11 - staré č. 9/II
vyjadrenia
87 - 88
3
31.
Nám. SNP č. 12 - staré č. 8/II, vyjadrenia
79 - 87
3
32.
Nám. SNP č. 13 - staré č. 6/II, vyjadrenia k obnove
85 - 87
3
33.
Nám. SNP č. 14 - staré č. 23/I, vyjadrenia, faktúry
78 - 87
4
34.
Nám. SNP č. 16 - staré č. 22/I, vyjadrenia, asanácia domu
77, 86
4
35.
Nám. SNP č. 19 - staré č. 4/II
79
4
36.
Nám. SNP č. 18 + 20 - staré č. 21/I + 20/I
Nám. SNP č. 20+ 18 - staré č. 20/I+21/I - vyjadrenia
Nám. SNP č.18 - staré č. 21/I - vyjadrenia
Nám. SNP č. 20 - staré č. 20/I - vyjadrenia
79 - 88
81 - 82
81 - 88
79 - 88
4
37.
Nám. SNP č. 21 - staré č. 3/II
80 - 81
4
38.
Nám. SNP č. 22 - staré č. 19/I, zastrešenie objektu
80
4
Radničné nám.
39.
Radničné nám. č. 1 - staré č. 204/II
„Budova MsNV“ vyjadrenia
78 - 85
4
40.
Radničné nám. č. 2 - staré č. 207/II, vyjadrenia
80 - 88
4
41.
Radničné nám. č. 3 - staré č. 206/II
82 - 87
4
42.
Radničné nám. č. 4 - staré č. 205/II
81 - 83
4
Trojičné nám.
43.
Obnova - všeobecne
80 - 88
4
44.
Trojičné nám. č. 1 - staré č. 203/II, vyjadrenia
hospodárske zluvy
78 - 88
4
45.
Trojičné nám. č. 2 - staré č. 14/II, faktúry, dohody
vyjadrenia
stavebný denník
79 - 90
79 - 90
87 - 90
5
46.
Trojičné nám. č. 3 - staré č. 202/II
dokumentácia rekonštrukcie stavby - stavebné povolenie, kolaudačné protokoly a.i.
hospodárske zmluvy
rozpočet, R - položky
zápisy odbytového rozpočtu
vzduchotechnika
faktúry
stavebný denník

79 - 89

80 - 89
81 - 85
80 - 88
82 - 87
80 - 89
78 - 88

5

5
6
6
6
6
6
47.
Trojičné nám. č. 4 - staré č. 15/II, zmluvy, faktúry, vyjadrenia, vyjadrenia
76 - 88
80 - 88
7
7
48.
Trojičné nám. č. 5 - staré č. 201/II, ,vyjadrenia, faktúry
78 - 89
7
49.
Trojičné nám. č. 6 - staré č. 47/II, vyjadrenia
86
7
50.
Trojičné nám. č. 7 - staré č. 200/II
83 - 86
7
51.
Trojičné nám. č. 9 - staré č. 199/II, vyjadrenia
78 - 86
7
52.
Trojičné nám. č. 11 - staré č. 198/II
78
7
53.
Trojičné nám. č. 13 - staré č. 197/II
78 - 91
7
54.
Trojičné nám. č. 14 - staré č. 51/II + 162/II, vyjadrenia - reštaurovanie
79 - 86
7
55.
Trojičné nám. č. 14 - staré č. 51/II
80
7
56.
Trojičné nám. č. 15 - staré č. 196/II, vyjadrenia, faktúry, hospod.zmluvy
78 - 91
7
57.
Trojičné nám. č. 16 - staré č. 52/II
79 - 87
7
58.
Trojičné nám. č. 17 - staré č. 195/II, vyjadrenia, faktúry
78 - 90
7
59.
Trojičné nám. č. 17 - 9 - staré č. 195/II - 199/II, vyjadrenia, faktúry
79 - 84
7
60.
Trojičné nám. č. 21 - staré č. 181/II, vyjadrenia
faktúry, zmluvy
80 - 89
79 - 82
7
7
61.
Trojičné nám. č. 8 - 12 - staré č. 48/II-50/II
„Banské múzeum“
kontrolné dni
fasády, nástenné maľby
drevené stropy
kamenné prvky
hospod. zmluvy, dodatky

