Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Nezvyčajný nález guľometného hniezda z druhej svetovej vojny

KPÚ Trenčín
Nález počas obhliadky pamiatkarov. Foto M. Sládok.

V októbri tohto roku starosta obce Chocholná-Velčice ohlásil nezvyčajný nález, ktorým je nemecké železobetónové guľometné hniezdo z druhej svetovej vojny. Nález vykopal miestny poľnohospodár na území obce Kostolná-Záriečie, lebo mu zavadzal pri orbe na poli, v domnení, že je to skala. Objekt bol už v čase nálezu značne poškodený. V nezistenej dobe po prechode frontu bola z objektu odbitá horná, zo zeme vytŕčajúca časť, lebo prekážala orbe, a keďže zvyšok objektu ostal pod úrovňou terénu, po dlhšej dobe sa naň zabudlo. V mieste nálezu a v jeho blízkom okolí vykonali pamiatkari prieskum detektorom kovov s negatívnym výsledkom. To naznačuje, že hniezdo nebolo aktívne využité pri obrane proti postupujúcej sovietskej a rumunskej armáde. Nález premiestnilo Trenčianske múzeum do svojho priestoru s aktívnou pomocou starostu obce Chocholná-Velčice.

Objekty tohto typu sú známe pod názvami Kugelstand a Kugelbunker. Majú tvar zrezanej gule alebo gule s vyčnievajúcim vstupom v tvare valca alebo lievika. Vyrábali sa aj na území Slovenska v závere roku 1944 až do prechodu frontu krátko pred koncom vojny odlievaním betónu do drevených opakovane použiteľných foriem, v ktorých bola vložená zviazaná armatúra zo železných prútov. Oba základné tvary sa zhotovovali vo viacerých variantoch. Slúžili ako kryty a palebné miesta pre pechotu, najčastejšie pre guľometníkov.

Na Slovensku bolo rozmiestnených možno až tisíc Kugelstandov, čím sa u nás stali najpočetnejším nemeckým palebným železobetónovým objektom. Najviac ich bolo na území Bratislavy, vyhlásenej za pevnosť, a na pevnostnej línii tiahnucej sa od Bratislavy až do Kysúc. Po vojne sa značná časť z nich zničila, časť ostala na miestach pôvodného osadenia a časť bola premiestnená a druhotne využitá, napr. sa použili ako kvetináče, preliezky na detských ihriskách či nádrže. V Trenčianskom kraji boli do tohto nálezu známe min. tri zachované Kugelstandy a miesta niekoľkých ďalších zničených alebo premiestnených na neznáme miesto.

Ak pri zemných alebo výkopových prácach narazíte na takýto alebo podobný vojnový objekt, kontaktuje čo najskôr príslušný krajský pamiatkový úrad. Často sa na ich mieste nachádzajú hnuteľné predmety z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré sú chránené pamiatkovým zákonom ako súčasť archeologického dedičstva. Pri náleze akýchkoľvek vojnových objektov v pôvodnom umiestnení je riziko, že vnútri objektov alebo v ich blízkom okolí sa môže nachádzať nevybuchnutá munícia, aj preto so zemnými alebo výkopovými prácami nepokračujte. V prípade, ak viete už o zničených alebo odstránených železobetónových nemeckých objektoch z pôvodných miest, kontaktujte prosím autora príspevku, ktorý ich dokumentuje na celom území Slovenska.

Spracoval: Matúš Sládok, KPÚ Trnava

 

Nález počas obhliadky pamiatkarov. Foto M. Sládok.
Nález počas obhliadky pamiatkarov. Foto M. Sládok.
Zavadzajúca časť v ornici, kvôli ktorej bol objekt vykopaný. Foto nálezca.
Vyťahovanie hniezda poľnohospodárom. Foto nálezca.
Kugelstand pred súdom v Prievidzi využitý ako kvetináč. Foto M. Sládok.
Kugelstand v Trenčíne využitý ako preliezka na ihrisku, aktuálne premiestnený na neznáme miesto. Foto M. Sládok.
Kugelstand v bojovom postavení v Trnavskom kraji. Foto M. Sládok.