Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Brezno

Zásady ochrany PZ Brezno

Pamiatková zóna Brezno

Autor: Mgr. Ľubica Fillová, Banská Bystrica 2015
Konzultácie: Ing. arch. Zuzana Klasová, Ing. arch. Anna Hojčková, Mgr. Tatiana Plavcová, Ing. arch. Renáta Lieskovská, Ing. Ladislav Santoris, KPÚ Banská Bystrica- zeleň, PhDr. Marta Mácelová, UMB Banská Bystrica, FHV- archeológia, Mgr. Martin Miňo, KPÚ Banská Bystrica- archeológia

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:

Obsah (pdf, 122 kB) 

Urbanisticko - historický výskum (pdf, 3,13 MB) 

Zásady ochrany pamaitkového územia (pdf, 1,03 MB) 

Vyhláška (pdf, 1,74 MB) 

Záverečný protokol  (pdf, 1,25 MB)

 

FOTOGRAFIE

Mapové podklady (pdf, 2,67 MB)

Letecké snímky (pdf, 1,14 MB)

Historické diaľkové pohľady (pdf, 1,02 MB)

Historické pohľady v interieri (pdf, 1,87 MB)

Historické zaniknuté objekty a zástavba (pdf, 1,21 MB)

Prvky uličného interéru (pdf, 1,72 MB)

Súčasný stav (pdf, 4,16 MB)

 

TABUĽKY OBJEKTOV

Úvodné strany (pdf, 241 kB)

Černáková ulica (pdf, 180 kB)

Chalupkova ulica (pdf, 379 kB)

Kuzmányho ulica (pdf, 170 kB)

Nábrežie Dukelských hrdinov (pdf, 293 kB)

Nábrežie Jána Čípku (pdf, 179 kB)

Námestie M.R. Štefánika (pdf, 1,55 MB)

Rázusova ulica (pdf, 1,27 MB)

Školská ulica (pdf, 241 kB)

Šrámkova ulica (pdf, 234 kB)

Štúrova ulica (pdf, 1,05 MB)

Švermova ulica (pdf, 163 kB)

Ulica Boženy Němcovej (pdf, 372 kB)

Ulica ČSA (pdf, 560 kB)

Ulica Hradby (pdf, 239 kB)

 

MAPY

Širšie vzťahy (pdf, 1,87 MB)

Právny vzťah (pdf, 1,24 MB)

Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 2,68 MB)

ZOPU (pdf, 2,12 MB)