76 - 88
78 - 83
78 - 83
78 - 83
78 - 86

8
8
8
8
8
62.
Trojičné nám. - Trafostanica pre objekty č. 8 - 12 - staré č. 48/II - 50/II
80 - 85
8
63.
Trojičné nám. č. 8 - 12 - staré č. 48/II - 50/II
projektová dokumentácia, faktúry
vyjadrenia
faktúry

77 - 82
71 - 82
79 - 84

9
9
9
64.
Akademická ul. č. 1 - staré č. 1/II
82 - 87
10
65.
Akademická ul. č. 8 - staré č. 55/III
80 - 86
10
66.
Akademická ul. č. 11 - staré č. 52/III
84 - 88
10
67.
Akademická ul. č. 12 + 13 - staré č. 64/III + 65/III
„ Výskumný ústav + chemická škola „
81 - 88
10
68
Akademická ul. č. 14 - staré č. 51/III
· rozhodnutie
87
10
69.
Akademická ul. č. 21 - staré č. 80/III
„ tzv. Kollárov dom „

87
10
70.
Dolná Ružová - staré č. 7/II
„ Slovenská sporiteľňa „
· obhliadka objektu
83 - 87
10
71.
Červenej armády č. 1 - staré č. 1/III
„ Kultúrne a osvetové stredisko „
· vyjadrenia, faktúry


79 - 88


10
72.
Červenej armády č. 2 - staré č. 18/I
„ Kammerhof „

81

10
73.
Červenej armády č. 4 - staré č. 8/I
86
10
74.
Červenej armády č. 8 - staré č. 4/I
· metodická pomoc

87

10
75.
Červenej armády č. 11 - staré č. 7/III
· usmernenie

87

10
76.
Červenej armády č. 16 - staré č. 13/III
· vyjadrenia, faktúry

83 - 88

10
77.
Červenej armády č. 18 - staré č. 1/I
· stavebno-technický stav objektu

88

10
78.
Červená armáda č. 20 - staré č. 16/III
82
10
79.
Červenej armády č. 25 - staré č. 18/III
· vyjadrenia
82 - 88
10
80.
Červenej armády č. 26 - 28 - staré č. 1/IV
· vyjadrenia, hospod. zmluvy
86 - 89
10
81.
Červenej armády č.26
87
10
82.
Čsl. Armády /Hviezdoslavova ul/ č. 6 - staré č. 6/IV
· vyjadrenia
· rozpočet, R - položky
· hospodárske zmluvy
· faktúy
· stavebný denník
79 - 87
79 - 84
80 - 86
80 - 87
84 - 85

11
11
11
11
11
83.
Hellova ul. č. 4 - staré č. 111/I
„ Piargská brána „
· vyjadrenia, stavebné denníky, rozpočet
69 - 85
12
84.
Hollého ul. č. 8
· vyjadrenie MsNV

88

12
85.
Moyzesova č. 1
85
12
86.
Novozámocká č. 1 - staré č. 56/I
· vyjadrenia
· faktúry
80 - 85
89 - 90
12
12
37.
Novozámocká č. 3 - staré č. 57/I
· vyjadrenia

82 - 84

12
88.
Novozámocká č. 5 - staré č.28/I
„ Synagóga „

82 - 87

12
89.
Novozámocká č. 6 - staré č. 53/I
88
12
90.
Novozámocká č. 16 - staré č. 48/I
· vyjadrenia

