Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Svetové dedičstvo UNESCO
  4. Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť)

Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť)

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol o zápise lokality  Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť), Nemecko, Rakúsko a Slovensko, na základe kritérií: (ii), (iii), (iv) 

Vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote lokality bolo prijaté Výborom svetového dedičstva UNESCO na jeho 44. zasadnutí, dňa 30. júla 2021 v čínskom meste Fu-čou (Fuzhou)

Zápis sa týka prvej, západnej, časti Dunajského Limesu a zahŕňa 77 pamiatok rímskeho hraničného systému na rieke Dunaj od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku. Dunajský Limes sa tiahol v dĺžke zhruba 2 000 km od Einingu v Bavorsku až k Čiernemu moru a od čias cisára Augusta až do 6. storočia n. l. tvoril v tejto časti Európy severnú hranicu Rímskej ríše. Išlo o špecifický riečny úsek hraníc, ktorý na rozdiel od lokalít vo Veľkej Británii alebo severnom Nemecku nebol tvorený umelými obrannými konštrukciami typu valov a priekop, ale využíval obranný potenciál prirodzenej bariéry – toku Dunaja. Pozdĺž rieky bola vybudovaná reťaz vojenských pevností a táborov prepojených limitnou cestou. Veľká vojenská sila, ktorá tu bola umiestnená, je dokladom dôležitosti tohto hraničného úseku pre celú Rímsku ríšu. Súčasťou Dunajského Limesu na našom území sú dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave - Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži.

Vymedzenie územia svetového dedičstva – na stránke svetového dedičstva UNESCO whc.unesco.org


Riadenie lokality zabezpečuje Riadiaca skupina, na čele s Mestom Bratislava

Manažment plán slovenskej časti lokality:

Pinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna – Tuhárska, Anna: Frontiers of the Roman Empire, The Danube Limes in Slovakia, Update of the Management Plan 2017 – 2021, ISBN 978-80-89175-81-9
Publikácia na stiahnutie (pdf, 21 MB)

Pinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Manažment plán 2011 – 2021, Danube Limes in Slovakia – Ancient Roman Monuments on the Middle Danube, Management Plan 2011 – 2021, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 2011, – 96 s.
Publikácia na stiahnutie (pdf, 8,60 MB)