Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Gelnica

Zásady ochrany PZ Gelnica

Pamiatková zóna Gelnica - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Alena Hrabinská, Ing. arch. Róbert Kiráľ, Ing. arch. Eva Šmelková
Autorská spolupráca: Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň, Mgr. Martin Horvát - archeológia
Spolupráca: Ing. arch. Peter Kling, Ing. arch. Igor Cziel
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - Hlavná 25, 040 01 Košice, 2016

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Gelnica - Zásady ochrany pamiatkového územia  (pdf, 4,58 MB)
PZ Gelnica - Záverečné ustanovenia (pdf, 411 kB) 

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,61 MB) 
Výkres č. 2 - Právny stav (pdf, 888 kB) 
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 1,06 MB) 
Výkres č. 4 - Územný priemet zásad (pdf, 1,20 MB) 
Výkres č. 5 - Katastrálna mapa z r.1868 (pdf, 4,03 MB) 
Výkres č. 6 - Montánna mapa banského mesta Gelnica (pdf, 1,72 MB)  (pdf, 1,72 MB)

FOTOGRAFIE:
PZ Gelnica - Chránené diaľkové pohľady a priehľady (pdf, 1,82 MB) 
PZ Gelnica - Chránené pohľady v uličnom interiéri (pdf, 5,01 MB) 
PZ Gelnica - Historické fotografie a pohľadnice (pdf, 1,17 MB) 
PZ Gelnica - Historické mapy (pdf, 4,89 MB) 

PRÍLOHY:
PZ Gelnica - Národné kultúrne pamiatky (pdf, 493 kB) 
PZ Gelnica - Objekty vytypované na vyhlásenie za NKP (pdf, 1,05 MB) 
PZ Gelnica - Historická zeleň (pdf, 1,42 MB) 
PZ Gelnica - Objekty s rušivými prvkami (pdf, 457 kB) 
PZ Gelnica - Schéma pôvodnej uličnej siete (pdf, 255 kB) 
PZ Gelnica - Archívne dokumenty vyhlásenia PZ (pdf, 8,66 MB)