Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Areál rušňového depa Bratislava - Východ

Zásady ochrany PZ Areál rušňového depa Bratislava - Východ

Pamiatková zóna Areál rušňového depa Bratislava - Východ
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Vypracovali: PhDr. Gabriela Habáňová, Ing. arch. Peter Andráši, Ing. Natália Režná, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2009

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Areál rušňového depa Bratislava - Východ - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (pdf, 835 kB)
PZ Areál rušňového depa Bratislava - Východ - Záverečné ustanovenia (pdf, 0,95 MB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 256 kB)
Výkres č. 2 - Pamiatkový rozbor (pdf, 1,88 MB)
Výkres č. 3 - Zásady pamiatkovej ochrany (pdf, 1,80 MB)
Výkres č. 4 - Vymedzenie územia PZ, NKP (pdf, 1,23 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Areál rušňového depa Bratislava - Východ - Fotodokumentácia (pdf, 1,49 MB)

PRÍLOHY:
Tabuľková príloha – kategorizácia objektov podľa kapitoly „A.1.7 – e“ a „B.1.4 – h“ zásad ochrany (pdf, 6,50 MB)