Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Svetové dedičstvo UNESCO
  4. Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec

Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec

Zapísané do Zoznamu svetového dedičstva na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6. - 11. decembra 1993, pod číslom 622.

Výbor svetového dedičstva prijal vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote lokality (pdf, 184 kB) a rozhodol o jej zapísaní do Zoznamu svetového dedičstva na základe kritérií (iv), (v).

 

Vlkolínec tvorí miestnu časť mesta Ružomberok. Riadenie lokality je usmerňované manažment plánom a koordinované Mestom Ružomberok v úzkej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina, pracovisko Ružomberok. Pre zaistenie účinnej ochrany lokality a zlepšenie verejného povedomia o jej hodnotách schválilo Mesto Ružomberok pre Vlkolínec špecifický štatút.

Vymedzenie územia svetového dedičstva – na stránke svetového dedičstva whc.unesco.org

 

Manažment plán lokality (pdf, 3,24 MB)

Viac informácií o Vlkolínci nájdete aj na stránke Mesta Ružomberok.