Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Svetové dedičstvo UNESCO
  4. Historické jadro mesta Bardejov

Historické jadro mesta Bardejov


Zapísané do Zoznamu svetového dedičstva na 24. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cairns, Austrália, 27.novembra - 6. decembra 2000, pod číslom 973.

Výber svetového dedičstva prijal vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote lokality (pdf, 262 kB) a rozhodol o jej zapísaní do Zoznamu svetového dedičstva na základé kritérií (iii), (iv).

Urbanistický komplex historického jadra predstavuje ojedinelý súbor vysoko rozvinutého stredovekého mesta. Mestský pôdorys s pravidelným rozvrhnutím ulíc okolo rozľahlého námestia je významným dokladom európskej civilizácie v 13. - 14. storočí. Jeho koncept je zachovaný v obdivuhodnom rozsahu, bez dramatických veľkoplošných zásahov.   Mesto už v roku 1376 získava štatút slobodného kráľovského mesta s mnohými výsadami. V tomto období bol už Bardejov opevnený, s obdĺžnikovým trhovým námestím, ktorého severnú stranu uzatváral rímsko-katolícky farský kostol sv. Egídia zo začiatku 14. storočia. Dominantou námestia sa stala neskorogotická radnica zo začiatku 16. storočia. Väčšina bášt opevnenia mesta pochádza z 15. a začiatku 16. storočia. Monumentálne barbakány sú odpoveďou na hroziace turecké nebezpečie. Hoci sa v tomto meste prelínala západná a východná kultúra, jeho urbanistický plán a zachovaná historická architektúra jasne dokazujú, že leží v strednej Európe. Rozvinutú meštiansku kultúru Bardejova vytváralo mnohonárodnostné etnikum a mnohokultúrna spoločnosť. V tejto súvislosti je dochované židovské suburbium dôležitou integrálnou súčasťou zápisu tejto lokality do Zoznamu svetového dedičstva.

Mesto Bardejov koordinuje manažment lokality v úzkej spolupráci s miestne príslušným Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

Vymedzenie územia svetového dedičstva – na stránke svetového dedičstva whc.unesco.org

Strategické a rozvojové dokumenty mesta – na stránke mesta www.bardejov.sk

Slovenská republika prijala osobitný zákon č. 176/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji mesta Bardejov, ktorý sa vzťahuje na celú lokalitu.


Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013 – 2020: Historické jadro mesta Bardejovzverejnený na stránkach mesta Bardejov.