79 - 87

12
91.
Novozámocká č. 18 - 22 - staré č. 46/I - 68/I
· oporný múr

86

12
92.
Novozámocká č. 20 - staré č. 74/I
· vyjadrenie

86

12
93.
Palárikova č. 1 - staré č. 11/III
· okná a dvere predajne Zelovoc - výkres

sine

13
94.
Palárikova č. 7 - staré č. 36/III
· výmena strešnej krytiny

86

13
95.
A. Pecha č.2 - staré č.211/II
· vyjadrenie, faktúry, hospod. zmluvy
84 - 88
13
36.
A. Pecha č. 5 - staré č. 153/I
79 - 82
13
97.
A. Pecha č. 7 - staré č. 210/II
· vyjadrenia, hospod.zmluvy

90

13
98.
A. Pecha č. 12 - staré č. 148/I - 149/I
· prerokovanie projektovej úlohy - zápisnice

84 - 86

13
99.
Rázusova ul. /Ružová/
· oporný múr
86 - 87
13
100.
Rázusova č. 4 - staré č. 19/II
· vyjadrenie
87
13
101.
Rázusova č. 6 - staré č. 21/II
· vyjadrenia, faktúry

70 - 87

13
102.
Rázusova č. 7 -
· vyjadrenia, kontrolné dni, protokoly
· vyjadrenia, kontrolné dni, protokoly
· R - položky, rekapitulácia, rozpočet
· hospod. zmluvy
· stavebný denník
· faktúry
· stavebný denník
71 - 79
80 - 86
79 - 82
78 - 85
78 - 81
77 - 81
79 - 81
13
13
14
14
14
14
15
103.
Rázusova č. 8 - staré č. 23/II
· vyjadrenia, staveb. denník, súpis vykonaných prác
· faktúry

80 - 83
80 - 83

15
15
104.
Rázusova č. 11 - staré č. 61/III
· kamenné ostenie

81 - 82

15
105.
Rázusova č. 22 - staré č. 29/II
· vyjadrenia

80 - 87

15
106.
Rázusova č. 288
· vybúranie okna

80

15
107.
Remeselnícka č. 3/1099
· vyjadrenie

81, 87

16
108.
Sládkovičova č. 5 - staré č. 208/II
· vyjadrenie

82

16
109.
Sládkovičova č. 11 - staré č. 122/I
„ Belházyovský dom“
· vyjadrenia, protokoly, kontrolné dni
· vyjadrenia, protokoly, kontrolné dni
· hospod. zmluvy
· architekt. výtvarné riešenie
· zápisy odbytového rozpočtu
· R - položky
· faktúry
· faktúry
· stavebný denník
· stavebný denník

74 - 83
84 - 91
79 - 89
81 - 84
80 - 89
82 - 89
81 - 83
84 - 87
81 - 86
87 - 89


16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
110.
Sládkovičova č. 12 - 10 - staré č. 148/I - 149/I
83 - 88
18
111.
Sládkovičova č. 16 - staré č. 154/I
82
18
112.
Sládkovičova č. 21 - staré č. 116/I
· oprava

83

18
113.
Sládkovičova č. 24 - staré č. 115/I
· vyjadrenia

86

18
114.
Starozámocká č. 4 - staré č.189/II
· poškodenie objektu

86

18
115.
Starozámocká č. 5 - staré č. 190/II
· vyjadrenia, hospod. zmluvy

85 - 90

18
116.
Strieborná ul.
· nariadenie MNV
· rozhodnutie
81
81
18
18
117.
Strieborná č. 2 - staré č. 29/I
· vyjadrenie k stavebnej úprave

86

18
118.
Strieborná ul. č. 3 + 5 - staré č. 25/I + 24/I
· vyjadrenia

83 - 88

18
119.
Strieborná ul. č. 15 - staré č. 38/I
85 - 90
18
120.
Vansovej č.1 - star= č. 178/II
· stavebné úpravy

87

18
121.
Višňovského ul. /Vajanského ul./
· úprava

86

18
122.
Višňovského č. 4 - staré č. 16/I
· rozpočet
83
18
123.
Višňovského č. 5 - staré č. 11/I
„ Pamätný dom SNP „

