Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

„Ta už sme nakonec v totym UNESCO ?!“

KPÚ Košice
UNESCO nehmotné kultúrne dedičstvo 20. výročie logo

Zvonivé úspechy k 20. výročiu Dohovoru o nehmotnom dedičstve

V tomto roku sa vo svete slávi a pripomína 20. výročie od zrodu významného parížskeho UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Pamiatkari sa aj cez Rádio Lumen zapojili do tejto celosvetovej iniciatívy prostredníctvom pravidelných relácií „Naše zvony a ich zvonári“, ktoré tentokrát získali prestížnu možnosť používať logo svetovej organizácie UNESCO pre ďalšie zviditeľňovanie relácií. Čo to znamená a ako to vníma bežný obyvateľ Slovenska, vystihuje s úsmevným podtónom aj hlavný názov článku. Nehmotné kultúrne dedičstvo však v sebe skutočne ukrýva bohatosť tradícií, folklóru, múzických umení, rituálov, spoločenských zvyklostí, vedomostí a skúseností, týkajúcich sa prírody a vesmíru, alebo potrebných pre tradičné remeslá, jazyky, a mnohé ďalšie fenomény všetkých národov, náboženstiev a kultúr. A patrí sem (našťastie) aj tradičné ručné zvonenie na zvony s funkciou zvonárov, ktoré znovu-ožíva práve vďaka snahe slovenských pamiatkarov na Rádiu Lumen prostredníctvom pravidelných oceňovaných zvonárskych relácií. Práve v tomto výročnom roku majú podnázov „Zvony a my - my a zvony“, a ožívajú v premiére každý piatok ráno o 7:15, s utorkovou reprízou po 14-tej hodine.

Mediálna a odborno-populárna podpora fenoménu ručného zvonenia a našich zvonárov na Slovensku začala už v roku 2012 vďaka dlhodobej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice pri tvorbe týždenných relácií pod názvom: Naše zvony a ich zvonári, aj s podporou Konferencie biskupov Slovenska. Tie v sebe úspešne zahrnuli širokú pestrosť tém od košických zvonov cez najvýznamnejšie stredoveké zvony majstra Konráda a jeho nasledovníkov zo Spiša, až po zvony drevených chrámov na Slovensku, ale aj praktické relácie o ich obnove a ochrane, o liturgických a ľudových zvonárskych zvykoch, až po dobrodružné osudy majstrov zvonolejárov z nášho územia od Veľkej Moravy až po súčasnosť. 

Krok po kroku...

Nakoľko tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku boli v roku 2011 úspešne zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, vnímame dôležitosť naďalej podporovať ručné zvonenie a zvonárov aj v širokom poslucháčskom dosahu, aj s ambíciou zápisu tohto chráneného prvku do rodiny svetového nehmotného dedičstva UNESCO tak, ako sa to podarilo nedávno španielskym komunitám. Nejde tu totiž len o samotné zvonenie a službu živých ľudských zvonárov všetkých cirkví a komunít na Slovensku, ale aj o ochranu historických zvonov, ktoré sa správnym používaním lepšie zachovávajú vo funkčnom stave pre ďalšie generácie. Pre konkrétnu ochranu zvonov bol aj jeden cyklus programov venovaný  návodom a radám zo sveta obnovy a ochrany zvonov, a to prostredníctvom publikácie Pamiatkového úradu SR Pamiatková ochrana zvonov (pdf, 13,07 MB).

Slovensko sa cez zvony, zvonárov a zvonolejárov zbližuje so spoločnou históriou celej Európy. Dnes už vďaka najnovšej zvonárskej encyklopédii kampanológa Juraja Spiritzu – „Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku“, ktorú Pamiatkový úrad SR práve vydal, je doložených a zdokumentovaných viac ako 450 mien zvonolejárskych majstrov a dielní, viažucich sa na územie Slovenska, s presahom aj do zahraničia. Nie je výnimočné nachádzať zvonolejárske prepojenia s Českom, Maďarskom, Moravou, Nemeckom, Poľskom, Rakúskom, Ukrajinou, ale aj s Ruskom, Slovinskom, Talianskom, či Belgickom a USA.

Nádej pre budúcnosť...

Od stredoveku až po súčasnosť sa zvony odlievali, obchodovali, i venovali darom, zanikali vo vojnách premenou na delá a muníciu, v časoch mieru sa s nádejou rodili nanovo. Nápisy či symbolika na zvonoch, ale aj ich hlas a hudba, majú schopnosť prenášať odkazy v čase až po dnešok. A tak myslime na to, že historickú, či umeleckú a duchovnú hodnotu majú nielen maľby a sochy v chrámoch, ale aj samotné zvony – s našimi zvonármi, slúžiacimi komunitám. Ak konštatujeme, že je náročné zachovať ručné zvonenie tam, kde ešte funguje, skúsme predsa len zabojovať. Správny živý zvonár je totiž často jediným ochrancom a údržbárom zvonu. Tendencia elektrifikácie totiž nie je to najhoršie, čo sa zvonom môže prihodiť. Najhoršie je naše zvony vôbec nepoznať, nezaujímať sa o ne a nepoužívať ich.  Uvedomujeme si, že ak by zvony celkom stíchli, vyprázdnil by sa aj verejný priestor, ktorý zvony vypĺňajú na našom území a v celej kresťanskej Európe už takmer dve tisícročia.

Zvuk zvona, ktorý rozozvučí zvonár svojimi rukami (a svojím srdcom) je totiž nehmotným – živým kultúrnym dedičstvom, ktoré spája naše časy s kultúrou a odkazom minulosti, smerujúc nás spoločne do budúcnosti, ako pútnikov na tejto zemi, kde zvony sú naším verným sprievodcom. A to už stojí za náš každodenný záujem a ochranu, aj vďaka spoluprácam s našimi pamiatkarmi a svetovej podpore zo strany UNESCO.

Autori: Martin Ďurčo (Rádio Lumen), Juraj Gembický (KPÚ Košice)

Viac na:

https://ich.unesco.org/en/anniversary

Zasa zvony!

Naše zvony a ich zvonári

https://www.youtube.com/watch?v=0npyM5JS5DE

UNESCO nehmotné kultúrne dedičstvo 20. výročie logo
Projekt Naše zvony a ich zvonári, foto: J.Gembický
Autori projektu Naše zvony a ich zvonári z Rádia Lumen a KPÚ Košice, , foto: J.Gembický
Ľudia a zvony - historická fotografia z Revúcej, zdroj: D.Dubovsky
Poráč a ručné zvonenie, foto J.Gembický
Ladomirová drevená chrám a zvonica v UNESCO, foto: J.Gembicky
Košice - centrum zvonovýskumu a ochrany, foto: J.Gembicky
Kožany - legendárni zvonári, foto: J.Gembicky