Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“

Zásady ochrany PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“

Pamiatková zóna Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“
Aktualizované zásady ochrany

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna Valeková
Spracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová, Anna Jurišová, Ivan Bielik, Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Peter Bisták
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“ - Aktualizované zásady ochrany (pdf, 586 kB)
PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“ - Záverečné ustanovenia (pdf, 576 kB)

MAPY:
Rukopisná mapa I. vojenského mapovania z roku 1782 (jpg, 1,67 MB)
Rukopisná mapa II. vojenského mapovania z roku 1838 (jpg, 0,92 MB)
Rukopisná mapa III. vojenského mapovania z roku 1882 (jpg, 320 kB)
Katastrálna mapa mesta z 2. polovice 19. storočia (jpg, 202 kB)
Katastrálna mapa mesta z roku 1895 (jpg, 421 kB)
Schématický náčrt stredovekého mesta (jpg, 724 kB)
Katastrálna mapa mesta z 2. polovice 19. storočia (jpg, 141 kB)
Mapa mesta z roku 1955 (jpg, 185 kB)
Mapa mesta z roku 1994 (jpg, 170 kB)
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (jpg, 196 kB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (pdf, 3,28 MB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (pdf, 7,11 MB)
Výkres č. 4 - Slohová analýza objektov (pdf, 3,48 MB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 6,92 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Fotografie od konca 19. storočia po súčasnosť (pdf, 651 kB)
Letecké zábery na mesto (pdf, 154 kB)
Chránené pohľady (pdf, 751 kB)
Prvky uličného interiéru a uličného parteru (pdf, 287 kB)
Zábery na rezervné plochy (pdf, 210 kB)

PRÍLOHY:
Zoznam podkladov a príloh (pdf, 145 kB)
Tabuľkový prehľad jednotlivých kategórii objektov (pdf, 155 kB)
Evidenčné listy (pdf, 1,28 MB)