Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Svetové dedičstvo UNESCO
  4. Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia

 

Výbor svetového dedičstva rozhodol o zápise lokality Banská Štiavnica do Zoznamu svetového dedičstva na základe kritérií: (iv), (v)

Vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote lokality (pdf, 201 kB) bolo prijaté Výborom svetového dedičstva na jeho 39. zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 28. 6. – 8. 7. 2015 v Bonne (Nemecku). Viac na whc.unesco.org/archive

Riadenie lokality zabezpečuje Mesto Banská Štiavnica v spolupráci so samosprávami všetkých obcí v území svetového dedičstva, Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica  a Správou CHKO Štiavnicke vrchy. Na riešenie spoločných problémov celého územia svetového dedičstva bola zriadená Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva BŠ. Štatút riadiacej skupiny (pdf, 145 kB) .

Výbor svetového dedičstva v roku 2006 rozhodol o zmene pôvodného názvu lokality Banská Štiavnica na Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia – pozri na stránke svetového dedičstva: whc.unesco.org

Vymedzenie územia svetového dedičstva – pozri na stránke svetového dedičstva: whc.unesco.org

Slovenská republika prijala osobitný zákon č. 100/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia, ktorý sa vzťahuje na celú lokalitu.

Manažment plán lokality je uverejnený na stránke mesta Banská Štiavnica.