79 - 87

18
124.
Višňovského č. 6 - staré č. 15/I
· vyjadrenia

79 - 80

18
125.
Višňovského č. 8 - staré č. 13/I
· vyjadrenie

80 - 82

18
126.
objekt - staré č. 4/IV
87
19
127.
objekt - staré č. 66/III
86
19
128.
Dominikánsky - nemecký - kostol
88
19
129.
Kostol Nanebovzatie P.Márie, kostol sv.Kataríny, areál Kalvárie
· ochrana


80


19
130.
Frauenberg - kostol P.Márie Snežnej
dom smútku
80 - 88
19
131.
Morový stĺp /Trojičné nám./
· plastiky

79 - 86

19
132.
Mariánsky stĺp
81 - 87
19
133.
Kalvária
82 - 83
19
134.
Starý zámok
87
19
135.
Hnuteľné pamiatky
· premiestnenie

88

19
136.
Archeologické výskumy
80 - 86
19
137.
Botanická záhrada
· vyjadrenia

86 - 87

20
138.
Koncepcia ďalšieho rozvoja ŠOP v okr. Žiar n/Hronom do r. 1190
77
20
139.
· Vyhodnotenie plánu ochrany prírody do r. 1980, 1981
· Perspektívny plán ochrany prírody do r. 1980, 1981
81
80
20
140.
Návrh preventívnych opatrení ochrany prírody v okr. Žiar n/Hronom
20
141.
Štiavnické jazerá
82 - 89
20
142.
Vodné diela
· všeobecné
· Veľká vodárenská nádrž
· Maderštôlňa
· Klinger
· Rozgrund

85 - 87
86
87
87
87

20
20
20
20
20
143.
Hrob prof. K. Fallera
· oprava

82

20
144.
Cintoríny
81 - 88
20
145.
Urnový háj
86 - 87
20
146.
Šachta František
· opravy, zápisnice

87 - 88

20
147.
Šachta Mayer
· vyjadrenie

87

20
148.
Rekonštrukcia taviarne banskoštiav. Huty
83 - 88
20
149.
Hotel „ Grand „
80 - 87
20
150.
Stredné odbor. Učilište poľnohospod.
85 - 88
20
151.
Gymnázium
· prístavba
87 - 88
20
152.
Fortuna - SLTŠ
· vyjadrenia
81 - 82
20
153.
Prevádzková jednotka Lahôdky
86
20
154.
Pleta n.p.
88
20
155.
Verejné WC v CMZ
87
20
156.
Štúdia verejného osvetlenia
82
20
157.
Trojičný vrch - vodovod
88
20
158.
Kanalizácia - rekonštrukcia
81 - 87
20
159.
Plynofikácia
81 - 87
20
160.
Rekonštrukcia štátnej cesty II/524
86 - 88
20
161.
Diaľkový kábel B. Štiavnica - Žarnovica
87
20
162.
22 KV kábelové vedenie
79 - 89
20
163.
Rôzne
81 - 87
20
164.
Zoznam projektovej dokumentácie
82
20
165.
Antol
· kaštieľ
· kaštieľ
· sýpka pri kaštieli
· kaplnka J.Nepomuckého

71 - 87
79 - 81
70 - 85
73 - 79

21
21
21
21
166.
Banská Belá
· objekt č. s. 33

87

21
167.
Banská Hodruša
· Strážny domček

71

21
168.
Banská Hodruša
· objekt č. 744, č. 751

79

21
169.
Banský Studenec
· zvonica - kolaudácia

78

21
170.
Močiar
· zvonica, kostola

86

21
171.
Počúvadlo
· kostol

80

21
172.
Špania dolina
· dom č. 49

87

21
173.
Štefultov
· kaplnka sv. Ondreja

78

21
174.
Štiavnické Bane
· garáže, got. madona, Kláštorná vináreň

82 - 88

21
175.
Štiavnické Bane
· kostol a kláštor - kultúrne stredisko

72 - 87

21
176.
Žiar n/Hronom
· park pri kaštieli
85 - 86
21